Eggert Haukdal: ræður


Ræður

Umræður utan dagskrár

Tekjuöflun vegna ráðstafana í efnahagsmálum

lagafrumvarp

Lánsfjárlög 1982

lagafrumvarp

Virkjunarframkvæmdir og orkunýting

þingsályktunartillaga

Steinullarverksmiðja í Þorlákshöfn

þingsályktunartillaga

Votheysverkun

þingsályktunartillaga

Kalrannsóknir

þingsályktunartillaga