Drífa Hjartardóttir: ræður


Ræður

Ástandið í lyfjamálum

athugasemdir um störf þingsins

Ráðstöfun á söluandvirði Landssíma Íslands hf.

lagafrumvarp

Skipulögð leit að krabbameini í ristli

þingsályktunartillaga

Framleiðsla, verðlagning og sala á búvörum

(beingreiðslur til kúabænda)
lagafrumvarp

Gegnumlýsingartæki fyrir tollgæsluna

fyrirspurn

Jöfnun flutningskostnaðar

fyrirspurn

Fræðslu- og símenntunarmiðstöðvar

fyrirspurn

Ritun sögu þingræðis á Íslandi

athugasemdir um störf þingsins

Frávísanir í framhaldsskólum

fyrirspurn

Óhollt mataræði í skólum

fyrirspurn

Staða jafnréttismála

umræður utan dagskrár

Háhraðanettengingar

fyrirspurn

Utanríkismál, munnleg skýrsla utanríkisráðherra

skýrsla ráðherra

Kjarabætur til vistfólks á dvalar- og hjúkrunarheimilum

fyrirspurn

Fjárlög 2006

lagafrumvarp

Fyrirspurnir á dagskrá

athugasemdir um störf þingsins

Búnaðargjald

(lækkun gjalds)
lagafrumvarp

Framleiðsla, verðlagning og sala á búvörum

(verðmiðlunargjöld)
lagafrumvarp

Innflutningur dýra

(afnám opinberrar verðskrár fyrir einangrunarstöðvar)
lagafrumvarp

Suðurlandsvegur

fyrirspurn

Rekstur vöruhótela

fyrirspurn

Stefnumótandi byggðaáætlun 2006--2009

þingsályktunartillaga

Þjóðarblóm Íslendinga

þingsályktunartillaga

Aðbúnaður aldraðra sem bíða eftir útskrift á LSH

umræður utan dagskrár

Mörg umræðuefni í athugasemdum um störf þingsins

um fundarstjórn

Afréttamálefni, fjallskil o.fl.

(fjögurra vikna innlausnarfrestur óskilapenings)
lagafrumvarp

Landshlutaverkefni í skógrækt

(samræming laga, endurgreiðsla framlaga o.fl.)
lagafrumvarp

Greiðslur til foreldra langveikra barna

lagafrumvarp

Uppbygging héraðsvega

þingsályktunartillaga

Boðun þingfundar

athugasemdir um störf þingsins

Framtíð Listdansskóla Íslands

athugasemdir um störf þingsins

Norrænt samstarf 2005

skýrsla

Frumvarp um vatnatilskipun ESB

um fundarstjórn

Vatnalög

(heildarlög)
lagafrumvarp

Framhald umræðu um frumvarp til vatnalaga

um fundarstjórn

Fundur iðnaðarnefndar um vatnalögin

um fundarstjórn

Breyting á skipan embættismanna fastanefnda

tilkynningar forseta

Forgangsröð í heilbrigðiskerfinu

umræður utan dagskrár

Stofnun hlutafélags um Rafmagnsveitur ríkisins

lagafrumvarp

Ummæli samgönguráðherra í fyrirspurn

um fundarstjórn

Endurnýjun Herjólfs

fyrirspurn

Stefna ríkisstjórnarinnar í málefnum Háskólans á Akureyri

fyrirspurn

Kvennaskólinn á Blönduósi

fyrirspurn

Gamla héraðsskólahúsið á Laugarvatni

fyrirspurn

Flutningur verkefna í heilbrigðisþjónustu út á land

fyrirspurn

Rannsóknamiðstöð á sviði landverndar og landgræðslu

þingsályktunartillaga

Ríkisútvarpið hf.

(heildarlög)
lagafrumvarp

Utanríkismál, munnleg skýrsla utanríkisráðherra

skýrsla ráðherra

Framhald þingfundar

um fundarstjórn

Stefna í málefnum barna og unglinga

umræður utan dagskrár

Stofnun og fjármögnun vestnorrænna rithöfundanámskeiða

þingsályktunartillaga

Breyting á II. viðauka við EES-samninginn

(mælitæki)
þingsályktunartillaga

Breyting á IV. viðauka við EES-samninginn

(framleiðsla rafmagns með endurnýjanlegum orkugjöfum)
þingsályktunartillaga

Breyting á XI. viðauka við EES-samninginn

(endurnot opinberra upplýsinga)
þingsályktunartillaga

Samningur um framkvæmd, beitingu og þróun Schengen-gerðanna

þingsályktunartillaga

Norðurlandasamningur um almannaskráningu

þingsályktunartillaga

Landshlutaverkefni í skógrækt

(samræming laga, endurgreiðsla framlaga o.fl.)
lagafrumvarp

Afréttamálefni, fjallskil o.fl.

(fjögurra vikna innlausnarfrestur óskilapenings)
lagafrumvarp

Þjóðarblóm Íslendinga

þingsályktunartillaga

Eldi vatnafiska

(heildarlög)
lagafrumvarp

Varnir gegn fisksjúkdómum

(heildarlög)
lagafrumvarp

Lax- og silungsveiði

(heildarlög)
lagafrumvarp

Veiðimálastofnun

(heildarlög)
lagafrumvarp

Fiskrækt

(heildarlög)
lagafrumvarp

Yfirlit yfir ræðutíma og fjölda

Ræðutegund Fjöldi Mínútur
Ræða 45 135,8
Flutningsræða 19 65,18
Andsvar 32 50,93
Um fundarstjórn 1 1,6
Samtals 97 253,51
4,2 klst.