Drífa Hjartardóttir: ræður


Ræður

Fjárlög 2002

lagafrumvarp

Tillögur vegsvæðanefndar

fyrirspurn

Landsvegir á hálendi Íslands

þingsályktunartillaga

Stofnun þjóðgarðs um Heklu og nágrenni

þingsályktunartillaga

Girðingarlög

(heildarlög)
lagafrumvarp

Starfssvæði og verkefni hjá Suðurlandsskógum

fyrirspurn

Farþegaflutningar til og frá Íslandi

fyrirspurn

Lagning ljósleiðara

fyrirspurn

Offituvandi

fyrirspurn

Kirkjuskipan ríkisins

(aðskilnaður ríkis og kirkju)
lagafrumvarp

Tekjuskattur og eignarskattur

(arður frá veiðifélögum)
lagafrumvarp

Rannsókn á áhrifum háspennulína á mannslíkamann

þingsályktunartillaga

Staða sjúkraliða innan heilbrigðiskerfisins

umræður utan dagskrár

Skógræktarmál og Bernarsamningurinn

fyrirspurn

Skýrsla um menningartengda ferðaþjónustu

fyrirspurn

Rannsókn Samkeppnisstofnunar á hækkun matvöruverðs

fyrirspurn

Starfsemi Byggðastofnunar og framvinda byggðaáætlunar, munnleg skýrsla iðnaðarráðherra

skýrsla ráðherra

Innflutningur dýra

(heimild til gjaldtöku)
lagafrumvarp

Lífræn landbúnaðarframleiðsla

(EES-reglur)
lagafrumvarp

Mat á umhverfisáhrifum skógræktarverkefna

fyrirspurn

Girðingarlög

(heildarlög)
lagafrumvarp

Vatnsveitur sveitarfélaga

(rekstrarform, arðgreiðslur)
lagafrumvarp

Íþróttamiðstöð Íslands að Laugarvatni

fyrirspurn

Svæðisútvarp Ríkisútvarpsins

fyrirspurn

Ferjusiglingar Herjólfs milli Vestmannaeyja og Þorlákshafnar

fyrirspurn

Bann við umskurði stúlkna

fyrirspurn

Óhefðbundnar lækningar

fyrirspurn

Merking matvæla

fyrirspurn

Uppsagnir á Múlalundi

umræður utan dagskrár

Virkjun Jökulsár á Brú og Jökulsár í Fljótsdal

lagafrumvarp

Varnir gegn landbroti

(heildarlög)
lagafrumvarp

Stefna í byggðamálum 2002--2005

þingsályktunartillaga

Framkvæmd búvörulaga og staða sauðfjárbænda

umræður utan dagskrár

Fjárhagsstaða sveitarfélaga

fyrirspurn

Tollalög

(tollar á grænmeti)
lagafrumvarp

Landgræðsla

(heildarlög)
lagafrumvarp

Staða jafnréttismála, munnleg skýrsla félagsmálaráðherra

skýrsla ráðherra

Afréttamálefni, fjallskil o.fl.

(ítala o.fl.)
lagafrumvarp

Viðbrögð við ábendingum Ríkisendurskoðunar

fyrirspurn

Þriggja fasa rafmagn

fyrirspurn

Smávirkjanir

fyrirspurn

Rekstur vistheimilisins að Gunnarsholti

fyrirspurn

Framkvæmdir við Sjúkrahús Suðurlands

fyrirspurn

Framleiðsla, verðlagning og sala á búvörum

(gæðastýrð sauðfjárframleiðsla)
lagafrumvarp

Flokkun og mat á gærum og ull

(ullarmat)
lagafrumvarp

Tollalög

(tollar á grænmeti)
lagafrumvarp

Búnaðargjald

(gjaldstofn)
lagafrumvarp

Greiningar- og ráðgjafarstöð ríkisins

umræður utan dagskrár

Útflutningur hrossa

(heildarlög)
lagafrumvarp

Eldi og heilbrigði sláturdýra

(hækkun gjalds)
lagafrumvarp

Landgræðsluáætlun 2003 -- 2014

þingsályktunartillaga

Búfjárhald o.fl.

(heildarlög)
lagafrumvarp

Varnir gegn landbroti

(heildarlög)
lagafrumvarp

Framleiðsla, verðlagning og sala á búvörum

(gróðurhúsaafurðir og garðávextir)
lagafrumvarp

Framleiðsla, verðlagning og sala á búvörum

(gæðastýrð sauðfjárframleiðsla)
lagafrumvarp

Yfirlit yfir ræðutíma og fjölda

Ræðutegund Fjöldi Mínútur
Ræða 38 102,27
Flutningsræða 19 69,92
Andsvar 47 45,92
Samtals 104 218,11
3,6 klst.