Rósa Björk Brynjólfsdóttir: ræður


Ræður

Fjárlög 2017

lagafrumvarp

Störf þingsins

Störf þingsins

Fjáraukalög 2016

lagafrumvarp

Ýmsar forsendur fjárlagafrumvarps 2017

(breyting ýmissa laga)
lagafrumvarp

Fjárlög 2017

lagafrumvarp

Stefnuræða forsætisráðherra og umræður um hana

Aðgerðaáætlun í loftslagsmálum

óundirbúinn fyrirspurnatími

Skýrsla starfshóps um eignir Íslendinga á aflandssvæðum og tekjutap hins opinbera

sérstök umræða

Stjórnmálaástandið í Bandaríkjunum

sérstök umræða

Upplýsinga- og sannleiksskylda ráðherra

lagafrumvarp

Störf þingsins

Stjórn fiskveiða

(útboð viðbótarþorskkvóta)
lagafrumvarp

Sala ríkiseigna, lækkun skulda ríkissjóðs og fjárfesting í innviðum

þingsályktunartillaga

Verklag við opinber fjármál

sérstök umræða

Viðbótareftirlit með fjármálasamsteypum

lagafrumvarp

Dómstólar

(nefnd um hæfni dómaraefna, aðsetur Landsréttar)
lagafrumvarp

Brottvísun bresks ríkisborgara á leið til Bandaríkjanna

óundirbúinn fyrirspurnatími

Þátttaka stjórnarflokka í sérstökum umræðum

um fundarstjórn

Samgöngur á höfuðborgarsvæðinu

sérstök umræða

Jafnréttisákvæði í frumvarpi um dómstóla

um fundarstjórn

Verslun með áfengi og tóbak o.fl.

(smásala áfengis)
lagafrumvarp

Störf þingsins

Dómstólar

(nefnd um hæfni dómaraefna, aðsetur Landsréttar)
lagafrumvarp

Fullgilding fríverslunarsamnings milli EFTA-ríkjanna og Georgíu

þingsályktunartillaga

Eigandastefna ríkisins í fjármálafyrirtækjum

sérstök umræða

Kvíði barna og unglinga

fyrirspurn

Verslun með áfengi og tóbak o.fl.

(smásala áfengis)
lagafrumvarp

Merking á vörum frá hernumdum svæðum Palestínu

þingsályktunartillaga

Staða og stefna í loftslagsmálum

skýrsla

Áfengisfrumvarp

fyrirspurn

Störf þingsins

Áætlun um vernd og orkunýtingu landsvæða

(rammaáætlun)
þingsályktunartillaga

Orlof húsmæðra

(afnám laganna)
lagafrumvarp

Fríverslunarsamningar

sérstök umræða

Afnám fjármagnshafta, munnleg skýrsla fjármála- og efnahagsráðherra

skýrsla ráðherra

Störf þingsins

Breytt skipan ráðuneyta í Stjórnarráði Íslands

(fjölgun ráðuneyta)
þingsályktunartillaga

Þungunarrof og kynfrelsi kvenna

sérstök umræða

Gengisþróun og afkoma útflutningsgreina

sérstök umræða

Fjármálastefna 2017--2022

þingsályktunartillaga

Fullgilding fríverslunarsamnings milli EFTA-ríkjanna og Georgíu

þingsályktunartillaga

Störf þingsins

Skattar, tollar og gjöld

(samsköttun félaga, takmörkun á frádrætti vaxtagjalda, leigutekjur o.fl.)
lagafrumvarp

Skortsala og skuldatryggingar

(EES-reglur)
lagafrumvarp

Vátryggingasamstæður

lagafrumvarp

Fullgilding fríverslunarsamnings milli EFTA-ríkjanna og Georgíu

þingsályktunartillaga

Viðvera ráðherra við umræðu um fjármálaáætlun

um fundarstjórn

Fjármálaáætlun 2018--2022

þingsályktunartillaga

Fullgilding fríverslunarsamnings milli EFTA-ríkjanna og Filippseyja

þingsályktunartillaga

Tóbaksvarnir

(rafsígarettur)
lagafrumvarp

Jöfn staða og jafn réttur kvenna og karla

(jafnlaunavottun)
lagafrumvarp

Framlög til þróunarmála

óundirbúinn fyrirspurnatími

Matvælastofnun

skýrsla

Evrópskt eftirlitskerfi á fjármálamarkaði

(EES-reglur)
lagafrumvarp

Hlutafélög o.fl.

(einföldun, búsetuskilyrði)
lagafrumvarp

Einkavæðingaráform ríkisstjórnarinnar

um fundarstjórn

Varaformennska utanríkisráðherra í samtökum hægri flokka

óundirbúinn fyrirspurnatími

Utanríkis- og alþjóðamál

skýrsla

Ákvörðun EES-nefndarinnar nr. 39/2016 um breytingu á XXII. viðauka við EES-samninginn

(félagaréttur, EES-reglur)
þingsályktunartillaga

Umræða um 13. dagskrármál

um fundarstjórn

Salan á Vífilsstaðalandi

sérstök umræða

Orð ráðherra í sérstakri umræðu

um fundarstjórn

Mannréttindasjónarmið í íslenskri löggjöf o.fl.

fyrirspurn

Ákvörðun sameiginlegu EES-nefndarinnar nr. 194/2016 um breytingu á XIX. viðauka við EES-samninginn

(neytendavernd, EES-reglur)
þingsályktunartillaga

Barnaverndarlög

(refsing við tálmun eða takmörkun á umgengni)
lagafrumvarp

Brexit og áhrifin á Ísland

sérstök umræða

Lánshæfismatsfyrirtæki

(EES-reglur)
lagafrumvarp

Fjármálaáætlun 2018--2022

þingsályktunartillaga

Störf þingsins

Svör við fyrirspurnum

um fundarstjórn

Skattar, tollar og gjöld

(samsköttun félaga, takmörkun á frádrætti vaxtagjalda, leigutekjur o.fl.)
lagafrumvarp

Vextir og verðtrygging o.fl.

(lán tengd erlendum gjaldmiðlum, EES-reglur)
lagafrumvarp

Málefni fylgdarlausra barna

óundirbúinn fyrirspurnatími

Lánshæfismatsfyrirtæki

(EES-reglur)
lagafrumvarp

Jöfn staða og jafn réttur kvenna og karla

(jafnlaunavottun)
lagafrumvarp

Fjármálaáætlun 2018--2022

þingsályktunartillaga

Tillögur dómsmálaráðherra um skipun dómara við Landsrétt

álit nefndar

Yfirlit yfir ræðutíma og fjölda

Ræðutegund Fjöldi Mínútur
Ræða 73 332,4
Andsvar 98 140,28
Flutningsræða 1 4,82
Um atkvæðagreiðslu 4 4,48
Um fundarstjórn 4 4,15
Grein fyrir atkvæði 3 2,95
Samtals 183 489,08
8,2 klst.