Jón Þór Ólafsson: ræður


Ræður

Stefnuræða forsætisráðherra og umræður um hana

Fjárlög 2015

lagafrumvarp

Mygluskemmdir í húsnæði

óundirbúinn fyrirspurnatími

Staða og öryggi í fjarskiptum á landsbyggðinni og uppbygging háhraðatengingar í dreifbýli

sérstök umræða

Nauðungarsala

(frestun nauðungarsölu)
lagafrumvarp

Lögbann og dómsmál til að vernda heildarhagsmuni neytenda

(EES-reglur)
lagafrumvarp

Virðisaukaskattur o.fl.

(skattkerfisbreytingar)
lagafrumvarp

Stefnumótun í heilsugæslu

sérstök umræða

Mygluskemmdir í fjölbýlishúsum

um fundarstjórn

Skyldutrygging lífeyrisréttinda og starfsemi lífeyrissjóða

(leyfilegur munur á milli eignarliðs og lífeyrisskuldbindinga)
lagafrumvarp

Nauðungarsala

(frestun nauðungarsölu)
lagafrumvarp

Aðgerðir til að efla lítil og meðalstór fyrirtæki og fyrirtæki í tækni- og hugverkaiðnaði

þingsályktunartillaga

Efling heilbrigðisþjónustu, menntakerfis og velferðarþjónustu

þingsályktunartillaga

Samgöngumál á Vestfjörðum

sérstök umræða

Nauðungarsala

(frestun nauðungarsölu)
lagafrumvarp

Hagnýting internetsins og réttindavernd netnotenda

þingsályktunartillaga

Skyldutrygging lífeyrisréttinda og starfsemi lífeyrissjóða

(leyfilegur munur á milli eignarliðs og lífeyrisskuldbindinga)
lagafrumvarp

Lögbann og dómsmál til að vernda heildarhagsmuni neytenda

(EES-reglur)
lagafrumvarp

Mótun viðskiptastefnu Íslands

þingsályktunartillaga

Gagnaver og gagnahýsing

óundirbúinn fyrirspurnatími

Innviðir ferðaþjónustunnar, tekjuleiðir og gjaldtaka

sérstök umræða

Kennitöluflakk

sérstök umræða

Fjármálastöðugleikaráð og kerfisáhættunefnd

fyrirspurn

Virðisaukaskattur af útleigu rafmagnsbíla

fyrirspurn

Umræður um störf þingsins 7. október

Samkeppni í mjólkuriðnaði

sérstök umræða

Verslun með áfengi og tóbak o.fl.

(smásala áfengis)
lagafrumvarp

Leiðrétting verðtryggðra fasteignaveðlána

(frádráttarliðir)
lagafrumvarp

Umræður um störf þingsins 15. október

Takmarkað aðgengi að framhaldsskólum

sérstök umræða

Áætlun um vernd og orkunýtingu landsvæða

(Hvammsvirkjun)
þingsályktunartillaga

Opinber fjármál

(heildarlög)
lagafrumvarp

Verslun með áfengi og tóbak o.fl.

(smásala áfengis)
lagafrumvarp

Tillögur nýrrar stjórnarskrárnefndar

óundirbúinn fyrirspurnatími

Verslun með áfengi og tóbak o.fl.

(smásala áfengis)
lagafrumvarp

Leiðrétting verðtryggðra fasteignaveðlána

(frádráttarliðir)
lagafrumvarp

Staða barnaverndar í landinu

sérstök umræða

Upplýsingar til þingmanna við vinnslu breytingartillagna

um fundarstjórn

Fjárhagsstaða RÚV

sérstök umræða

Mótvægisaðgerðir vegna hugsanlegs gengisfalls íslensku krónunnar

fyrirspurn

Endurskoðun stjórnarskrár lýðveldisins Íslands

þingsályktunartillaga

Aðgengi að upplýsingum

óundirbúinn fyrirspurnatími

Yfirskattanefnd o.fl.

