Eiður Guðnason: ræður


Ræður

Frumvarp um efnahagsaðgerðir

um fundarstjórn

Sjálfseignarstofnanir

þingsályktunartillaga

Íslenska skjaldarmerkið á Alþingishúsinu

þingsályktunartillaga

Grunnskóli

(skólaráð)
lagafrumvarp

Bygging ráðhúss í Reykjavíkurtjörn

þingsályktunartillaga

Afgreiðsla bráðabirgðalaga ríkisstjórnarinnar um

umræður utan dagskrár

Lánsfjárlög 1989

lagafrumvarp

Efling atvinnu fyrir konur í dreifbýli

þingsályktunartillaga

Ummæli viðskiptaráðherra um gróðurvernd

umræður utan dagskrár

Hvalveiðistefna Íslendinga

þingsályktunartillaga

Endurskoðun lánskjaravísitölu

þingsályktunartillaga

Getraunir

(vinningshlutfall o.fl.)
lagafrumvarp

Grunnskóli

(skólaskylda, samfelldur skóladagur o.fl.)
lagafrumvarp

Jöfnun á námskostnaði

(heildarlög)
lagafrumvarp

Aðgerðir í efnahagsmálum

(staðfesting bráðabirgðalaga frá 20. maí 1988)
lagafrumvarp

Afgreiðsla þingmála

um fundarstjórn

Bann við ofbeldiskvikmyndum

(gildistími)
lagafrumvarp

Aðgerðir í efnahagsmálum

(staðfesting bráðabirgðalaga frá 20. maí 1988)
lagafrumvarp

Efnahagsaðgerðir

(staðfesting bráðabirgðalaga)
lagafrumvarp

Búminjasafn á Hvanneyri

þingsályktunartillaga

Aðskilnaður dómsvalds og umboðsvalds í héraði

lagafrumvarp

Virðisaukaskattur

(gildistaka)
lagafrumvarp

Framhaldsskólar

(gildistaka)
lagafrumvarp

Veiting ríkisborgararéttar

lagafrumvarp

Staðgreiðsla opinberra gjalda

(áætlaðar tekjur, skattkort o.fl.)
lagafrumvarp

Skattur á verslunar- og skrifstofuhúsnæði

lagafrumvarp

Ráðstafanir í ríkisfjármálum 1988

(gjald af erlendum lánum)
lagafrumvarp

Tollalög

(grænmeti)
lagafrumvarp

Skattskylda innlánsstofnana

(fjárfestingarlánasjóðir)
lagafrumvarp

Vörugjald

(gjaldflokkar og gjaldstofn)
lagafrumvarp

Tekjuskattur og eignarskattur

(skatthlutföll, persónuafsláttur o.fl.)
lagafrumvarp

Tollalög

(grænmeti)
lagafrumvarp

Bráðabirgðafjárgreiðslur úr ríkissjóði

lagafrumvarp

Tekjuskattur og eignarskattur

(skatthlutföll, persónuafsláttur o.fl.)
lagafrumvarp

Vörugjald

(gjaldflokkar og gjaldstofn)
lagafrumvarp

Heimild til að hækka útsöluverð áfengis og tóbaks

lagafrumvarp

Fjárlög 1989

lagafrumvarp

Háskóli Íslands

(dómnefndir og veiting embætta)
lagafrumvarp

Vinnubrögð í Seðlabanka Íslands

umræður utan dagskrár

Verðlag, samkeppnishömlur og óréttmætir viðskiptahættir

(Verðlagsráð, skýrslur og verðlagning orku)
lagafrumvarp

Iðgjöld vegna bifreiðatrygginga

þingsályktunartillaga

Lánsfjárlög 1989

lagafrumvarp

Verðlag, samkeppnishömlur og óréttmætir viðskiptahættir

(Verðlagsráð, skýrslur og verðlagning orku)
lagafrumvarp

Lánsfjárlög 1989

lagafrumvarp

Varaflugvöllur

umræður utan dagskrár

Efnahagsaðgerðir

(staðfesting bráðabirgðalaga)
lagafrumvarp

Flugfargjöld

fyrirspurn

Ríkisreikningar 1981-1986

lagafrumvarp

Ríkisreikningur 1979

lagafrumvarp

Háskóli Íslands

(dómnefndir og veiting embætta)
lagafrumvarp

