Eiður Guðnason: ræður


Ræður

Umræður utan dagskrár

Afnám laga um álag á ferðagjaldeyri

lagafrumvarp

Tollskrá o.fl.

lagafrumvarp

Fjármálaráðstafanir til verndar lífskjörum

lagafrumvarp

Könnun á raforkuverði á Íslandi

þingsályktunartillaga

Ráðstafanir í sjávarútvegsmálum

lagafrumvarp

Dýpkunarskip

fyrirspurn

Hjartaskurðlækningar á Landspítalanum

fyrirspurn

Jafnréttislög

fyrirspurn

Ráðstafanir í sjávarútvegsmálum

lagafrumvarp

Umræður utan dagskrár

Tollskrá

lagafrumvarp

Afnám bílakaupafríðinda embættismanna

þingsályktunartillaga

Könnun á kostnaði við einsetningu skóla

þingsályktunartillaga

Innlend lánsfjáröflun ríkissjóðs

lagafrumvarp

Tollskrá o.fl.

lagafrumvarp

Tollheimta og tolleftirlit

lagafrumvarp

Verðlagsmál

lagafrumvarp

Framleiðsluráð landbúnaðarins

lagafrumvarp

Starfsmannaráðningar ríkisins

lagafrumvarp

Norræni fjárfestingarbankinn

lagafrumvarp

Launamál

lagafrumvarp

Eggjaeinkasala

fyrirspurn

Nýting ríkisjarða í þágu aldraðra

þingsályktunartillaga

Gjaldeyris- og viðskiptamál

lagafrumvarp

Lánsfjárlög 1984

lagafrumvarp

Um þingsköp

um fundarstjórn

Tekjustofnar sveitarfélaga

lagafrumvarp

Gjaldeyris- og viðskiptamál

lagafrumvarp

Skattur á verslunar- og skrifstofuhúsnæði

lagafrumvarp

Lántaka vegna flugstöðvar á Keflavíkurflugvelli

lagafrumvarp

Málefni aldraðra

lagafrumvarp

Tímabundið vörugjald

lagafrumvarp

Veiðar í fiskveiðilandhelgi Íslands

lagafrumvarp

Þingfrestun

Fjárlög 1984

lagafrumvarp

Frádráttur frá skattskyldum tekjum vegna fjárfestingar í atvinnurekstri

lagafrumvarp

Vegáætlun 1983--1986

þingsályktunartillaga

Þingsköp

um fundarstjórn

Lækkun húshitunarkostnaðar

þingsályktunartillaga

Varamenn taka sæti

varamenn taka þingsæti

Höfundalög

lagafrumvarp

Kennsla í Íslandssögu

þingsályktunartillaga

Lánsfjárlög 1984

lagafrumvarp

Gæða- og öryggisreglur varðandi hjólbarða

fyrirspurn

Umræður utan dagskrár

Tekjuskattur og eignarskattur

lagafrumvarp

Sala jarðarinnar Bæjarstæðis í Seyðisfjarðarhreppi

lagafrumvarp

Kennsla í Íslandssögu

þingsályktunartillaga

Viðhald á skipastólnum

(um viðhald og endurbætur á skipastólnum)
þingsályktunartillaga

Sala lagmetisiðju ríkisins á Siglufirði

lagafrumvarp

Rannsókn umferðarslysa

fyrirspurn

Vísitala framfærslukostnaðar

lagafrumvarp

Umræður utan dagskrár

Jarðhitarannsóknir á Snæfellsnesi og í Dalasýslu

fyrirspurn

Fríiðnaðarsvæði við Keflavíkurflugvöll

þingsályktunartillaga

Um þingsköp

um fundarstjórn

Ríkisfjármál 1983

skýrsla

Íslenskt efni á myndsnældum

fyrirspurn

Notkun sjónvarpsefnis í skólum

fyrirspurn

Um þingsköp

um fundarstjórn

Könnun á raforkuverði á Íslandi

þingsályktunartillaga

Um þingsköp

um fundarstjórn

Tekjuskattur og eignarskattur

lagafrumvarp

Lánsfjárlög 1984

lagafrumvarp

Umferðarlög

lagafrumvarp

Friðarfræðsla

þingsályktunartillaga

Fjarskipti

lagafrumvarp

Lausaskuldir bænda

lagafrumvarp

Stéttarfélög og vinnudeilur

lagafrumvarp

Framburðarkennsla í íslensku

þingsályktunartillaga

Tjón af hringormi í fiski

fyrirspurn

Járnblendiverksmiðja í Hvalfirði

lagafrumvarp

Umræður utan dagskrár

Sjónvarpsefni frá fjarskiptahnöttum

þingsályktunartillaga

Ný tækni í vinnubrögðum á Alþingi

þingsályktunartillaga

Jöfnun hitunarkostnaðar

lagafrumvarp

Kvikmyndamál

lagafrumvarp

Veiting ríkisborgararéttar

lagafrumvarp

Lántaka Áburðarverksmiðju ríkisins

lagafrumvarp

Tollskrá

lagafrumvarp

Menntaskólar

lagafrumvarp

Járnblendiverksmiðja í Hvalfirði

lagafrumvarp

Höfundalög

lagafrumvarp

Kvikmyndamál

lagafrumvarp

Um þingsköp

um fundarstjórn

Um þingsköp

um fundarstjórn

Útvarp frá Alþingi

þingsályktunartillaga

Lögræðislög

lagafrumvarp

Fjarskipti

lagafrumvarp

Kjaradómur í vinnudeilu Félags íslenskra atvinnuflugmanna og Flugleiða

lagafrumvarp

Um þingsköp

um fundarstjórn

Ráðstafanir í ríkisfjármálum

lagafrumvarp

Um þingsköp

um fundarstjórn

Um þingsköp

um fundarstjórn

Framleiðsluráð landbúnaðarins

lagafrumvarp

Afnám bílakaupafríðinda embættismanna

þingsályktunartillaga

Utanríkismál

skýrsla

Veiting ríkisborgararéttar

lagafrumvarp

Um þingsköp

um fundarstjórn

Framleiðsluráð landbúnaðarins

lagafrumvarp

Starfslok efri deildar

þingfrestun