(verkefni ríkistollanefndar o.fl.)
lagafrumvarp

Mælendaskrá í umræðu um störf þingsins

um fundarstjórn

Skuldaleiðrétting, munnleg skýrsla forsætisráðherra

skýrsla ráðherra

Umræður um störf þingsins 18. nóvember

Hagnýting internetsins og réttindavernd netnotenda

þingsályktunartillaga

Skilgreining grunnþjónustu heilbrigðiskerfisins

óundirbúinn fyrirspurnatími

Afgreiðsla rammaáætlunar úr atvinnuveganefnd

um fundarstjórn

Fjáraukalög 2014

lagafrumvarp

Ráðgefandi álit EFTA-dómstólsins á spurningum um verðtryggingu, munnleg skýrsla fjármálaráðherra

skýrsla ráðherra

Virðisaukaskattur o.fl.

(skattkerfisbreytingar)
lagafrumvarp

Fjárlög 2015

lagafrumvarp

Umræður um störf þingsins 8. desember

Fjárlög 2015

lagafrumvarp

Ósk um fund með stjórnarformanni Fjármálaeftirlitsins

um fundarstjórn

Samningar við lækna

óundirbúinn fyrirspurnatími

Fjárlög 2015

lagafrumvarp

Umræður um störf þingsins 10. desember

Fjárlög 2015

lagafrumvarp

Mælendaskrá í umræðu um störf þingsins

um fundarstjórn

Virðisaukaskattur o.fl.

(skattkerfisbreytingar)
lagafrumvarp

Tekjustofnar sveitarfélaga

(fasteignaskattur af atvinnuhúsnæði o.fl.)
lagafrumvarp

Fjáraukalög 2014

lagafrumvarp

Virðisaukaskattur o.fl.

(skattkerfisbreytingar)
lagafrumvarp

Ýmsar forsendur fjárlagafrumvarps 2015

(breyting ýmissa laga)
lagafrumvarp

Fjárlög 2015

lagafrumvarp

Tekjuskattur o.fl.

(breyting ýmissa laga)
lagafrumvarp

Ummæli þingmanna í fundarstjórnarumræðu

um fundarstjórn

Úrskurður forseta

um fundarstjórn

Kosning níu manna og jafnmargra varamanna í stjórn Ríkisútvarpsins, fjölmiðils í almannaþágu, til eins árs, að viðhafðri hlutfallskosningu, skv. 9. gr. laga nr. 23/2013 um Ríkisútvarpið, fjölmiðil í almannaþágu