Afgreiðsla frumvarps til lánsfjárlaga

um fundarstjórn

Lánsfjárlög 1989

lagafrumvarp

Heræfingar varnarliðsins

umræður utan dagskrár

Frestun utandagskrárumræðu

um fundarstjórn

Verkaskipting ríkis og sveitarfélaga

(breyting ýmissa laga)
lagafrumvarp

Umferðarlög

(gildistími ökuskírteina o.fl.)
lagafrumvarp

Varamenn taka sæti

varamenn taka þingsæti

Verkaskipting ríkis og sveitarfélaga

(breyting ýmissa laga)
lagafrumvarp

Brottfall laga á sviði menntamála

lagafrumvarp

Umferðarlög

(gildistími ökuskírteina o.fl.)
lagafrumvarp

Vaxtalög

(fjárfestingalánasjóðir, dráttarvextir, okur o.fl.)
lagafrumvarp

Járnblendiverksmiðja í Hvalfirði

(fjárfestingar í öðrum atvinnurekstri)
lagafrumvarp

Áfengislög

(viðvörunarmerki á umbúðum)
lagafrumvarp

Lífeyrissjóður starfsmanna ríkisins

(aðildarskilyrði o.fl.)
lagafrumvarp

Utanríkismál

skýrsla

Háskóli Íslands

(dómnefndir og veiting embætta)
lagafrumvarp

Endurbætur forsetasetursins á Bessastöðum

lagafrumvarp

Tollalög

(aðaltollhöfn á Egilstöðum)
lagafrumvarp

Náttúruvernd

(landverðir)
lagafrumvarp

Endurbætur forsetasetursins á Bessastöðum

lagafrumvarp

Þjóðarátak til byggingar þjóðarbókhlöðu

(undanþága öryrkja frá skatti)
lagafrumvarp

Vaxtalög

(fjárfestingalánasjóðir, dráttarvextir, okur o.fl.)
lagafrumvarp

Viðskiptabankar

(bankaráð, hagsmunaárekstrar o.fl.)
lagafrumvarp

Ríkisreikningur 1987

lagafrumvarp

Þingfararkaup alþingismanna

(biðlaun)
lagafrumvarp

Íslensk málnefnd

(nefndarmenn)
lagafrumvarp

Samningar um réttarstöðu skrifstofu ráðherranefndar Norðurlanda

lagafrumvarp

Þjóðminjalög

(heildarlög)
lagafrumvarp

Ráðstafanir vegna kjarasamninga

(breyting ýmissa laga)
lagafrumvarp

Tekjuskattur og eignarskattur

(húsnæðisbætur)
lagafrumvarp

Könnun á hagkvæmni Hvalfjarðarganga

fyrirspurn

Kvikmyndin Lífsbjörg í norðurhöfum

fyrirspurn

Framhaldsskólar

(rekstrarkostnaður, skólanefndir o.fl.)
lagafrumvarp

Tekjuskattur og eignarskattur

(greiðsla opinberra gjalda með skuldaviðurkenningu)
lagafrumvarp

Þjóðarbókhlaða og endurbætur menningarbygginga

lagafrumvarp

Verðjöfnunarsjóður fiskiðnaðarins

(endurskoðun laga)
þingsályktunartillaga

Lífeyrissjóður starfsmanna ríkisins

(aðild starfsmanna Sinfóníuhljómsveitarinnar)
lagafrumvarp

Lögreglumenn

(próf frá lögregluskóla og tjónabætur)
lagafrumvarp

Launavísitala

lagafrumvarp

Staðgreiðsla opinberra gjalda

(forgangur skattkrafna við skipti)
lagafrumvarp

Tekjuskattur og eignarskattur

(vaxtabætur)
lagafrumvarp

Afgreiðsla mála úr nefndum

um fundarstjórn

Námslán og námsstyrkir

(framfærslugrunnur)
lagafrumvarp

Ráðstafanir vegna kjarasamninga

(breyting ýmissa laga)
lagafrumvarp

Skipan gjaldeyris- og viðskiptamála

(vörukaupalán)
lagafrumvarp

Hlutafélög

(heildarendurskoðun)
lagafrumvarp

Framhaldsskólar

(rekstrarkostnaður, skólanefndir o.fl.)
lagafrumvarp

Vaxtalög

(fjárfestingalánasjóðir, dráttarvextir, okur o.fl.)
lagafrumvarp