Egill Jónsson: ræður


Ræður

Verðlagsmál

lagafrumvarp

Framleiðsluráð landbúnaðarins

lagafrumvarp

Jarðgöng um Ólafsfjarðarmúla

þingsályktunartillaga

Gjaldeyris- og viðskiptamál

lagafrumvarp

Tímabundið vörugjald

lagafrumvarp

Veiðar í fiskveiðilandhelgi Íslands

lagafrumvarp

Fjárlög 1984

lagafrumvarp

Veiðar í fiskveiðilandhelgi Íslands

lagafrumvarp

Rekstrargrundvöllur sláturhúsa

þingsályktunartillaga

Lækkun húshitunarkostnaðar

þingsályktunartillaga

Ilmenitmagn í Húnavatnssýslum

þingsályktunartillaga

Úttekt á rekstrar- og afurðalánakerfi atvinnuveganna

þingsályktunartillaga

Undirbúningsframkvæmdir við Fljótsdalsvirkjun

fyrirspurn

Lausaskuldir bænda

lagafrumvarp

Útflutningur dilkakjöts

fyrirspurn

Alþjóðasamningar um varnir gegn mengun frá skipum

lagafrumvarp

Ráðstöfun kjarnfóðurgjalds

fyrirspurn

Sala jarðarinnar Bæjarstæðis í Seyðisfjarðarhreppi

lagafrumvarp

Jöfnun hitunarkostnaðar

lagafrumvarp

Lántaka Áburðarverksmiðju ríkisins

lagafrumvarp

Hafnalög

lagafrumvarp

Skógrækt

lagafrumvarp

Skipamælingar

lagafrumvarp

Um þingsköp

um fundarstjórn

Um þingsköp

um fundarstjórn

Jarðalög

lagafrumvarp

Ábúðarlög

lagafrumvarp

Jarðalög

lagafrumvarp

Fjarskipti

lagafrumvarp

Kjaradómur í vinnudeilu Félags íslenskra atvinnuflugmanna og Flugleiða

lagafrumvarp

Sala eyðijarðarinnar Írafells í Lýtingsstaðahreppi

lagafrumvarp

Sala ríkisjarðarinnar Selárdals í Suðureyrarhreppi

lagafrumvarp

Um þingsköp

um fundarstjórn

Hafnalög

lagafrumvarp

Um þingsköp

um fundarstjórn

Landflutningasjóður

lagafrumvarp

Framleiðsluráð landbúnaðarins

lagafrumvarp

Jarðalög

lagafrumvarp

Framleiðsluráð landbúnaðarins

lagafrumvarp