Helgi Hrafn Gunnarsson: ræður


Ræður

Stefnuræða forsætisráðherra og umræður um hana

Fjárlög 2015

lagafrumvarp

Stjórnarráð Íslands

sérstök umræða

Staða og öryggi í fjarskiptum á landsbyggðinni og uppbygging háhraðatengingar í dreifbýli

sérstök umræða

TiSA-samningurinn

sérstök umræða

Stefnumótun í heilsugæslu

sérstök umræða

Aðgerðir til að efla lítil og meðalstór fyrirtæki og fyrirtæki í tækni- og hugverkaiðnaði

þingsályktunartillaga

Gagnasafn RÚV

fyrirspurn

Fjármálastöðugleikaráð og kerfisáhættunefnd

fyrirspurn

Virðisaukaskattur af útleigu rafmagnsbíla

fyrirspurn

Umferðaröryggismál

sérstök umræða

Umboðsmaður skuldara

(upplýsingaskylda og dagsektir)
lagafrumvarp

Staða kvenna í landbúnaði og tengdum greinum

beiðni um skýrslu

Þjóðarvá vegna lífsstílstengdra sjúkdóma barna og unglinga

sérstök umræða

Stofnun samþykkisskrár

þingsályktunartillaga

Verslun með áfengi og tóbak o.fl.

(smásala áfengis)
lagafrumvarp

Höfundaréttur og hljóðbækur

óundirbúinn fyrirspurnatími

Umræður um störf þingsins 15. október

Viðvera heilbrigðisráðherra í umræðu um sölu áfengis

um fundarstjórn

Verslun með áfengi og tóbak o.fl.

(smásala áfengis)
lagafrumvarp

Umræður um störf þingsins 21. október

Þingstörf fram undan

um fundarstjórn

Viðvera heilbrigðisráðherra í umræðu um sölu áfengis

um fundarstjórn

Verslun með áfengi og tóbak o.fl.

(smásala áfengis)
lagafrumvarp

Umræður um störf þingsins 22. október

Aðgerðaáætlun til að efla fjarheilbrigðisþjónustu

þingsályktunartillaga

Verndun friðhelgi einkalífsins í stafrænum miðlum

óundirbúinn fyrirspurnatími

Eftirlit með lögreglu

óundirbúinn fyrirspurnatími

Dráttur á svari við fyrirspurn

um fundarstjórn

Umræður um störf þingsins 4. nóvember

Endurskoðun stjórnarskrár lýðveldisins Íslands

þingsályktunartillaga

Tekjustofnar sveitarfélaga

(afnám lágmarksútsvars)
lagafrumvarp

Umræður um störf þingsins 5. nóvember

Fullgilding bókunar við samning Sameinuðu þjóðanna gegn pyndingum (OPCAT)

þingsályktunartillaga

Fjármagn til verkefna sem ákveðin eru með þingsályktunum

óundirbúinn fyrirspurnatími

Verkfall lækna

sérstök umræða

Loftslagsmál

sérstök umræða

Sérstakar umræður

um fundarstjórn

Fjarvera forsætisráðherra í umræðu um skuldaleiðréttingu

um fundarstjórn

Framkvæmd þingsályktunar um tjáningar- og upplýsingafrelsi

óundirbúinn fyrirspurnatími

Málefni tónlistarmenntunar

sérstök umræða

Afbrigði

afbrigði um dagskrármál

Skuldaleiðrétting og staða ríkissjóðs

sérstök umræða

Umræður um störf þingsins 18. nóvember

Umræður um störf þingsins 19. nóvember

Veitingastaðir, gististaðir og skemmtanahald

(hæfi dyravarða)
lagafrumvarp

Seðlabanki Íslands

(eiginfjárviðmið og ráðstöfun hagnaðar)
lagafrumvarp

Almenn hegningarlög

(afnám fangelsisrefsinga fyrir tjáningu skoðana)
lagafrumvarp

Almannatryggingar

(bótaréttur, stjórnsýsla, EES-reglur o.fl.)
lagafrumvarp

Umræður um störf þingsins 28. nóvember

Þróunarsamvinna

sérstök umræða

Virðisaukaskattur o.fl.

(skattkerfisbreytingar)
lagafrumvarp

Umræður um störf þingsins 3. desember

Fjárlög 2015

lagafrumvarp

Umræður um störf þingsins 4. desember

Fjárlög 2015

lagafrumvarp

Umræður um störf þingsins 8. desember

Fjárlög 2015

lagafrumvarp

Almannavarnir o.fl.

