Drífa Hjartardóttir: ræður


Ræður

Fjárlög 2004

lagafrumvarp

Úthlutunarreglur úr Jöfnunarsjóði sveitarfélaga

umræður utan dagskrár

Aðlögunarstuðningur við lífrænan landbúnað

fyrirspurn

Vandi sauðfjárbænda

umræður utan dagskrár

Geðheilbrigðisþjónusta við börn og unglinga

umræður utan dagskrár

Almenn hegningarlög

(vændi)
lagafrumvarp

Lax- og silungsveiði o.fl.

(staðfesting bráðabirgðalaga)
lagafrumvarp

Aðstoð við sauðfjárbændur

athugasemdir um störf þingsins

Réttindi barna með Goldenhar-heilkenni

fyrirspurn

Lokuð öryggisdeild

fyrirspurn

Niðurgreiðslur húshitunarkostnaðar

(stofnstyrkir, jarðhitaleit)
lagafrumvarp

Fráveituframkvæmdir sveitarfélaga

fyrirspurn

Reiðhöllin á Blönduósi

fyrirspurn

Fjárlög 2004

lagafrumvarp

Málefni aldraðra

(gjald í Framkvæmdasjóð)
lagafrumvarp

Framleiðsla, verðlagning og sala á búvörum

(sauðfjárbændur)
lagafrumvarp

Almannatryggingar

(aldurstengd örorkuuppbót)
lagafrumvarp

Framleiðsla, verðlagning og sala á búvörum

(sauðfjárbændur)
lagafrumvarp

Tollalög

(landbúnaðarhráefni)
lagafrumvarp

Sameining sjúkrahúsanna í Reykjavík

umræður utan dagskrár

Úreltar búvélar

fyrirspurn

Vatnajökulsþjóðgarður

fyrirspurn

Aðgerðir gegn fátækt

þingsályktunartillaga

Varðveisla hella í Rangárvallasýslu

fyrirspurn

Viðbygging við Heilbrigðisstofnunina á Selfossi

fyrirspurn

Útflutningur á lambakjöti

fyrirspurn

Varnir gegn dýrasjúkdómum

athugasemdir um störf þingsins

Samkomudagur Alþingis og starfstími þess

lagafrumvarp

Rannsóknir á áhrifum háspennulína á mannslíkamann

þingsályktunartillaga

Heimagerðar landbúnaðarafurðir

fyrirspurn

Stuðningur við aukabúgreinar

fyrirspurn

Lokuð öryggisdeild

fyrirspurn

Húsnæði réttargeðdeildarinnar að Sogni

fyrirspurn

Atvinnuráðgjöf

fyrirspurn

Launaþróun starfsmanna nokkurra heilbrigðisstofnana 2000--2002, munnleg skýrsla heilbrigðisráðherra

skýrsla ráðherra

Norrænt samstarf 2003

skýrsla

Tímasetning ráðstefna á vegum ráðuneyta

athugasemdir um störf þingsins

Ábúðarlög

(heildarlög)
lagafrumvarp

Jarðalög

(heildarlög)
lagafrumvarp

Auglýsingar í grunnskólum

fyrirspurn

Byggðakjarnar

fyrirspurn

Jöfnun búsetuskilyrða á landinu

fyrirspurn

Dýralæknar og heilbrigðisþjónusta við dýr

(Vestmannaeyjabær)
lagafrumvarp

Yrkisréttur

(EES-reglur, plöntuyrki o.fl.)
lagafrumvarp

Menningarhús ungs fólks

fyrirspurn

Samfélagsleg áhrif álvers- og virkjunarframkvæmda

fyrirspurn

Starfsskilyrði loðdýraræktar

fyrirspurn

Slátrun alifugla

fyrirspurn

Markaðssetning lambakjöts innan lands

fyrirspurn

Kröfur til sauðfjársláturhúsa

fyrirspurn

Aðlögun mjólkuriðnaðar að kröfum Alþjóðaviðskiptastofnunarinnar

fyrirspurn

Stefnumótun í mjólkurframleiðslu

fyrirspurn

Afkoma mjólkurframleiðenda

fyrirspurn

Staða viðræðna við Bandaríkjamenn um herinn og uppsagnir starfsmanna hjá hernum

umræður utan dagskrár

Útvarpslög og samkeppnislög

(eignarhald á fjölmiðlum)
lagafrumvarp

Framleiðsla, verðlagning og sala á búvörum

(verðsamráð í mjólkuriðnaði)
lagafrumvarp

Dýralæknar og heilbrigðisþjónusta við dýr

(Vestmannaeyjabær)
lagafrumvarp

Almannatryggingar og félagsleg aðstoð

(tryggingaráð, skipulag TR o.fl.)
lagafrumvarp

Lyfjalög

(lyfjaverð og greiðsluþátttaka almannatrygginga)
lagafrumvarp

Norðurlandasamningur um almannatryggingar

lagafrumvarp

Rannsóknir í þágu atvinnuveganna

(Landbúnaðarháskóli Íslands)
lagafrumvarp

Búnaðarfræðsla

(Landbúnaðarháskóli Íslands)
lagafrumvarp

Ábúðarlög

(heildarlög)
lagafrumvarp

Jarðalög

(heildarlög)
lagafrumvarp

Framleiðsla, verðlagning og sala á búvörum

(verðsamráð í mjólkuriðnaði)
lagafrumvarp

Framleiðsla, verðlagning og sala á búvörum

(samningur um mjólkurframleiðslu 2005--2012)
lagafrumvarp

Búnaðarfræðsla

(Landbúnaðarháskóli Íslands)
lagafrumvarp

Ábúðarlög

(heildarlög)
lagafrumvarp

Jarðalög

(heildarlög)
lagafrumvarp

Yfirlit yfir ræðutíma og fjölda

Ræðutegund Fjöldi Mínútur
Flutningsræða 19 131,57
Ræða 42 86,85
Andsvar 61 77,75
Um atkvæðagreiðslu 3 2,77
Ber af sér sakir 1 0,77
Samtals 126 299,71
5 klst.