Drífa Hjartardóttir: ræður


Ræður

Fjárlög 2005

lagafrumvarp

Minjagildi kirkjumuna og kirkjugarða

fyrirspurn

Brottfall úr framhaldsskóla

fyrirspurn

Uppkaup á bújörðum og samþjöppun framleiðsluréttar

umræður utan dagskrár

Byggðaáætlun fyrir árin 2002--2005

skýrsla

Eyðing minka og refa

fyrirspurn

Utanríkismál, munnleg skýrsla utanríkisráðherra

skýrsla ráðherra

Símenntun

fyrirspurn

Fiskvinnslunám

fyrirspurn

Stofnun íþróttaakademíu í Reykjanesbæ

athugasemdir um störf þingsins

Þjóðmálakönnun í Eyjafirði

fyrirspurn

Frumkvöðlafræðsla

fyrirspurn

Fangelsi á Hólmsheiði

fyrirspurn

Fjárlög 2005

lagafrumvarp

Fjáraukalög 2004

lagafrumvarp

Náms- og starfsendurhæfing fyrir geðsjúka

athugasemdir um störf þingsins

Samgöngur til Vestmannaeyja eftir 1. des. 2004

umræður utan dagskrár

Tekjuskattur og eignarskattur

(skatthlutfall, afnám eignarskatts o.fl.)
lagafrumvarp

Raforkuverð til garðyrkju

fyrirspurn

Íslenskukennsla fyrir útlendinga í grunn- og framhaldsskólum

fyrirspurn

Stuðningur við krabbameinssjúklinga

fyrirspurn

Neyðarmóttaka fyrir þolendur heimilisofbeldis

fyrirspurn

Heilbrigðisstofnun Vestmannaeyja

fyrirspurn

Erfðabreytt aðföng til landbúnaðar

fyrirspurn

Hámarkshraði á tvöfaldri Reykjanesbraut

fyrirspurn

Samgöngur milli Keflavíkurflugvallar og höfuðborgarsvæðisins

fyrirspurn

Flugsamgöngur til Ísafjarðarbæjar

fyrirspurn

Svartfugl við Norðurland

fyrirspurn

Afdrif laxa í sjó

þingsályktunartillaga

Riðusmit og varnaraðgerðir gegn riðu

fyrirspurn

Endurheimt votlendis

fyrirspurn

Heilbrigðisstofnun Suðurlands

fyrirspurn

Skoðunarferðir í Surtsey

fyrirspurn

Landnám lífvera í Surtsey

fyrirspurn

Norrænt samstarf 2004

skýrsla

Gæðamat á æðardúni

(heildarlög)
lagafrumvarp

Jafnréttismál í landbúnaði

umræður utan dagskrár

Heildarstefnumótun í málefnum barna og unglinga

fyrirspurn

Tryggingasjóður sjálfstætt starfandi einstaklinga

fyrirspurn

Sláturhúsið á Kirkjubæjarklaustri

fyrirspurn

Heimasala afurða bænda

fyrirspurn

Sala Lánasjóðs landbúnaðarins

umræður utan dagskrár

Lífeyrissjóður bænda

(hækkun iðgjalds, aldurstenging réttinda o.fl.)
lagafrumvarp

Landbúnaðarstofnun

lagafrumvarp

Búnaðarlög

(afnám mjólkurgjalds)
lagafrumvarp

Endurgreiðslur gjalda íslensks skipaiðnaðar

fyrirspurn

Geðheilbrigðisþjónusta í fangelsum

fyrirspurn

Viðbrögð við faraldri

fyrirspurn

Staða Landspítalans

umræður utan dagskrár

Byggðastofnun

fyrirspurn

Breyting á XIII. viðauka við EES-samninginn

(almenningsflug og Flugöryggisstofnun)
þingsályktunartillaga

Lífeyrissjóður bænda

(hækkun iðgjalds, aldurstenging réttinda o.fl.)
lagafrumvarp

Geðlyfjanotkun barna

athugasemdir um störf þingsins

Búnaðarlög

(afnám mjólkurgjalds)
lagafrumvarp

Útflutningur hrossa

(hámarksaldur útflutningshrossa)
lagafrumvarp

Lánasjóður landbúnaðarins

(afnám laganna)
lagafrumvarp

Gæðamat á æðardúni

(heildarlög)
lagafrumvarp

Landbúnaðarstofnun

lagafrumvarp

Breyting á ýmsum lögum við stofnun Landbúnaðarstofnunar

lagafrumvarp

Yfirlit yfir ræðutíma og fjölda

Ræðutegund Fjöldi Mínútur
Ræða 46 105,68
Andsvar 51 70,8
Flutningsræða 8 23,05
Um fundarstjórn 2 1,43
Grein fyrir atkvæði 1 0,33
Samtals 108 201,29
3,4 klst.