Eiður Guðnason: ræður


Ræður

Samningur milli Íslands og Bandaríkjanna

þingsályktunartillaga

Lánsfjárlög 1987

lagafrumvarp

Frídagur sjómanna

lagafrumvarp

Fyrirspurnir

um fundarstjórn

Haf- og fiskveiðasafn

þingsályktunartillaga

Framleiðnisjóður landbúnaðarins

umræður utan dagskrár

Álagning tímabundinna skatta og gjalda 1987

lagafrumvarp

Fjárlög 1987

lagafrumvarp

Grunnskóli

(skólaráð)
lagafrumvarp

Lífeyrissjóður allra landsmanna

þingsályktunartillaga

Reiðvegagerð

þingsályktunartillaga

Auglýsingalöggjöf

þingsályktunartillaga

Aðstoð við hitaveitur

þingsályktunartillaga

Kennaraháskóli Íslands

(rannsóknastofnun uppeldismála)
lagafrumvarp

Húsnæðisstofnun ríkisins

(verðjöfnunarsjóður fasteigna)
lagafrumvarp

Stefnumótun í umhverfismálum

þingsályktunartillaga

Alþingiskosningar og þinghald

fyrirspurn

Sjómannadagur

lagafrumvarp

Stjórn eggjaframleiðslu

umræður utan dagskrár

Fjárlög 1987

lagafrumvarp

Lánsfjárlög 1987

lagafrumvarp

Breytingar á lánskjaravísitölu í september 1983

fyrirspurn

Umhverfismál

(undirbúningur heildarlöggjafar)
fyrirspurn

Lánsfjárlög 1987

lagafrumvarp

Afgreiðsla mála í efri deild

um fundarstjórn

Fjárlög 1987

lagafrumvarp

Ríkismat sjávarafurða

(mat á ferskum fiski)
lagafrumvarp

Þingfrestun

Fjárlög 1987

lagafrumvarp

Samgönguleiðir um Hvalfjörð

fyrirspurn

Fsp. um yfirlýsingar í tengslum við kjarasamninga

um fundarstjórn

Brottvikning fræðslustjóra í Norðurlandsumd. e.

umræður utan dagskrár

Alnæmissjúklingar

fyrirspurn

Hvalveiðar og hvalarannsóknir

fyrirspurn

Flugmálaáætlun

lagafrumvarp

Vísindaráð og Rannsóknaráð ríkisins

lagafrumvarp

Síldarsamningar Norðmanna og Sovétmanna

umræður utan dagskrár

Umferðarlög

(heildarlög)
lagafrumvarp

Þjóðhagsstofnun

þingsályktunartillaga

Staðgreiðsla opinberra gjalda

lagafrumvarp

Fangelsi og fangavist

(heildarlög)
lagafrumvarp

Utanríkismál

skýrsla

Jarðræktarlög

(heildarlög)
lagafrumvarp

Tilhögun þingfunda

um fundarstjórn

Afgreiðsla þingmála

um fundarstjórn

Framleiðsla og sala á búvörum

(útflutningsbætur o.fl.)
lagafrumvarp

Þjóðhagsstofnun

þingsályktunartillaga

Verkfall framhaldsskólakennara

umræður utan dagskrár

Umferðarlög

(heildarlög)
lagafrumvarp

Starfslok

þingfrestun