Eiður Guðnason: ræður


Ræður

Skýrsla ríkisstjórnarinnar um kjaradeilurnar

skýrsla ráðherra

Framleiðsluráð landbúnaðarins

lagafrumvarp

Átak í dagvistunarmálum

lagafrumvarp

Um þingsköp

um fundarstjórn

Rannsóknarnefnd til að rannsaka afskipti ráðherra og embættismanna af rekstri ólöglegra útvarpsstöðv

þingsályktunartillaga

Raforkuverð á Íslandi

fyrirspurn

Einingahús

fyrirspurn

Seðlabanki Íslands

fyrirspurn

Þingnefnd vegna rekstrarvanda í sjávarútvegi

þingsályktunartillaga

Rannsóknarnefnd til að rannsaka afskipti ráðherra og embættismanna af rekstri ólöglegra útvarpsstöðv

þingsályktunartillaga

Umferðarlög

lagafrumvarp

Rannsóknarnefnd til að rannsaka afskipti ráðherra og embættismanna af rekstri ólöglegra útvarpsstöðv

þingsályktunartillaga

Sala Landssmiðjunnar

lagafrumvarp

Álbræðsla við Straumsvík

lagafrumvarp

Tekjuskattur og eignarskattur

lagafrumvarp

Álbræðsla við Straumsvík

lagafrumvarp

Kerfisbundin skráning á upplýsingum

lagafrumvarp

Skattur á verslunar- og skrifstofuhúsnæði

lagafrumvarp

Tekjuskattur og eignarskattur

lagafrumvarp

Skipun nýs útvarpsstjóra

fyrirspurn

Lífeyrisréttindi húsmæðra

þingsályktunartillaga

Sala Landssmiðjunnar

lagafrumvarp

Frádráttur frá skattskyldum tekjum vegna fjárfestingar í atvinnurekstri

lagafrumvarp

Álver við Eyjafjörð

fyrirspurn

Framlag til hjálparstarfs í Eþíópíu

fyrirspurn

Norskt sjónvarp um gervihnött

fyrirspurn

Tollskrá

lagafrumvarp

Söluskattur

lagafrumvarp

Þingfrestun

Flutningsjöfnunarsjóður olíu og bensíns

lagafrumvarp

Lífeyrissjóður bænda

lagafrumvarp

Höfundalög

fyrirspurn

Sóllampanotkun og húðkrabbamein

þingsályktunartillaga

Umferðarlög

lagafrumvarp

Lánsfjárlög 1985

lagafrumvarp

Útvarpslög

lagafrumvarp

Auglýsingakostnaður vegna sölu spariskírteina ríkissjóðs

fyrirspurn

Útvarpslög

lagafrumvarp

Umferðarlög

lagafrumvarp

Tollskrá

lagafrumvarp

Útlán banka og sparisjóða

fyrirspurn

Verslun ríkisins með áfengi

lagafrumvarp

Útflutningur landbúnaðarafurða

fyrirspurn

Vanskil vegna húsnæðislána

fyrirspurn

Fjárfestingarsjóður launamanna

lagafrumvarp

Verslunaratvinna

lagafrumvarp

Lagmetisiðnaður

lagafrumvarp

Varamenn taka sæti

varamenn taka þingsæti

Kjarnorkuvopnalaust svæði á Norðurlöndum

þingsályktunartillaga

Sóknargjöld

lagafrumvarp

Nýjar hernaðarratsjárstöðvar á Íslandi

þingsályktunartillaga

Náttúruvernd

lagafrumvarp

Samfelldur skólatími

fyrirspurn

Vatnstaka Íslandslax hf. í Grindavík

fyrirspurn

Sementsverksmiðja ríkisins

lagafrumvarp

Þjóðgarður við Gullfoss og Geysi

þingsályktunartillaga

Lánsfjárlög 1985

lagafrumvarp

Meðferð opinberra mála

lagafrumvarp

Seðlabanki Íslands

lagafrumvarp

Umræður utan dagskrár

Seðlabanki Íslands

lagafrumvarp

Framleiðslustyrkir til kartöfluverksmiðja

fyrirspurn

Hörpudisksmið í Breiðafirði

fyrirspurn

Seðlabanki Íslands

lagafrumvarp

Hvalveiðar

fyrirspurn

Sjómannadagurinn sem lögskipaður frídagur

fyrirspurn

Skýrsla um utanríkismál

skýrsla ráðherra

Tollskrá

lagafrumvarp

Kerfisbundin skráning á upplýsingum

lagafrumvarp

Orkulög

lagafrumvarp

Útflutningur niðurgreiddra landbúnaðarafurða

fyrirspurn

Fjárhagstuðningur við Kvennaathvarf

fyrirspurn

Útvarpslög

lagafrumvarp

Umræður utan dagskrár

Ríkisábyrgð á launum

lagafrumvarp

Verslunaratvinna

lagafrumvarp

Varamenn taka sæti

varamenn taka þingsæti

Niðurfelling söluskatts af auglýsingatekjum Ríkisútvarpsins

þingsályktunartillaga

Sjónvarpsefni frá fjarskiptahnöttum

þingsályktunartillaga

Sementsverksmiðja ríkisins

lagafrumvarp

Veiting ríkisborgararéttar

lagafrumvarp

Húsnæðissparnaðarreikningar

lagafrumvarp

Tónlistarskólar

lagafrumvarp

Þingsköp Alþingis

lagafrumvarp

Afgreiðsla þingmála í efri deild

umræður utan dagskrár

Húsnæðissparnaðarreikningar

lagafrumvarp

Tekjuskattur og eignarskattur

lagafrumvarp

Tekjuskattur og eignarskattur

lagafrumvarp

Tónlistarskólar

lagafrumvarp

Seðlabanki Íslands

lagafrumvarp

Lífeyrisréttindi húsmæðra

lagafrumvarp

Um þingsköp

um fundarstjórn

Seðlabanki Íslands

lagafrumvarp

Flutningsjöfnunarsjóður olíu og bensíns

lagafrumvarp

Barnalög

lagafrumvarp

Jarðræktarlög

lagafrumvarp

Stálvölsunarverksmiðja

lagafrumvarp

Fjáröflun vegna húnsæðismála á árunum 1985 og 1986

lagafrumvarp

Greiðslujöfnun fasteignaveðlána

lagafrumvarp

Áfengislög

lagafrumvarp

Um þingsköp

um fundarstjórn

Útvarpslög

lagafrumvarp

Um þingsköp

um fundarstjórn

Afnám misréttis gagnvart konum

þingsályktunartillaga

Útvarpslög

lagafrumvarp

Útvarpslög

lagafrumvarp

Byggðastofnun

lagafrumvarp

Framleiðsla og sala á búvörum o.fl.

lagafrumvarp

Íslandssiglingar Rainbow Navigation

fyrirspurn

Lánsfjárlög 1985

lagafrumvarp

Breytt nýting útvarpshúss

þingsályktunartillaga

Nýsköpun í atvinnulífi

lagafrumvarp

Byggðastofnun

lagafrumvarp

Framleiðsla og sala á búvörum o.fl.

lagafrumvarp

Nýting ríkissjóðs á hluta af Seðlabankabyggingu

þingsályktunartillaga

Sparisjóðir

lagafrumvarp

Viðskiptabankar

lagafrumvarp

Framkvæmdasjóður Íslands

lagafrumvarp

Lífeyrissjóður sjómanna

lagafrumvarp

Breytt nýting útvarpshúss

þingsályktunartillaga

Selveiðar við Ísland

lagafrumvarp

Starfslok efri deildar

kveðjur