Halldór Blöndal: ræður


Ræður

Kosning þingfararkaupsnefndar

kosningar

Beiðni um umræður utan dagskrár

Grænlandssjóður

lagafrumvarp

Félagsleg þjónusta fyrir aldraða

þingsályktunartillaga

Olíugjald til fiskiskipa

lagafrumvarp

Framkvæmdir RARIK á Melrakkasléttu

fyrirspurn

Úrvinnsla skattframtala vegna ákvörðunar um búmark

fyrirspurn

Álagning opinberra gjalda

fyrirspurn

Útflutningsuppbætur á landbúnaðarafurðir

fyrirspurn

Framkvæmdir RARIK á Melrakkasléttu

fyrirspurn

Úrvinnsla skattframtala vegna ákvörðunar um búmark

fyrirspurn

Álagning opinberra gjalda

fyrirspurn

Útflutningsuppbætur á landbúnaðarafurðir

fyrirspurn

Olíugjald til fiskiskipa

lagafrumvarp

Niðurfelling á opinberum gjöldum barna 1980

lagafrumvarp

Umræður utan dagskrár

Niðurfelling á opinberum gjöldum barna 1980

lagafrumvarp

Breytt verðgildi íslensks gjaldmiðils

fyrirspurn

Úrvinnsla skattframtala vegna ákvörðunar um búmark

fyrirspurn

Útflutningsgjald af sjávarafurðum

lagafrumvarp

Breytt verðgildi íslensks gjaldmiðils

fyrirspurn

Framleiðsluráð landbúnaðarins

lagafrumvarp

Umræður utan dagskrár

Efnahagsráðstafanir ríkisstjórnarinnar

fyrirspurn

Efnahagsráðstafanir

fyrirspurn

Tekjuskattur og eignarskattur

lagafrumvarp

Varaflugvöllur fyrir millilandaflug

fyrirspurn

Jöfnun og lækkun hitunarkostnaðar

fyrirspurn

Launasjóður rithöfunda

þingsályktunartillaga

Afgreiðsla máls úr nefnd

um fundarstjórn

Fjárlög 1981

lagafrumvarp

Umræður utan dagskrár

Fjárlög 1981

lagafrumvarp

Orlof

lagafrumvarp

Ferðagjaldeyrir

lagafrumvarp

Afgreiðsla þingmáls

um fundarstjórn

Lántaka 1980 og 1981 og ábyrgðarheimildir

lagafrumvarp

Tímabundið vörugjald

lagafrumvarp

Ferðagjaldeyrir

lagafrumvarp

Niðurfelling á opinberum gjöldum barna 1980

lagafrumvarp

Tekjuskattur og eignarskattur

lagafrumvarp

Vörugjald

lagafrumvarp

Frestun á fundum Alþingis

frestun funda

Fjárlög 1981

lagafrumvarp

Umræður utan dagskrár

Blönduvirkjun

fyrirspurn

Tilraunaveiðar á kola í Faxaflóa

fyrirspurn

Húsnæðismál póstþjónustunnar í Reykjavík

fyrirspurn

Rekstur Skálholtsstaðar

fyrirspurn

Orkuverð til fjarvarmaveitna

fyrirspurn

Verslun og innflutningur á kartöflum

fyrirspurn

Blönduvirkjun

fyrirspurn

Tilraunaveiðar á kola í Faxaflóa

fyrirspurn

Húsnæðismál póstþjónustunnar í Reykjavík

fyrirspurn

Rekstur Skálholtsstaðar

fyrirspurn

Orkuverð til fjarvarmaveitna

fyrirspurn

Verslun og innflutningur á kartöflum

fyrirspurn

Þingsköp Alþingis

lagafrumvarp

Umræður utan dagskrár

Tekjuskattur og eignarskattur

lagafrumvarp

Umræður utan dagskrár

Atvinnuréttindi útlendinga

lagafrumvarp

Umræður utan dagskrár

Flugvallagjald

lagafrumvarp

Viðnám gegn verðbólgu

lagafrumvarp

Snjómokstursreglur á þjóðvegum

fyrirspurn

Lánskjör Fiskveiðasjóðs

fyrirspurn

Reglugerð um sjómannafrádrátt

(um breytingu á)
þingsályktunartillaga

Dýralæknar

lagafrumvarp

Atvinnuréttindi útlendinga

lagafrumvarp

Umræður utan dagskrár

Vegarstæði milli Vopnafjarðar og Fljótsdalshéraðs

þingsályktunartillaga

Árangur nemenda í grunnskólum og framhaldsskólum

þingsályktunartillaga

Samráð stjórnvalda við samtök launafólks og atvinnurekenda

fyrirspurn

Viðnám gegn verðbólgu

lagafrumvarp

Útflutningsgjald af sjávarafurðum

lagafrumvarp

Meðferð einkamála í héraði

lagafrumvarp

Tekjuskattur og eignarskattur

lagafrumvarp

Umræður utan dagskrár

Skattur á verslunar- og skrifstofuhúsnæði

lagafrumvarp

Starfsskilyrði myndlistarmanna

þingsályktunartillaga

Lánsfjárlög 1981

lagafrumvarp

Tímabundið olíugjald til fiskiskipa

lagafrumvarp

Lánsfjárlög 1981

lagafrumvarp

Tímabundið olíugjald til fiskiskipa

lagafrumvarp

Lánsfjárlög 1981

lagafrumvarp

Útflutningsgjald af sjávarafurðum

lagafrumvarp

Verðlagsaðhald

lagafrumvarp

Útflutningsgjald af sjávarafurðum

lagafrumvarp

Almannatryggingar

lagafrumvarp

Verðlagsaðhald

lagafrumvarp

Rekstrar- og afurðalán landbúnaðarins

fyrirspurn

Framleiðsluráð landbúnaðarins

lagafrumvarp

Grunnskólar

lagafrumvarp

Tekjuskattur og eignarskattur

lagafrumvarp

Atvinnuleysistryggingar

lagafrumvarp

Bjargráðasjóður

lagafrumvarp

Almannatryggingar

lagafrumvarp

Lagning sjálfvirks síma

lagafrumvarp

Sjóefnavinnsla á Reykjanesi

lagafrumvarp

Jafnrétti kvenna og karla

lagafrumvarp

Atvinnuréttindi útlendinga

lagafrumvarp

Landakaupasjóður kaupstaða og kauptúna

lagafrumvarp

Umræður utan dagskrár

Umræður utan dagskrár

Steinullarverksmiðja

lagafrumvarp

Vitamál

lagafrumvarp

Framkvæmdasjóður aldraðra

lagafrumvarp

Kjarasamningar Bandalags starfsmanna ríkis og bæja

lagafrumvarp

Veiting ríkisborgararéttar

lagafrumvarp

Stóriðjumál

þingsályktunartillaga

Dýralæknar

lagafrumvarp

Listskreytingasjóður ríkisins

lagafrumvarp

Raforkuver

lagafrumvarp

Framkvæmdasjóður aldraðra

lagafrumvarp

Umferðarlög

lagafrumvarp

Raforkuver

lagafrumvarp

Framkvæmdasjóður aldraðra

lagafrumvarp

Stálbræðsla

lagafrumvarp

Dýralæknar

lagafrumvarp