(valdheimildir stjórnvalda o.fl.)
lagafrumvarp

Umræður um störf þingsins 11. desember

Framhaldsskólar

(rafræn námsgögn, gjaldtökuheimild o.fl.)
lagafrumvarp

Framkvæmd þingsályktunar um tjáningar- og upplýsingafrelsi

óundirbúinn fyrirspurnatími

Virðisaukaskattur o.fl.

(skattkerfisbreytingar)
lagafrumvarp

Fjárlög 2015

lagafrumvarp

Almannatryggingar o.fl.

(örorkugreiðslur almannatrygginga og lífeyrissjóða)
lagafrumvarp

Vernd tjáningarfrelsis

óundirbúinn fyrirspurnatími

Framhaldsskólar

(rafræn námsgögn, gjaldtökuheimild o.fl.)
lagafrumvarp

Breytingartillaga atvinnuveganefndar við rammaáætlun

um fundarstjórn

Ummæli þingmanna í fundarstjórnarumræðu

um fundarstjórn

Úrskurður forseta

um fundarstjórn

Kosning níu manna og jafnmargra varamanna í stjórn Ríkisútvarpsins, fjölmiðils í almannaþágu, til eins árs, að viðhafðri hlutfallskosningu, skv. 9. gr. laga nr. 23/2013 um Ríkisútvarpið, fjölmiðil í almannaþágu

