Eggert G. Þorsteinsson: ræður


Ræður

Húsnæðismálastofnun ríkisins

lagafrumvarp

Sameining sveitarfélaga

lagafrumvarp

Seyðisfjarðarkaupstaður

lagafrumvarp

Flutningur síldar af fjarlægum miðum

lagafrumvarp

Siglingamálastofnun ríkisins

lagafrumvarp

Eftirlit með skipum

lagafrumvarp

Siglingalög

lagafrumvarp

Fiskveiðasjóður Íslands

lagafrumvarp

Almannatryggingar

lagafrumvarp

Endurskoðun laga um húsnæðismál

fyrirspurn

Bjargráðasjóður Íslands

lagafrumvarp

Húsnæðismálastofnun ríkisins

lagafrumvarp

Endurhæfing

lagafrumvarp

Afgreiðsla mála úr nefndum

umræður utan dagskrár

Bjargráðasjóður Íslands

lagafrumvarp

Ráðstafanir í sjávarútvegi vegna breytingar gengis íslenskrar krónu

lagafrumvarp

Ráðstafanir vegna deyfi- og vanalyfja

fyrirspurn

Eftirlaun aldraðra í stéttarfélögum

lagafrumvarp

Stofnlán fiskiskipaflotans

fyrirspurn

Greiðslur til Sofnlánasjóðs fiskiskipa

fyrirspurn

Eftirlaun aldraðra í stéttarfélögum

lagafrumvarp

Fyrirspurnir um stjórnarráðstafanir

umræður utan dagskrár

Ráðstafanir vegna beitusíldar

fyrirspurn

Aflatryggingasjóður sjávarútvegsins

lagafrumvarp

Hækkun á bótum almannatrygginga

lagafrumvarp

Endurhæfing

lagafrumvarp

Loðnugöngur

fyrirspurn

Lánveitingar úr fiskveiðasjóði

fyrirspurn

Fiskveiðasjóður Íslands

lagafrumvarp

Kaup á sex skuttogurum

lagafrumvarp