Eggert Haukdal: ræður


Ræður

Verðbréfaviðskipti

lagafrumvarp

Ummæli viðskiptaráðherra um gróðurvernd

umræður utan dagskrár

Endurskoðun lánskjaravísitölu

þingsályktunartillaga

Vestmannaeyjaferja

fyrirspurn

Fjárlög 1989

lagafrumvarp

Lánskjör og ávöxtun sparifjár

lagafrumvarp

Verkaskipting ríkis og sveitarfélaga

(breyting ýmissa laga)
lagafrumvarp

Launavísitala

lagafrumvarp

Tekjustofnar sveitarfélaga

(heildarlög)
lagafrumvarp

Lánskjör og ávöxtun sparifjár

lagafrumvarp