Eiður Guðnason: ræður


Ræður

Skattadómur og rannsókn skattsvikamála

lagafrumvarp

Ráðstafanir í ferðamálum

þingsályktunartillaga

Síðustu efnahagsákvarðanir ríkisstjórnarinnar

umræður utan dagskrár

Framlagning stjórnarfrumvarpa

um fundarstjórn

Stefnuræða forsætisráðherra

umræður utan dagskrár

Lífríki Tjarnarinnar í Reykjavík

þingsályktunartillaga

Bann við ofbeldiskvikmyndum

(gildistími)
lagafrumvarp

Frumvarp um stjórn fiskveiða

um fundarstjórn

Stjórn fiskveiða

(heildarlög)
lagafrumvarp

Húsnæðisstofnun ríkisins

(skerðing lána, vextir o.fl.)
lagafrumvarp

Vísindaráð og Rannsóknaráð ríkisins

(staðfesting bráðabirgðalaga)
lagafrumvarp

Bann við ofbeldiskvikmyndum

(gildistími)
lagafrumvarp

Söluskattur

(matvæli, undanþágur o.fl.)
lagafrumvarp

Sóknargjöld

(heildarlög)
lagafrumvarp

Kirkjugarðar

(kirkjugarðsgjöld)
lagafrumvarp

Lánsfjárlög 1988

lagafrumvarp

Stjórn fiskveiða

(heildarlög)
lagafrumvarp

Fjárlög 1988

lagafrumvarp

Útflutningsleyfi

lagafrumvarp

Stjórn fiskveiða

(heildarlög)
lagafrumvarp

Lánsfjárlög 1988

lagafrumvarp

Haf- og fiskveiðasafn

þingsályktunartillaga

Vesturlandsvegur

þingsályktunartillaga

Útvarpslög

(útvarp um streng o.fl.)
lagafrumvarp

Raforkuframleiðsla

fyrirspurn

Raforkuverð

fyrirspurn

Menningarsjóður útvarpsstöðva

fyrirspurn

Lýsing á Suðurlandsvegi um Hellisheiði

þingsályktunartillaga

Sálfræðingar

(sérfræðileyfi)
lagafrumvarp

Framvinda þingfundar

um fundarstjórn

Aðför

(aðfararaðgerð á skrifstofu fógeta o.fl.)
lagafrumvarp

Kosningarréttur Íslendinga erlendis

fyrirspurn

Iðgjöld vegna bifreiðatrygginga

þingsályktunartillaga

Ferðamál

(sala Ferðaskrifstofu ríkisins)
lagafrumvarp

Söluskattur

(strætisvagnar)
lagafrumvarp

Frumvarp til áfengislaga

um fundarstjórn

Fréttaflutningur Ríkisútvarpsins um utanríkismál

beiðni um skýrslu

Tónlistarháskóli Íslands

lagafrumvarp

Förgun hættulegs efnaúrgangs

fyrirspurn

Ritskoðun á fréttastofu sjónvarps

fyrirspurn

Rannsóknastofnun uppeldis- og menntamála

lagafrumvarp

Kennaraháskóli Íslands

(heildarlög)
lagafrumvarp

Ríkisendurskoðun

(skoðunarheimildir)
lagafrumvarp

Almennar stjórnmálaumræður

Forgangsröð mála

um fundarstjórn

Framleiðsla og sala á búvörum

(greiðslur fyrir sauðfjárafurðir)
lagafrumvarp

Frumvarp um breytingu á áfengislögum

um fundarstjórn

Framhaldsskólar

(heildarlög)
lagafrumvarp

Listasafn Íslands

(heildarlög)
lagafrumvarp

Flugmálaáætlun 1988--1991

þingsályktunartillaga

Bann gegn viðskiptum við Suður-Afríku og Namibíu

lagafrumvarp

Áfengislög

(innflutningur og sala á áfengu öli)
lagafrumvarp

Vinnubrögð í efri deild

um fundarstjórn