Halldór Blöndal: ræður


Ræður

Framkvæmdastofnun ríkisins

lagafrumvarp

Smásöluverslun í dreifbýli

fyrirspurn

Bráðabirgðafjárgreiðslur úr ríkissjóði

lagafrumvarp

Tollskrá

lagafrumvarp

Umræður utan dagskrár

Tekjustofnar sveitarfélaga

lagafrumvarp

Umræður utan dagskrár

Stórvirkjun

fyrirspurn

Umræður utan dagskrár

Fjárlög 1980

lagafrumvarp

Olíugjald til fiskiskipa

lagafrumvarp

Fjárlög 1980

lagafrumvarp

Orkujöfnunargjald

lagafrumvarp

Fjárlög 1980

lagafrumvarp

Olíugjald til fiskiskipa

lagafrumvarp

Orkujöfnunargjald

lagafrumvarp

Eftirgjöf á ársfjórðungsgjaldi fyrir síma hjá elli- og örokulífeyrisþegum

þingsályktunartillaga

Umræður utan dagskrár

Umræður utan dagskrár

Tekjuskattur og eignarskattur

lagafrumvarp

Flugvallagjald

lagafrumvarp

Tekjuskattur og eignarskattur

lagafrumvarp

Flugvallagjald

lagafrumvarp

Tekjuskattur og eignarskattur

lagafrumvarp

Tímabundið vörugjald

lagafrumvarp

Söluskattur

lagafrumvarp

Sjómannalög

lagafrumvarp

Iðnrekstrarsjóður

lagafrumvarp

Afgreiðsla þingmála

um fundarstjórn

Umræður utan dagskrár

Lánsfjárlög 1980

lagafrumvarp

Almannatryggingar

lagafrumvarp

Aðstoð við þroskahefta

lagafrumvarp

Umræður utan dagskrár

Lánsfjárlög 1980

lagafrumvarp

Afgreiðsla þingmála

um fundarstjórn

Störf milliþinganefndar í byggðamálum

fyrirspurn

Málefni hreyfihamlaðra

þingsályktunartillaga

Bjargráðasjóður

lagafrumvarp

Varamenn taka sæti

varamenn taka þingsæti

Kosning sjö manna og jafnmargra vara í stjórn Húsnæðisstofnunar ríkisins

kosningar

Launasjóður rithöfunda

þingsályktunartillaga