Davíð Oddsson: ræður


Ræður

Stefnuræða forsætisráðherra og umræða um hana (útvarpsumræður)

Loftárásir á Afganistan og aðstoð við uppbyggingu

fyrirspurnir til ráðherra skv. 7. mgr. 49. gr. þingskapa

Stuðningur íslensku ríkisstjórnarinnar við hernaðaraðgerðir í Afganistan

fyrirspurnir til ráðherra skv. 7. mgr. 49. gr. þingskapa

Geðheilbrigðismál

fyrirspurnir til ráðherra skv. 7. mgr. 49. gr. þingskapa

Lánskjaravísitalan

fyrirspurnir til ráðherra skv. 7. mgr. 49. gr. þingskapa

Málefni Raufarhafnar

fyrirspurnir til ráðherra skv. 7. mgr. 49. gr. þingskapa

Dagur sjálfboðaliðans

fyrirspurnir til ráðherra skv. 7. mgr. 49. gr. þingskapa

Matvælaeftirlit

fyrirspurn

Verklag við afgreiðslu fjárlaga

athugasemdir um störf þingsins

Ráðstafanir í ríkisfjármálum 2002

(breyting ýmissa laga)
lagafrumvarp

Tekjuskattur og eignarskattur o.fl.

(skatthlutföll, verðbólguleiðréttingar, einstaklingar í atvinnurekstri o.fl.)
lagafrumvarp

Lokaumræða um frv. um tekjuskatt og eignarskatt o.fl.

athugasemdir um störf þingsins

Ráðstafanir í ríkisfjármálum 2002

(breyting ýmissa laga)
lagafrumvarp

Fólksflutningar, vöruflutningar og efnisflutningar á landi

(gjald fyrir rekstrarleyfi)
lagafrumvarp

Ráðstafanir í ríkisfjármálum 2002

(breyting ýmissa laga)
lagafrumvarp

Frestun á fundum Alþingis

frestun funda

Þingfrestun

Framhaldsfundir Alþingis

framhaldsfundir Alþingis

Horfur í efnahagsmálum

umræður utan dagskrár

Aðgerðir ríkisstjórnarinnar til að draga úr verðbólgu

athugasemdir um störf þingsins

Sala Landssímans

athugasemdir um störf þingsins

Sala Landssímans

fyrirspurnir til ráðherra skv. 7. mgr. 49. gr. þingskapa

Samkeppnisstofnun

fyrirspurnir til ráðherra skv. 7. mgr. 49. gr. þingskapa

Umræða um einkavæðingarnefnd og sölu Landssímans

athugasemdir um störf þingsins

Störf og starfskjör einkavæðingarnefndar

umræður utan dagskrár

Þróun tengsla Íslands og Evrópusambandsins

umræður utan dagskrár

Sala Landssímans

fyrirspurnir til ráðherra skv. 7. mgr. 49. gr. þingskapa

Brottvikning starfsmanns Landssímans

fyrirspurnir til ráðherra skv. 7. mgr. 49. gr. þingskapa

Málefni Þjóðmenningarhúss og Þjóðskjalasafns

umræður utan dagskrár

Póstþjónusta

(heildarlög)
lagafrumvarp

Málefni Landssímans

athugasemdir um störf þingsins

Málefni Ísraels og Palestínu

athugasemdir um störf þingsins

Lögskráning sjómanna

(öryggisfræðsla)
lagafrumvarp

Vísinda- og tækniráð

lagafrumvarp

Mótvægisaðgerðir í efnahagsmálum

athugasemdir um störf þingsins

Lánshæfi Íslands

fyrirspurnir til ráðherra skv. 7. mgr. 49. gr. þingskapa

Stjórnsýslulög

(vanhæfi)
lagafrumvarp

Dreifð eignaraðild í fjármálastofnunum

athugasemdir um störf þingsins

Flutningur fjarvinnsluverkefna og starfa út á land

fyrirspurn

Viðbrögð við ábendingum Ríkisendurskoðunar

fyrirspurn

Minnisblað um öryrkjadóminn

umræður utan dagskrár

Þjóðareign náttúruauðlinda

fyrirspurn

Verkaskipting hins opinbera og einkaaðila

fyrirspurn

Verðlagsmál

umræður utan dagskrár

Þingsályktun um verkaskiptingu hins opinbera og einkaaðila

athugasemdir um störf þingsins

Þróun matvælaverðs á Íslandi í samanburði við önnur Norðurlönd

umræður utan dagskrár

Málefni Palestínu

athugasemdir um störf þingsins

Virðisaukaskattur

(viðauki, niðurfelling gjalda, endurgreiðslur o.fl.)
lagafrumvarp

Þjóðhagsstofnun o.fl.

lagafrumvarp

Fátækt á Íslandi

athugasemdir um störf þingsins

Frestun á fundum Alþingis

frestun funda

Þingfrestun

Yfirlit yfir ræðutíma og fjölda

Ræðutegund Fjöldi Mínútur
Ræða 63 128,35
Andsvar 43 69,83
Flutningsræða 12 55,57
Svar 8 23,43
Ber af sér sakir 1 1,25
Grein fyrir atkvæði 1 0,23
Um fundarstjórn 1 0,13
Samtals 129 278,79
4,6 klst.