Eggert Haukdal: ræður


Ræður

Fjárframlög til Gunnarsholts

umræður utan dagskrár

Þingfararkaup alþingismanna

(réttur til biðlauna)
lagafrumvarp

Landbúnaðarþáttur GATT-samningsins

umræður utan dagskrár

Lánskjör og ávöxtun sparifjár

lagafrumvarp

Framleiðsla og sala á búvörum

(innflutningur landbúnaðarvara og verðmiðlunargjöld)
lagafrumvarp

Forræði á innflutningi búvara

umræður utan dagskrár

Framleiðsla og sala á búvörum

(innflutningur búvara, tollskrárviðauki)
lagafrumvarp

Samgöngubætur í uppsveitum Árnessýslu

þingsályktunartillaga

Aðaltollhöfn í Þorlákshöfn

fyrirspurn

Framleiðsla og sala á búvörum

(innflutningur búvara, tollskrárviðauki)
lagafrumvarp

Vernd og veiðar á villtum fuglum og spendýrum

(heildarlög)
lagafrumvarp

Störf efh.- og viðskn. og allshn., verkfall meinatækna

athugasemdir um störf þingsins

Röð mála á dagskrá, afgreiðsla þingmála og viðvera ráðherra

athugasemdir um störf þingsins

Skuldastaða heimilanna

beiðni um skýrslu

Afgreiðsla frumvarps til tollalaga

um fundarstjórn

Yfirlit yfir ræðutíma og fjölda

Ræðutegund Fjöldi Mínútur
Ræða 10 62,95
Flutningsræða 4 40,93
Andsvar 12 14,45
Málsh. um fundarstjórn 2 6,27
Um fundarstjórn 3 3,43
Grein fyrir atkvæði 2 3,28
Um atkvæðagreiðslu 1 1,1
Samtals 34 132,41
2,2 klst.