Egill Jónsson: ræður


Ræður

Fjárlög 1988

lagafrumvarp

Lánsfjárlög 1988

lagafrumvarp

Stjórn fiskveiða

(heildarlög)
lagafrumvarp

Söluskattur

(matvæli, undanþágur o.fl.)
lagafrumvarp

Lánsfjárlög 1988

lagafrumvarp

Framleiðsla og sala á búvörum

(greiðslur fyrir sauðfjárafurðir)
lagafrumvarp

Innflutningur loðdýra til kynbóta

þingsályktunartillaga

Kaup og sala fasteigna á vegum ríkisins

beiðni um skýrslu

Vegáætlun 1987--1990

þingsályktunartillaga

Lax- og silungsveiði

(innflutningur á gleráli)
lagafrumvarp

Forgangsröð mála

um fundarstjórn

Ábúðarlög

(veðsetning ríkisjarðar)
lagafrumvarp

Framleiðsla og sala á búvörum

(greiðslur fyrir sauðfjárafurðir)
lagafrumvarp

Mat á sláturafurðum

(staðfesting bráðabirgðalaga)
lagafrumvarp

Lax- og silungsveiði

(innflutningur á gleráli)
lagafrumvarp

Vinnubrögð í efri deild

um fundarstjórn