Eiður Guðnason: ræður


Ræður

Mannanöfn

lagafrumvarp

Stefnuræða forsætisráðherra og umræða um hana

Áfengislög

(viðvörunarmerki á umbúðum)
lagafrumvarp

Æskulýðsmál

(heildarlög)
lagafrumvarp

Lífeyrisréttindi hjóna

lagafrumvarp

Vegar- og brúargerð yfir Gilsfjörð

þingsályktunartillaga

Tvöföldun Reykjanesbrautar

þingsályktunartillaga

Varaflugvöllur vegna alþjóðaflugs

fyrirspurn

GATT-viðræður

fyrirspurn

Jöfnun orkukostnaðar

(áskorun Vestlendinga)
þingsályktunartillaga

Þjónusta Ríkisútvarpsins á Vesturlandi

þingsályktunartillaga

Skráningarkerfi bifreiða

(einkenninsbókstafir skráningarsvæða)
þingsályktunartillaga

Sementsverksmiðja ríkisins

(stofnun hlutafélags)
lagafrumvarp

Kostnaður við breytingar á Þjóðleikhúsi

fyrirspurn

Arður af húseign Skógræktar ríkisins í Hafnarfirði

fyrirspurn

Háskóli Íslands

(kennslumisseri)
lagafrumvarp

Samskiptamiðstöð heyrnarlausra

lagafrumvarp

Atburðirnir í Litáen og við Persaflóa

skýrsla ráðherra

Jarðalög

(gjafir til ríkissjóðs)
lagafrumvarp

Launamál

(staðfesting bráðabirgðalaga)
lagafrumvarp

Ástandið í fjarskiptamálum

umræður utan dagskrár

Útvarpslög

(útvarp um streng o.fl.)
lagafrumvarp

Áfengislög

(aðgangur ungmenna að skemmtunum)
lagafrumvarp

Ráðstafanir vegna aflabrests í loðnuveiðum

lagafrumvarp

Vegáætlun 1991-1994

þingsályktunartillaga

Byggðastofnun

(byggðaáætlun o.fl.)
lagafrumvarp

Breyttir starfshættir Norðurlandaráðs

umræður utan dagskrár

Samningar um álver

þingsályktunartillaga

Listamannalaun

(heildarlög)
lagafrumvarp

Sjóðshappdrætti til stuðnings kaupum á björgunarþyrlu

lagafrumvarp

Afgreiðsla frv. um stjórnarskipunarlög

um fundarstjórn

Leikskóli

lagafrumvarp

Þingsályktunartillögur

um fundarstjórn

Lækkun húshitunarkostnaðar

þingsályktunartillaga

Tekjuskattur og eignarskattur

(skattlagning hlutafélaga, hlutabréfaviðskipti o.fl.)
lagafrumvarp

Frv. um fæðingarorlofsgreiðslur

um fundarstjórn

Ársreikningar og endurskoðun lífeyrissjóða

lagafrumvarp

Grunnskóli

(heildarlög)
lagafrumvarp

Skaðsemisábyrgð

lagafrumvarp

Kosning í stjórnir og ráð

um fundarstjórn