Eggert Haukdal: ræður


Ræður

Sláturleyfi sláturhússins á Bíldudal

umræður utan dagskrár

Nýting á kartöflum

þingsályktunartillaga

Lýsing á Suðurlandsvegi um Hellisheiði

þingsályktunartillaga

Mat á sláturafurðum

(staðfesting bráðabirgðalaga)
lagafrumvarp

Fjárlög 1988

lagafrumvarp

Launaskattur

(gjaldskylda)
lagafrumvarp

Stjórn fiskveiða

(heildarlög)
lagafrumvarp

Lánsfjárlög 1988

lagafrumvarp

Frumvarp um verkaskiptingu ríkis og sveitarfélaga

um fundarstjórn

Lánskjör og ávöxtun sparifjár

lagafrumvarp

Innflutningur á gölluðum Subaru-bifreiðum

fyrirspurn

Lánskjör og ávöxtun sparifjár

lagafrumvarp

Lýsing á Suðurlandsvegi um Hellisheiði

þingsályktunartillaga

Jarðræktarlög

(niðurfelling ríkisframlags til nýræslu og nýræktar)
lagafrumvarp

Ráðstafanir gegn atvinnuleysi á Suðurlandi

þingsályktunartillaga

Lánskjör og ávöxtun sparifjár

lagafrumvarp

Umferðarlög

(skoðun og skráning ökutækja)
lagafrumvarp

Virðisaukaskattur

lagafrumvarp