Eiður Guðnason: ræður


Ræður

Upplýsingar hjá almannastofnunum

lagafrumvarp

Málefni Flugleiða hf.

lagafrumvarp

Útvarpslög

lagafrumvarp

Efnahagsráðstafanir

fyrirspurn

Takmörkun aðgangs erlendra herskipa og herflugvéla að landhelgi Íslands

þingsályktunartillaga

Orkuverð til fjarvarmaveitna

fyrirspurn

Manntal 1981

lagafrumvarp

Fjárlög 1981

lagafrumvarp

Jöfnunargjald

lagafrumvarp

Fjárlög 1981

lagafrumvarp

Þinglausnir

þingfrestun

Fjárlög 1981

lagafrumvarp

Fjarskiptaþjónusta á Gufuskálum

þingsályktunartillaga

Alkalískemmdir á steinsteypu í húsum

þingsályktunartillaga

Viðnám gegn verðbólgu

lagafrumvarp

Veiting ríkisborgararéttar

lagafrumvarp

Umræður utan dagskrár

Umræður utan dagskrár

Bætt kjör sparifjáreigenda

lagafrumvarp

Umræður utan dagskrár

Umræður utan dagskrár

Umræður utan dagskrár

Umræður utan dagskrár

Vegalög

lagafrumvarp

Barnalög

lagafrumvarp

Framkvæmd eignarnáms

lagafrumvarp

Eftirlaun til aldraðra

lagafrumvarp

Snjómokstursreglur á þjóðvegum

fyrirspurn

Lánskjör Fiskveiðasjóðs

fyrirspurn

Símamál

fyrirspurn

Skilyrði fyrir ríkisábyrgð vegna lántöku Flugleiða

fyrirspurn

Umræður utan dagskrár

Veiðar og vinnsla á skelfiski í Flatey

þingsályktunartillaga

Umræður utan dagskrár

Almennar skoðanakannanir

fyrirspurn

Málefni hreyfihamlaðra

fyrirspurn

Kannanir á tekjuskiptingu og launakjörum

fyrirspurn

Lán til íbúðabygginga

fyrirspurn

Almennar skoðanakannanir

fyrirspurn

Málefni hreyfihamlaðra

fyrirspurn

Kannanir á tekjuskiptingu og launakjörum

fyrirspurn

Lán til íbúðabygginga

fyrirspurn

Meðferð einkamála í héraði

lagafrumvarp

Eftirlit með skipum

lagafrumvarp

Barnalög

lagafrumvarp

Varnir gegn mengun sjávar frá landstöðvum

lagafrumvarp

Landakaupasjóður kaupstaða og kauptúna

lagafrumvarp

Lánsfjárlög 1981

lagafrumvarp

Vitamál

lagafrumvarp

Umferðarlög

lagafrumvarp

Verðlagsaðhald

lagafrumvarp

Skráning á upplýsingum er varða einkamálefni

lagafrumvarp

Fyrirmæli Ríkisbókhalds

fyrirspurn

Tenging dísilrafstöðva í eigu Rafmagnsveitna ríkisins

fyrirspurn

Norsku- og sænskukennsla í grunnskólum

fyrirspurn

Fyrirmæli Ríkisbókhalds

fyrirspurn

Tenging dísilrafstöðva í eigu Rafmagnsveitna ríkisins

fyrirspurn

Norsku- og sænskukennsla í grunnskólum

fyrirspurn

Þróunarsamvinnustofnun Íslands

lagafrumvarp

Almenn hegningarlög

lagafrumvarp

Almenn hegningarlög

lagafrumvarp

Þróunarsamvinnustofnun Íslands

lagafrumvarp

Málefni Ríkisútvarpsins

beiðni um skýrslu

Sinfóníuhljómsveit Íslands

lagafrumvarp

Skráning á upplýsingum er varða einkamálefni

lagafrumvarp

Veiting ríkisborgararéttar

lagafrumvarp

Utanríkismál 1981

skýrsla

Horfnir menn

lagafrumvarp

Lögheimili

lagafrumvarp

Umferðarlög

lagafrumvarp

Tollskrá

lagafrumvarp

Eldsneytisgeymar varnarliðsins

þingsályktunartillaga

Fiskveiðilandhelgi Íslands

lagafrumvarp

Framleiðsluráð landbúnaðarins

lagafrumvarp

Raforkuver

lagafrumvarp