Jón Sigurðsson: ræður


Ræður

Stefnuræða forsætisráðherra og umræða um hana

Stóriðjustefna og virkjanaleyfi

fyrirspurnir til ráðherra skv. 7. mgr. 49. gr. þingskapa

Aðgerðir til að jafna flutningskostnað

fyrirspurnir til ráðherra skv. 7. mgr. 49. gr. þingskapa

Sameignarfélög

(heildarlög)
lagafrumvarp

Neyslustaðall

fyrirspurn

Staðan á viðskiptabankamarkaði

fyrirspurn

Kárahnjúkavirkjun og Hálslón, munnleg skýrsla iðnaðarráðherra

skýrsla ráðherra

Álit Samkeppniseftirlitsins um búvörulögin

athugasemdir um störf þingsins

Kaup ríkisins á hlut Reykjavíkur og Akureyrar í Landsvirkjun

athugasemdir um störf þingsins

Vaxtarsamningar

fyrirspurn

Útræðisréttur strandjarða

fyrirspurn

Raforkuverð til garðyrkjubænda

fyrirspurn

Lækkun virðisaukaskatts á geisladiskum

athugasemdir um störf þingsins

Endurgreiðslur vegna kvikmyndagerðar á Íslandi

(framlenging gildistíma laganna o.fl.)
lagafrumvarp

Greiðsla kostnaðar við opinbert eftirlit með fjármálastarfsemi

(álagningarhlutföll)
lagafrumvarp

Álbræðsla á Grundartanga

(tekjuskattur á arð o.fl.)
lagafrumvarp

Nýsköpunarsjóður atvinnulífsins

(hlutverk og starfsemi sjóðsins)
lagafrumvarp

Opinber stuðningur við tæknirannsóknir, nýsköpun og atvinnuþróun

(heildarlög, Nýsköpunarmiðstöð Íslands)
lagafrumvarp

Frumvörp um eignarhald orkufyrirtækja

athugasemdir um störf þingsins

Teikning af legu raflínu frá Skagafirði til Húsavíkur

fyrirspurn

Kröfur tryggingafélaga um upplýsingar

fyrirspurn

Ástandið í Palestínu

athugasemdir um störf þingsins

Álversáform í Þorlákshöfn

umræður utan dagskrár

Niðurgreiðsla á raforku til húshitunar

fyrirspurnir til ráðherra skv. 7. mgr. 49. gr. þingskapa

Landsvirkjun

(eignarhald og fyrirsvar)
lagafrumvarp

Breyting á lögum á orkusviði

(eignarhlutir ríkisins í Hitaveitu Suðurnesja, Orkubúi Vestfjarða og Rarik)
lagafrumvarp

Orkustofnun

(tilfærsla vatnamælinga, gagnaöflun um orkulindir o.fl.)
lagafrumvarp

Fjármálafyrirtæki

(eigið fé, EES-reglur)
lagafrumvarp

Breyting á lögum á sviði Neytendastofu

(áfrýjunarnefnd neytendamála, faggilding)
lagafrumvarp

Ummæli formanns Framsóknarflokksins um stuðning við innrásina í Írak

athugasemdir um störf þingsins

Fjármál stjórnmálasamtaka og frambjóðenda

(heildarlög)
lagafrumvarp

Framhald umræðu um RÚV

athugasemdir um störf þingsins

Málefni Byrgisins

umræður utan dagskrár

Niðurstaða stjórnarskrárnefndar um auðlindir

fyrirspurnir til ráðherra skv. 7. mgr. 49. gr. þingskapa

Greiðsluaðlögun

fyrirspurn

Vextir og verðtrygging

fyrirspurn

Vátryggingarsamningar

(upplýsingaöflun vátryggingafélaga)
lagafrumvarp

Verslunaratvinna

(eigendasaga myndverka o.fl.)
lagafrumvarp

Hlutafélög o.fl.

(EES-reglur)
lagafrumvarp

Samkeppnislög

(viðurlög við efnahagsbrotum)
lagafrumvarp

Viðurlög við brotum á fjármálamarkaði

(viðurlög við efnahagsbrotum)
lagafrumvarp

Leit, rannsóknir og vinnsla kolvetnis

(rannsóknir á kolvetnisauðlindum)
lagafrumvarp

Efnahagsmál

umræður utan dagskrár

Vaxtarsamningur Vestfjarða

fyrirspurn

Bættir innheimtuhættir

fyrirspurn

Samkeppnisstaða Vestmannaeyja og landsbyggðarinnar

umræður utan dagskrár

Rannsóknir og nýting á auðlindum í jörðu

(gildissvið laganna, fyrirkomulag rannsókna o.fl.)
lagafrumvarp

Vetnisrannsóknir og eldsneyti

fyrirspurn

Rannsókn á bankakostnaði og samkeppnishindrunum

umræður utan dagskrár

Vaxtarsamningur fyrir Norðurland vestra

fyrirspurnir til ráðherra skv. 7. mgr. 49. gr. þingskapa

Stofnun hlutafélags um Orkubú Vestfjarða og Rafmagnsveitur ríkisins

(eignarhlutur ríkisins til Landsvirkjunar)
lagafrumvarp

Vextir og verðtrygging

(verðsöfnunartími vísitölu)
lagafrumvarp

Neytendavernd

(EES-reglur)
lagafrumvarp

Breytingar á ýmsum lögum um neytendavernd

(EES-reglur, neytendavernd)
lagafrumvarp

Stuðningur við atvinnurekstur kvenna

fyrirspurn

Starfsemi Samkeppniseftirlitsins

fyrirspurn

Málefni byggðarlaga utan landshlutakjarna

umræður utan dagskrár

Fólksfækkun í byggðum landsins

fyrirspurn

Hækkun raforkugjalda

fyrirspurn

Varnir gegn landbroti

(valdmörk milli ráðherra)
lagafrumvarp

Yfirlýsing gegn stuðningi við innrásina í Írak

þingsályktunartillaga

Varnir gegn landbroti

(valdmörk milli ráðherra)
lagafrumvarp

Frumvarp til stjórnarskipunarlaga

athugasemdir um störf þingsins

Stjórnarskipunarlög

(þjóðareign á náttúruauðlindum)
lagafrumvarp

Almennar stjórnmálaumræður

Frumvarp til stjórnarskipunarlaga

athugasemdir um störf þingsins

Minning tveggja alda afmælis Jóns Sigurðssonar forseta

þingsályktunartillaga

Lánshæfismat ríkissjóðs

athugasemdir um störf þingsins

Yfirlit yfir ræðutíma og fjölda

Ræðutegund Fjöldi Mínútur
Flutningsræða 26 178,45
Ræða 59 152,72
Svar 31 76,82
Andsvar 81 54,4
Samtals 197 462,39
7,7 klst.