Drífa Hjartardóttir: ræður


Ræður

Ráðstafanir stjórnvalda í kjölfar jarðskjálfta á Suðurlandi í sumar

umræður utan dagskrár

Verkefni sem unnt er að sinna á landsbyggðinni

fyrirspurn

Landsvegir á hálendi Íslands

þingsályktunartillaga

Uppsagnir eða mismunun í starfi vegna aldurs

þingsályktunartillaga

Smásala á tóbaki

þingsályktunartillaga

Heildarstefnumótun í málefnum barna og unglinga

þingsályktunartillaga

Tímareikningur á Íslandi

lagafrumvarp

Átak gegn fíkniefnaneyslu

fyrirspurn

Búsetuþróun

fyrirspurn

Bygging menningarhúsa

fyrirspurn

Konur í ferðaþjónustu

fyrirspurn

Fjöldi skipstjórnarmanna og vélstjóra á fiskiskipum og kaupskipum

fyrirspurn

Útgjöld sveitarfélaga samfara nýrri námskrá

fyrirspurn

Fíkniefnanotkun í fangelsum

fyrirspurn

Launagreiðslur fanga

fyrirspurn

Innflutningur dýra

(rekstur sóttvarna- og einangrunarstöðva)
lagafrumvarp

Jarðalög

(endurskoðun, ráðstöfun jarða)
lagafrumvarp

Tilnefning Eyjabakka sem votlendissvæðis á skrá Ramsar-samningsins

þingsályktunartillaga

Félagsþjónusta sveitarfélaga

(heildarlög)
lagafrumvarp

Umferðaröryggismál

fyrirspurn

Endurbygging og varðveisla gamalla húsa

fyrirspurn

Framleiðsla og sala áburðar

fyrirspurn

Tekjustofnar sveitarfélaga

(útsvar, fasteignaskattur o.fl.)
lagafrumvarp

Fjárlög 2001

lagafrumvarp

Manneldis- og neyslustefna

fyrirspurn

Bygging heilsugæslustöðvar í Voga- og Heimahverfi

fyrirspurn

Ráðstafanir í húsnæðismálum

umræður utan dagskrár

Útflutningsskylda sauðfjárafurða

fyrirspurn

Nýting sláturúrgangs í dýrafóður

fyrirspurn

Einbreiðar brýr

fyrirspurn

Neytendavernd og innflutningur á írskum nautalundum

umræður utan dagskrár

Sjúkraflug

fyrirspurn

Tjón af völdum óskilagripa

fyrirspurn

Undanþágur frá fasteignaskatti

fyrirspurn

Reglur Evrópusambandsins um viðskipti með dýraafurðir

fyrirspurn

Lögleiðing ólympískra hnefaleika

lagafrumvarp

Óhefðbundnar lækningar

þingsályktunartillaga

Stofnun og rekstur tónminjasafns á Stokkseyri

þingsályktunartillaga

Börn og auglýsingar

fyrirspurn

Staða fíkniefnalögreglunnar með tilliti til fjárveitinga

umræður utan dagskrár

Forvarnastarf gegn sjálfsvígum

fyrirspurn

Forvarnir

fyrirspurn

Flutningur verkefna eða stofnana til landsbyggðarinnar

fyrirspurn

Aðgöngugjöld að þjóðgörðum

fyrirspurn

Tilraunaskólar og nýjungar í skólastarfi

fyrirspurn

Greiðslur hlunninda og bifreiðastyrkja í ríkiskerfinu

þingsályktunartillaga

Rannsókn á áhrifum háspennulína á mannslíkamann

fyrirspurn

Rekstur heilsugæslustöðva í Reykjavík

fyrirspurn

Barnaverndarlög

(heildarlög)
lagafrumvarp

Félagsleg aðstoð

(umönnunarbætur)
lagafrumvarp

Afnám eignarskatts á íbúðarhúsnæði

þingsályktunartillaga

Bætt umferðaröryggi á þjóðvegum

þingsályktunartillaga

Viðbrögð stjórnvalda við áliti samkeppnisráðs um ólögmætt samráð á grænmetismarkaði

umræður utan dagskrár

Móttaka flóttamannahópa

lagafrumvarp

Suðurlandsskógar

(starfssvæði)
lagafrumvarp

Námsstyrkir

fyrirspurn

Fjöldi nemenda í framhaldsskólum

fyrirspurn

Yfirlit yfir ræðutíma og fjölda

Ræðutegund Fjöldi Mínútur
Ræða 53 136,68
Andsvar 26 31,93
Flutningsræða 2 10,18
Samtals 81 178,79
3 klst.