Egill Jónsson: ræður


Ræður

Efnahagsaðgerðir

(staðfesting bráðabirgðalaga)
lagafrumvarp

Framleiðsla og sala á búvörum

(greiðslur fyrir sauðfjárafurðir)
lagafrumvarp

Stofnlánadeild landbúnaðarins

(stofnfjárreikningur)
lagafrumvarp

Iðnráðgjafar

fyrirspurn

Greiðslur fyrir sauðfjárafurðir

fyrirspurn

Fjárlög 1989

lagafrumvarp

Lánsfjárlög 1989

lagafrumvarp

Ummæli viðskiptaráðherra um gróðurvernd

umræður utan dagskrár

Vandi sjávarútvegsins

umræður utan dagskrár

Fjárlög 1989

lagafrumvarp

Stofnlánadeild landbúnaðarins

(fiskeldislán)
lagafrumvarp

Loðdýrarækt

fyrirspurn

Samgöngur á Austurlandi

þingsályktunartillaga

Vegaframkvæmdir á Vesturlandi

þingsályktunartillaga

Alþjóðaflugvöllur á Egilsstöðum

þingsályktunartillaga

Verðlag, samkeppnishömlur og óréttmætir viðskiptahættir

(Verðlagsráð, skýrslur og verðlagning orku)
lagafrumvarp

Efnahagsráðstafanir í kjölfar fyrstu aðgerða ríkisstjórnarinnar

tilkynning frá ríkisstjórninni

Lánsfjárlög 1989

lagafrumvarp

Frestun þingfundar

um fundarstjórn

Lánsfjárlög 1989

lagafrumvarp

Verkaskipting ríkis og sveitarfélaga

(breyting ýmissa laga)
lagafrumvarp

Verð á matvælum

fyrirspurn

Beitarþolsmat og beitarþolsrannsóknir

fyrirspurn

Jarðræktarlög

(framlög ríkissjóðs)
lagafrumvarp

Framleiðnisjóður landbúnaðarins

(stjórn bókhald og fleira)
lagafrumvarp

Búfjárrækt

(heildarlög)
lagafrumvarp

Lögreglurannsókn hjá búfjáreigendum

fyrirspurn

Fiskeldisfyrirtæki

fyrirspurn

Búfjárrækt

(heildarlög)
lagafrumvarp

Jarðræktarlög

(framlög ríkissjóðs)
lagafrumvarp

Tekjustofnar sveitarfélaga

(heildarlög)
lagafrumvarp

Jöfnun á raforkukostnaði

fyrirspurn

Ástand og horfur í landbúnaði

umræður utan dagskrár

Framvinda þingfundar

um fundarstjórn

Byggðastofnun

skýrsla ráðherra