Örlygur Hnefill Jónsson: ræður


Ræður

Sala ríkissjóðs á hlutafé í Landssíma Íslands hf.

(frestun á sölu)
lagafrumvarp

Virðisaukaskattur

(matvörur)
lagafrumvarp

Tekjuskattur og eignarskattur

(hlutfall fjármagnstekjuskatts)
lagafrumvarp

Strandsiglingar

(uppbygging)
þingsályktunartillaga

Einkamálalög og þjóðlendulög

(gjafsókn)
lagafrumvarp

Stjórnartíðindi og Lögbirtingablað

(heildarlög)
lagafrumvarp

Skráning nafna í þjóðskrá

þingsályktunartillaga

Forræði yfir rammaáætlun um nýtingu vatnsafls og jarðvarma

þingsályktunartillaga

Vegalög

(öryggi, staðlar)
lagafrumvarp

Opinber verkefni og þjónusta á landsbyggðinni

fyrirspurn

Jöfnun starfsskilyrða atvinnuveganna milli landshluta

fyrirspurn

Brottfall úr framhaldsskóla

fyrirspurn

Áfengisauglýsingar

umræður utan dagskrár

Byggðaáætlun fyrir árin 2002--2005

skýrsla

Veggjald í Hvalfjarðargöng

þingsályktunartillaga

Umgengni um nytjastofna sjávar o.fl.

(refsiákvæði, breyting ýmissa laga)
lagafrumvarp

Yfirlit yfir ræðutíma og fjölda

Ræðutegund Fjöldi Mínútur
Ræða 14 37,27
Flutningsræða 1 9,22
Andsvar 6 7,53
Samtals 21 54,02