Drífa Hjartardóttir: ræður


Ræður

Stefnuræða forsætisráðherra og umræða um hana

Heildarstefnumótun í málefnum barna og unglinga

þingsályktunartillaga

Uppbygging fjarskipta á landsbyggðinni

fyrirspurn

Lækkun húshitunarkostnaðar

fyrirspurn

Framhald framkvæmda við Fljótsdalsvirkjun

þingsályktunartillaga

Jöfnun námskostnaðar

fyrirspurn

Orkuvinnsla á bújörðum

fyrirspurn

Beinþynning

fyrirspurn

Skýrslutaka af börnum við héraðsdómstóla

umræður utan dagskrár

Jöfn staða og jafn réttur kvenna og karla

(heildarlög)
lagafrumvarp

Tollalög

(aðaltollhafnir)
lagafrumvarp

Lögleiðing ólympískra hnefaleika

lagafrumvarp

Þriggja fasa rafmagn

fyrirspurn

Atvinnuleysi á landsbyggðinni

umræður utan dagskrár

Skipan nefndar um sveigjanleg starfslok

þingsályktunartillaga

Starfsréttindi tannsmiða

lagafrumvarp

Meðferðarheimili að Gunnarsholti

fyrirspurn

Vatnsveitur í dreifbýli

fyrirspurn

Markaðssetning vistvænna og lífrænna afurða

(ríkisframlag)
lagafrumvarp

Félagsþjónusta sveitarfélaga

(heildarlög)
lagafrumvarp

Úrbætur á aðstöðu öldrunardeildarinnar Ljósheima á Selfossi

fyrirspurn

Uppbygging vega á jaðarsvæðum

fyrirspurn

Ábúðarlög

lagafrumvarp

Almannatryggingar

(dvalarkostnaður foreldris)
lagafrumvarp

Rekstur Reykjadals í Mosfellssveit

fyrirspurn

Landsvegir á hálendi Íslands

þingsályktunartillaga

Uppsagnir eða mismunun í starfi vegna aldurs

þingsályktunartillaga

Fæðingar- og foreldraorlof

(heildarlög, breyting ýmissa laga)
lagafrumvarp

Skýrsla utanríkisráðherra um stöðu Íslands í Evrópusamstarfi

skýrsla

Lögleiðing ólympískra hnefaleika

lagafrumvarp

Yfirlit yfir ræðutíma og fjölda

Ræðutegund Fjöldi Mínútur
Ræða 28 105,42
Flutningsræða 3 8,2
Andsvar 10 6,42
Samtals 41 120,04
2 klst.