kosningar

Vopnaburður og valdbeitingarheimildir lögreglunnar

sérstök umræða

Aðgengi að fjárhagsupplýsingum ríkisins

fyrirspurn

Námskostnaður

fyrirspurn

Gjaldeyrishöft

sérstök umræða

Einkavæðing í heilbrigðiskerfinu

sérstök umræða

Ungt fólk og fyrstu íbúðarkaup

sérstök umræða

Kostnaðarmat með frumvörpum

um fundarstjórn

Frumvarp um stjórn fiskveiða

óundirbúinn fyrirspurnatími

Handtaka og afhending manna til og frá Íslandi á grundvelli handtökuskipunar

(heildarlög)
lagafrumvarp

Útreikningur skuldaleiðréttingar og frestun nauðungarsölu

óundirbúinn fyrirspurnatími

Fjárhagsstaða Reykjanesbæjar

sérstök umræða

Upplýsinga- og sannleiksskylda ráðherra

(rangar upplýsingar veittar á Alþingi)
lagafrumvarp

Beiðni um þingfund

um fundarstjórn

Staða þingsins og viðhorf ríkisstjórnarinnar

um fundarstjórn

Staða Alþingis, yfirlýsing forseta og umræða um hana, skv. 61. gr. þingskapa

Afgreiðsla atvinnuveganefndar á rammaáætlun

um fundarstjórn

Evrópumál, munnleg skýrsla utanríkisráðherra

skýrsla ráðherra

Beiðni um mat Ríkisendurskoðunar á frumvarpi um Þróunarsamvinnustofnun

um fundarstjórn

Fylgi Pírata í skoðanakönnunum

um fundarstjórn

Samkeppni á smásölumarkaði

sérstök umræða

Viðvera ráðherra í óundirbúnum fyrirspurnum og starfsáætlun

um fundarstjórn

Leiðrétting kjara eldri borgara

óundirbúinn fyrirspurnatími

Nýframkvæmdir í vegamálum

fyrirspurn

Þjóðaratkvæðagreiðsla um framhald viðræðna um aðild Íslands að Evrópusambandinu

þingsályktunartillaga

Beiðni um fund í þingskapanefnd

um fundarstjórn

Málefni Íslandspósts

sérstök umræða

Stjórn veiða á Norðaustur-Atlantshafsmakríl

(tímabundnar aflaheimildir)
lagafrumvarp

Beiðni um fund í þingskapanefnd

um fundarstjórn

Vitnað í orðaskipti á lokuðum nefndarfundi

um fundarstjórn

Framkvæmd upplýsingalaga og upplýsingastefnu

fyrirspurn

Myndbandsupptaka af samskiptum þingvarðar og mótmælanda

um fundarstjórn

Siðareglur fyrir stjórnsýsluna

óundirbúinn fyrirspurnatími

Úthlutun makríls

óundirbúinn fyrirspurnatími

Fjarskiptamál

sérstök umræða

Höfundalög

(EES-reglur, munaðarlaus verk)
lagafrumvarp

Aðgangur landsmanna að háhraðatengingu

óundirbúinn fyrirspurnatími

Staðan á vinnumarkaði

sérstök umræða

Viðurlög við brotum á fjármálamarkaði o.fl.