kosningar

Stjórnarráð Íslands

(skipulag ráðuneyta og stofnana o.fl.)
lagafrumvarp

Vopnaburður og valdbeitingarheimildir lögreglunnar

sérstök umræða

Aðgengi að fjárhagsupplýsingum ríkisins

fyrirspurn

Reglugerð um vopnabúnað lögreglu

fyrirspurn

Lögregla og drónar

fyrirspurn

Eftirlit með starfsháttum lögreglu

fyrirspurn

Umræður um störf þingsins 27. janúar

Stjórnarráð Íslands

(skipulag ráðuneyta og stofnana o.fl.)
lagafrumvarp

Meðferð sakamála og lögreglulög

(skipan ákæruvalds, rannsókn efnahagsbrotamála o.fl.)
lagafrumvarp

Framtíðarfyrirkomulag notendastýrðrar persónulegrar aðstoðar

sérstök umræða

Einkavæðing í heilbrigðiskerfinu

sérstök umræða

Umræður um störf þingsins 3. febrúar

Almenn hegningarlög

(bann við hefndarklámi)
lagafrumvarp

Almenn hegningarlög

(guðlast)
lagafrumvarp

Umræður um störf þingsins 4. febrúar

Umræður um störf þingsins 17. febrúar

Ljósleiðarar

fyrirspurn

Umræður um störf þingsins 3. mars

Umræður um störf þingsins 4. mars

Málefni geðsjúkra fanga

sérstök umræða

Beiðni um þingfund

um fundarstjórn

Staða þingsins og viðhorf ríkisstjórnarinnar

um fundarstjórn

Staða Alþingis, yfirlýsing forseta og umræða um hana, skv. 61. gr. þingskapa

Afgreiðsla atvinnuveganefndar á rammaáætlun

um fundarstjórn

Umræður um störf þingsins 17. mars

Evrópumál, munnleg skýrsla utanríkisráðherra

skýrsla ráðherra

Beiðni um komu ráðherra á fund atvinnuveganefndar

um fundarstjórn

Umræður um störf þingsins 18. mars

Evrópumál, munnleg skýrsla utanríkisráðherra

skýrsla ráðherra

Framtíðarsamskipti Íslands og Evrópusambandsins

óundirbúinn fyrirspurnatími

Utanríkis- og alþjóðamál

skýrsla

Viðvera ráðherra í óundirbúnum fyrirspurnum og starfsáætlun

um fundarstjórn

Nám og náms- og starfsráðgjöf fanga

fyrirspurn

Betrun í fangelsum og aðstoð að lokinni afplánun

fyrirspurn

Þjóðaratkvæðagreiðsla um framhald viðræðna um aðild Íslands að Evrópusambandinu

þingsályktunartillaga

Umræður um störf þingsins 15. apríl

Heimildir lögreglu til símhlerana

sérstök umræða

Stjórn veiða á Norðaustur-Atlantshafsmakríl

(tímabundnar aflaheimildir)
lagafrumvarp

Vopnakaup lögreglunnar

óundirbúinn fyrirspurnatími

Vitnað í orðaskipti á lokuðum nefndarfundi

um fundarstjórn

Framkvæmd upplýsingalaga og upplýsingastefnu

fyrirspurn

Umræður um störf þingsins 21. apríl

Þjóðaröryggisstefna fyrir Ísland

þingsályktunartillaga

Ásakanir forsætisráðherra um trúnaðarbrest

um fundarstjórn

Skimun fyrir krabbameini

sérstök umræða

Fjöldi óundirbúinna fyrirspurna

um fundarstjórn

Þjónustusamningur við Samtökin ´78

fyrirspurn

Lögræðislög

(réttindi fatlaðs fólks, svipting lögræðis o.fl.)
lagafrumvarp

Höfundalög

(EES-reglur, munaðarlaus verk)
lagafrumvarp

Verkefnisstjórn rammaáætlunar

fyrirspurn

Staðan á vinnumarkaði

sérstök umræða

Vernd afhjúpenda

fyrirspurn

Fjarvera ráðherra í fyrirspurn

um fundarstjórn

Meðferð trúnaðargagna í innanríkisráðuneyti

skýrsla

Meðferð og sala eignarhluta ríkisins í fjármálafyrirtækjum

(brottfall laga um Bankasýslu, ráðgjafarnefnd)
lagafrumvarp

Intersex

fyrirspurn

Áherslumál ríkisstjórnarinnar

um fundarstjórn

Sjálfstætt eftirlit með starfsemi og starfsháttum lögreglu

þingsályktunartillaga

Umræður um störf þingsins 12. maí

Dagskrá næsta fundar

tilkynningar forseta

Umræðuliðir

um fundarstjórn

Meðferð og sala eignarhluta ríkisins í fjármálafyrirtækjum

(brottfall laga um Bankasýslu, ráðgjafarnefnd)
lagafrumvarp

Áætlun um vernd og orkunýtingu landsvæða

(Hvammsvirkjun)
þingsályktunartillaga

Úrskurður forseta

um fundarstjórn

Ummæli umhverfisráðherra í fréttatíma

um fundarstjórn

Áætlun um vernd og orkunýtingu landsvæða

(Hvammsvirkjun)
þingsályktunartillaga

Dagskrá þingsins

um fundarstjórn

Umræðuefni dagsins

um fundarstjórn

Áætlun um vernd og orkunýtingu landsvæða

(Hvammsvirkjun)
þingsályktunartillaga

Áframhald umræðu um rammaáætlun

um fundarstjórn

Ummæli forsætisráðherra um rammaáætlun

um fundarstjórn

Áætlun um vernd og orkunýtingu landsvæða

(Hvammsvirkjun)
þingsályktunartillaga

Starfsáætlun og væntanleg stjórnarfrumvörp

um fundarstjórn

Viðvera forsætisráðherra í umræðu um rammaáætlun

