Egill Jónsson: ræður


Ræður

Íbúaþróun á landsbyggðinni

umræður utan dagskrár

Skýrsla forsætisráðherra um Byggðastofnun 1997

skýrsla ráðherra

Verðmunur á leigulínum um ljósleiðara

fyrirspurn

Markaðs- og söluátak á íslensku dilkakjöti erlendis

þingsályktunartillaga

Stjórnarskipunarlög

(kjördæmaskipan)
lagafrumvarp

Stefna í byggðamálum fyrir árin 1999-2001

þingsályktunartillaga

Fyrirhugaðar stóriðjuframkvæmdir

fyrirspurn

Langtímaáætlun í gerð jarðganga á Íslandi

þingsályktunartillaga

Íslenski hesturinn

þingsályktunartillaga

Frekari umfjöllun um þáltill. um jarðgöng á Austurlandi

tilkynningar forseta

Framleiðsla íslenskra matvæla á forsendum sjálfbærrar þróunar

þingsályktunartillaga

Búnaðarfræðsla

(heildarlög)
lagafrumvarp

Langtímaáætlun í gerð jarðganga á Íslandi

þingsályktunartillaga

Landshlutabundin skógræktarverkefni

lagafrumvarp

Stjórnarskipunarlög

(kjördæmaskipan)
lagafrumvarp

Yfirlit yfir ræðutíma og fjölda

Ræðutegund Fjöldi Mínútur
Ræða 10 102,82
Andsvar 4 6,38
Flutningsræða 1 4,68
Um fundarstjórn 3 4,1
Grein fyrir atkvæði 3 3,12
Samtals 21 121,1
2 klst.