Páll Jóhann Pálsson: ræður


Ræður

Staða og öryggi í fjarskiptum á landsbyggðinni og uppbygging háhraðatengingar í dreifbýli

sérstök umræða

Umræður um störf þingsins 23. september

Jafnt aðgengi að internetinu

þingsályktunartillaga

Verslun með áfengi og tóbak o.fl.

(smásala áfengis)
lagafrumvarp

Áætlun um vernd og orkunýtingu landsvæða

(Hvammsvirkjun)
þingsályktunartillaga

Verslun með áfengi og tóbak o.fl.

(smásala áfengis)
lagafrumvarp

Stefna stjórnvalda um lagningu raflína

þingsályktunartillaga

Tekjustofnar sveitarfélaga

(afnám lágmarksútsvars)
lagafrumvarp

Umræður um störf þingsins 5. nóvember

Verkfall lækna

sérstök umræða

Hafnalög

(ríkisstyrkir o.fl., EES-reglur)
lagafrumvarp

Umræður um störf þingsins 12. nóvember

Vörugjald

(gjald á jarðstrengi)
lagafrumvarp

Afgreiðsla rammaáætlunar úr atvinnuveganefnd

um fundarstjórn

Umræður um störf þingsins 28. nóvember

Staða, stjórn og starfshættir þjóðkirkjunnar

(aukin verkefni kirkjuþings)
lagafrumvarp

Fjárlög 2015

lagafrumvarp

Almannatryggingar o.fl.

(örorkugreiðslur almannatrygginga og lífeyrissjóða)
lagafrumvarp

Merkingar og upplýsingaskylda varðandi orkunotkun heimilistækja

(EES-reglur)
lagafrumvarp

Jarðalög

(landnotkun og sala ríkisjarða)
lagafrumvarp

Breytingartillaga atvinnuveganefndar við rammaáætlun

um fundarstjórn

Ríkisframlag til Helguvíkurhafnar

fyrirspurn

Farmflutningar á landi

(aukið eftirlit, starfsleyfi o.fl., EES-reglur)
lagafrumvarp

Jöfnun kostnaðar við dreifingu raforku

(jöfnunargjald)
lagafrumvarp

Ljósleiðarar

fyrirspurn

Umræður um störf þingsins 3. mars

Umræður um störf þingsins 4. mars

Stjórn veiða á Norðaustur-Atlantshafsmakríl

(tímabundnar aflaheimildir)
lagafrumvarp

Niðurgreiðslur húshitunarkostnaðar

(full niðurgreiðsla vegna flutnings og dreifingar)
lagafrumvarp

Stjórn veiða á Norðaustur-Atlantshafsmakríl

(tímabundnar aflaheimildir)
lagafrumvarp

Veiðigjöld

(veiðigjald 2015--2018)
lagafrumvarp

Umræður um störf þingsins 21. apríl

Skimun fyrir krabbameini

sérstök umræða

Umræður um störf þingsins 28. apríl

Innflutningur dýra

(erfðaefni holdanautgripa)
lagafrumvarp

Fjarskiptamál

sérstök umræða

Ummæli umhverfisráðherra í fréttatíma

um fundarstjórn

Áætlun um vernd og orkunýtingu landsvæða

(Hvammsvirkjun)
þingsályktunartillaga

Áframhald umræðu um rammaáætlun

um fundarstjórn

Ummæli forsætisráðherra um rammaáætlun

um fundarstjórn

Áætlun um vernd og orkunýtingu landsvæða

(Hvammsvirkjun)
þingsályktunartillaga

Breytingartillögur við rammaáætlun

um fundarstjórn

Áætlun um vernd og orkunýtingu landsvæða

(Hvammsvirkjun)
þingsályktunartillaga

Áframhald umræðu um rammaáætlun

um fundarstjórn

Áætlun um vernd og orkunýtingu landsvæða

(Hvammsvirkjun)
þingsályktunartillaga

Lengd þingfundar

tilkynningar forseta

Bjöllusláttur og athugasemdir forseta

um fundarstjórn

Áætlun um vernd og orkunýtingu landsvæða

(Hvammsvirkjun)
þingsályktunartillaga

Breytingar í framhaldsskólakerfinu

um fundarstjórn

Áætlun um vernd og orkunýtingu landsvæða

(Hvammsvirkjun)
þingsályktunartillaga

Sáttatónn í stjórnarliðum

um fundarstjórn

Áframhald umræðu um rammaáætlun

um fundarstjórn

Áætlun um vernd og orkunýtingu landsvæða

(Hvammsvirkjun)
þingsályktunartillaga

Raforkulög

(kerfisáætlun, EES-reglur)
lagafrumvarp

Lyfjalög

(auglýsingar)
lagafrumvarp

Jarðalög

(landnotkun og sala ríkisjarða)
lagafrumvarp

Fjögurra ára samgönguáætlun 2015--2018

þingsályktunartillaga

Jarðalög

(landnotkun og sala ríkisjarða)
lagafrumvarp

Áætlun um meðferð og ráðstöfun aflamagns sem dregið er frá heildarafla

þingsályktunartillaga

Mælendaskrá í Störfum þingsins, afgreiðsla fjárlaganefndar á frv. um opinber fjármál

um fundarstjórn

Lagasetning á kjaradeilur

um fundarstjórn

Áætlun um meðferð og ráðstöfun aflamagns sem dregið er frá heildarafla

þingsályktunartillaga

Umræður um störf þingsins 1. júlí

Áætlun um vernd og orkunýtingu landsvæða

(Hvammsvirkjun)
þingsályktunartillaga

Yfirlit yfir ræðutíma og fjölda

Ræðutegund Fjöldi Mínútur
Ræða 52 208,93
Andsvar 93 149,3
Um fundarstjórn 11 13,48
Grein fyrir atkvæði 4 3,92
Um atkvæðagreiðslu 2 2,03
Samtals 162 377,66
6,3 klst.