um fundarstjórn

Áætlun um vernd og orkunýtingu landsvæða

(Hvammsvirkjun)
þingsályktunartillaga

Breytingartillögur við rammaáætlun

um fundarstjórn

Áætlun um vernd og orkunýtingu landsvæða

(Hvammsvirkjun)
þingsályktunartillaga

Dagskrá næsta fundar

tilkynningar forseta

Breytingartillögur við rammaáætlun

um fundarstjórn

Lengd þingfundar

tilkynningar forseta

Áframhald umræðu um rammaáætlun

um fundarstjórn

Áætlun um vernd og orkunýtingu landsvæða

(Hvammsvirkjun)
þingsályktunartillaga

Breytingartillögur við rammaáætlun

um fundarstjórn

Áætlun um vernd og orkunýtingu landsvæða

(Hvammsvirkjun)
þingsályktunartillaga

Rammaáætlun og kjarasamningar

um fundarstjórn

Dagskrá næsta fundar

tilkynningar forseta

Lengd þingfundar

tilkynningar forseta

Bjöllusláttur og athugasemdir forseta

um fundarstjórn

Ósk um fund forseta með þingflokksformönnum

um fundarstjórn

Áætlun um vernd og orkunýtingu landsvæða

(Hvammsvirkjun)
þingsályktunartillaga

Dagskrá næsta fundar

tilkynningar forseta

Mæting stjórnarliða

um fundarstjórn

Umræður um störf þingsins 22. maí

Sáttatónn í stjórnarliðum

um fundarstjórn

Fundur í atvinnuveganefnd og umræða um rammaáætlun

um fundarstjórn

Fyrirkomulag náms til stúdentsprófs

sérstök umræða

Verkleysi stjórnarmeirihlutans

um fundarstjórn

Yfirvofandi verkfall í ferðaþjónustu

óundirbúinn fyrirspurnatími

Áætlun um vernd og orkunýtingu landsvæða

(Hvammsvirkjun)
þingsályktunartillaga

Frestun umræðu um rammaáætlun

um fundarstjórn

Umræður um störf þingsins 27. maí

Ákvörðun EES-nefndarinnar nr. 29/2015 um breytingu á XVII. viðauka við EES-samninginn

(hugverkaréttindi, EES-reglur)
þingsályktunartillaga

Afgreiðsla umhverfis- og samgöngunefndar á frumvarpi um Reykjavíkurflugvöll

um fundarstjórn

Lengd þingfundar

tilkynningar forseta

Lyfjalög

(auglýsingar)
lagafrumvarp

Fundur forseta með formönnum þingflokka

um fundarstjórn

Niðurstaða fundar þingflokksformanna

um fundarstjórn

Áætlun um meðferð og ráðstöfun aflamagns sem dregið er frá heildarafla

þingsályktunartillaga

Stjórnarráð Íslands

(skipulag ráðuneyta og stofnana o.fl.)
lagafrumvarp

Umræður um störf þingsins 3. júní

Stjórnarráð Íslands

(skipulag ráðuneyta og stofnana o.fl.)
lagafrumvarp

Mælendaskrá í Störfum þingsins, afgreiðsla fjárlaganefndar á frv. um opinber fjármál

um fundarstjórn

Stjórnarráð Íslands

(skipulag ráðuneyta og stofnana o.fl.)
lagafrumvarp

Aðhald í efnahagsaðgerðum

óundirbúinn fyrirspurnatími

Kynning á frumvörpum um afnám gjaldeyrishafta

um fundarstjórn

Umræður um störf þingsins 9. júní

Ríkisfjármálaáætlun fyrir árin 2016--2019

þingsályktunartillaga

Samkomulag um lok þingstarfa

um fundarstjórn

Lagasetning á kjaradeilur

um fundarstjórn

Lengd þingfundar

tilkynningar forseta

Kjaramál félagsmanna tiltekinna stéttarfélaga BHM og Félags íslenskra hjúkrunarfræðinga

lagafrumvarp

Áætlun um þinglok

um fundarstjórn

Leynilegt eftirlit með almenningi

óundirbúinn fyrirspurnatími

Ný starfsáætlun

um fundarstjórn

Efling tónlistarnáms

(samkomulag milli ríkis og sveitarfélaga, gildistími bráðabirgðaákvæða o.fl.)
lagafrumvarp

Umræður um störf þingsins 23. júní

Orð þingmanna í garð hver annars

um fundarstjórn

Umræður um störf þingsins 24. júní

Lokafjárlög 2013

lagafrumvarp

Meðferð sakamála og lögreglulög

(skipan ákæruvalds, rannsókn efnahagsbrotamála o.fl.)
lagafrumvarp

Umræður um störf þingsins 30. júní

Áætlun um vernd og orkunýtingu landsvæða

(Hvammsvirkjun)
þingsályktunartillaga

Almenn hegningarlög

(guðlast)
lagafrumvarp

Umræður um störf þingsins 1. júlí

Athugun á hagkvæmni lestarsamgangna

þingsályktunartillaga

Almenn hegningarlög

(guðlast)
lagafrumvarp

Athugun á hagkvæmni lestarsamgangna

þingsályktunartillaga

Lögræðislög

(réttindi fatlaðs fólks, svipting lögræðis o.fl.)
lagafrumvarp

Almennar stjórnmálaumræður

Almenn hegningarlög

(guðlast)
lagafrumvarp

Þingfrestun

Yfirlit yfir ræðutíma og fjölda

Ræðutegund Fjöldi Mínútur
Ræða 223 633,95
Andsvar 237 395,63
Um fundarstjórn 47 52,05
Flutningsræða 6 41,28
Um atkvæðagreiðslu 24 22,47
Grein fyrir atkvæði 21 16,97
Samtals 558 1162,35
19,4 klst.