(breyting ýmissa laga, EES-reglur)
lagafrumvarp

Meðferð og sala eignarhluta ríkisins í fjármálafyrirtækjum

(brottfall laga um Bankasýslu, ráðgjafarnefnd)
lagafrumvarp

Langtímastefnumótun um sátt á vinnumarkaði

óundirbúinn fyrirspurnatími

Tollar og matvæli

fyrirspurn

Intersex

fyrirspurn

Áherslumál ríkisstjórnarinnar

um fundarstjórn

Meðferð og sala eignarhluta ríkisins í fjármálafyrirtækjum

(brottfall laga um Bankasýslu, ráðgjafarnefnd)
lagafrumvarp

Dagskrá næsta fundar

tilkynningar forseta

Umræðuliðir

um fundarstjórn

Meðferð og sala eignarhluta ríkisins í fjármálafyrirtækjum

(brottfall laga um Bankasýslu, ráðgjafarnefnd)
lagafrumvarp

Áætlun um vernd og orkunýtingu landsvæða

(Hvammsvirkjun)
þingsályktunartillaga

Dagskrá þingsins

um fundarstjórn

Umræðuefni dagsins

um fundarstjórn

Áætlun um vernd og orkunýtingu landsvæða

(Hvammsvirkjun)
þingsályktunartillaga

Áframhald umræðu um rammaáætlun

um fundarstjórn

Áætlun um vernd og orkunýtingu landsvæða

(Hvammsvirkjun)
þingsályktunartillaga

Viðvera forsætisráðherra í umræðu um rammaáætlun

um fundarstjórn

Húsnæðismál

sérstök umræða

Áætlun um vernd og orkunýtingu landsvæða

(Hvammsvirkjun)
þingsályktunartillaga

Rammaáætlun og kjarasamningar

um fundarstjórn

Dagskrá næsta fundar

tilkynningar forseta

Lengd þingfundar

tilkynningar forseta

Markaðslausnir í sjávarútvegi

sérstök umræða

Áætlun um vernd og orkunýtingu landsvæða

(Hvammsvirkjun)
þingsályktunartillaga

Breytingar í framhaldsskólakerfinu

um fundarstjórn

Áætlun um vernd og orkunýtingu landsvæða

(Hvammsvirkjun)
þingsályktunartillaga

Dagskrá næsta fundar

tilkynningar forseta

Mæting stjórnarliða

um fundarstjórn

Sáttatónn í stjórnarliðum

um fundarstjórn

Breyting á starfsáætlun

um fundarstjórn

Fundur í atvinnuveganefnd og umræða um rammaáætlun

um fundarstjórn

Verkleysi stjórnarmeirihlutans

um fundarstjórn

Umræður um störf þingsins 27. maí

Slysatryggingar almannatrygginga

(heildarlög, EES-reglur)
lagafrumvarp

Fjögurra ára samgönguáætlun 2015--2018

þingsályktunartillaga

Meðferð elds og varnir gegn gróðureldum

(heildarlög, strangari reglur)
lagafrumvarp

Stjórnarráð Íslands

(skipulag ráðuneyta og stofnana o.fl.)
lagafrumvarp

Staðan á vinnumarkaði

óundirbúinn fyrirspurnatími

Stjórnarráð Íslands

(skipulag ráðuneyta og stofnana o.fl.)
lagafrumvarp

Mælendaskrá í Störfum þingsins, afgreiðsla fjárlaganefndar á frv. um opinber fjármál

um fundarstjórn

Stjórnarráð Íslands

(skipulag ráðuneyta og stofnana o.fl.)
lagafrumvarp

Ríkisfjármálaáætlun fyrir árin 2016--2019

þingsályktunartillaga

Gjaldeyrismál

(reglur um fjármagnshöft, afnám undanþágna o.fl.)
lagafrumvarp

Ríkisfjármálaáætlun fyrir árin 2016--2019

þingsályktunartillaga

Orð formanns atvinnuveganefndar

um fundarstjórn

Stöðugleikaskattur

(heildarlög)
lagafrumvarp

Lagasetning á kjaradeilur

um fundarstjórn

Afbrigði

afbrigði um dagskrármál

Lengd þingfundar

tilkynningar forseta

Kjaramál félagsmanna tiltekinna stéttarfélaga BHM og Félags íslenskra hjúkrunarfræðinga

lagafrumvarp

Lausn deilna í heilbrigðiskerfinu

óundirbúinn fyrirspurnatími

Tekjuskattur o.fl.

(breyting ýmissa laga)
lagafrumvarp

Áætlun um þinglok

um fundarstjórn

Efling tónlistarnáms

(samkomulag milli ríkis og sveitarfélaga, gildistími bráðabirgðaákvæða o.fl.)
lagafrumvarp

Orð þingmanna í garð hver annars

um fundarstjórn

Umræður um störf þingsins 24. júní

Dagskrá næsta fundar

tilkynningar forseta

Meðferð elds og varnir gegn gróðureldum

(heildarlög, strangari reglur)
lagafrumvarp

Áætlun um vernd og orkunýtingu landsvæða

(Hvammsvirkjun)
þingsályktunartillaga

Veiðigjöld

(veiðigjald 2015--2018)
lagafrumvarp

Athugun á hagkvæmni lestarsamgangna

þingsályktunartillaga

Stjórnarráð Íslands

(skipulag ráðuneyta og stofnana o.fl.)
lagafrumvarp

Almennar stjórnmálaumræður

Almenn hegningarlög

(guðlast)
lagafrumvarp

Stöðugleikaskattur

(heildarlög)
lagafrumvarp

Frestun á fundum Alþingis

frestun funda

Stjórn fiskveiða

(tilfærsla á viðmiðun aflareynslu, ráðstöfun makríls)
lagafrumvarp

Yfirlit yfir ræðutíma og fjölda

Ræðutegund Fjöldi Mínútur
Ræða 182 686,75
Andsvar 216 346,47
Um fundarstjórn 33 38,25
Um atkvæðagreiðslu 32 32,52
Flutningsræða 3 30,75
Grein fyrir atkvæði 28 28,1
Samtals 494 1162,84
19,4 klst.