Egill Jónsson: ræður


Ræður

Afstaða samgönguráðherra til jarðgangagerðar á Austurlandi

umræður utan dagskrár

Fréttaflutningur ríkissjónvarpsins af verðmun á landbúnaðarvörum

umræður utan dagskrár

Staða garðyrkju- og kartöflubænda

umræður utan dagskrár

Vegaframkvæmdir á Austurlandi

þingsályktunartillaga

Tilraunastöð í jarðrækt á Reykhólum

lagafrumvarp

Forfallaþjónusta í sveitum

lagafrumvarp

Vegaframkvæmdir á Austurlandi

þingsályktunartillaga

Markaðssetning rekaviðar

þingsályktunartillaga

Störf landpósta

umræður utan dagskrár

Samningur um stofnun Alþjóðaviðskiptastofnunar

þingsályktunartillaga

Tilraunastöð í jarðrækt á Reykhólum

lagafrumvarp

Sameining Búnaðarfélags Íslands og Stéttarsambands bænda

lagafrumvarp

Framleiðsla og sala á búvörum

(skipan Framleiðsluráðs)
lagafrumvarp

Fjárlög 1995

lagafrumvarp

Framleiðsla og sala á búvörum

(skipan Framleiðsluráðs)
lagafrumvarp

Fjáraukalög 1994

lagafrumvarp

Útflutningur hrossa

(heildarlög)
lagafrumvarp

Fjáraukalög 1994

lagafrumvarp

Lánsfjárlög 1995

lagafrumvarp

Forfallaþjónusta í sveitum

lagafrumvarp

Lífræn landbúnaðarframleiðsla

lagafrumvarp

Útflutningur hrossa

(heildarlög)
lagafrumvarp

Samningur um stofnun Alþjóðaviðskiptastofnunar

þingsályktunartillaga

Mat á sláturafurðum

(eftirlitsgjald)
lagafrumvarp

Vegalög

(stofn- og viðhaldskostnaður girðinga)
lagafrumvarp

Tilkynning um dagskrá

tilkynningar forseta

Framleiðsla og sala á búvörum

(útflutningur kindakjöts, lágmark greiðslumarks o.fl.)
lagafrumvarp

Framleiðsla og markaðssetning vistvænna og lífrænna afurða

lagafrumvarp

Markaðssetning rekaviðar

þingsályktunartillaga

Jarðalög

(EES-reglur o.fl.)
lagafrumvarp

Vegáætlun 1995--1998

þingsályktunartillaga

Yfirlit yfir ræðutíma og fjölda

Ræðutegund Fjöldi Mínútur
Ræða 14 108,08
Flutningsræða 14 60,23
Andsvar 26 39,73
Um fundarstjórn 4 4,7
Ber af sér sakir 1 1
Grein fyrir atkvæði 1 0,82
Samtals 60 214,56
3,6 klst.