Davíð Ólafsson: ræður


Ræður

Gjaldaviðauki

lagafrumvarp

Innflutnings- og gjaldeyrismál

lagafrumvarp

Fjárhagur rafmagnsveitna ríkisins

lagafrumvarp

Tollskrá o.fl.

(tollfrjáls innflutningur farmanna og ferðamanna)
lagafrumvarp

Verðtrygging fjárskuldbindinga

lagafrumvarp

Lántaka vegna vega- og flugvallargerða

lagafrumvarp

Tollskrá o.fl.

(lækkun tolla af húsum og húshlutum)
lagafrumvarp

Fiskveiðar í landhelgi

lagafrumvarp

Lántaka vegna framkvæmdaáætlunar 1966

lagafrumvarp

Ríkisreikningurinn 1964

lagafrumvarp