Halldór Blöndal: ræður


Ræður

Tekjustofnar sveitarfélaga

lagafrumvarp

Sveitarstjórnarlög

lagafrumvarp

Almannatryggingar

lagafrumvarp

Húsnæðissparnaðarreikningar

lagafrumvarp

Húsnæðisstofnun ríkisins

lagafrumvarp

Jarðhitaréttindi

lagafrumvarp

Orkulög

lagafrumvarp

Rannsóknarnefnd til að kanna viðskipti Hafskips hf.

þingsályktunartillaga

Fjárlög 1986

lagafrumvarp

Skráning skipa

lagafrumvarp

Sóknargjöld

lagafrumvarp

Lánsfjárlög 1986

lagafrumvarp

Tekjuskattur og eignarskattur

lagafrumvarp

Fjárlög 1986

lagafrumvarp

Um þingsköp

um fundarstjórn

Tollskrá

lagafrumvarp

Störf milliþinganefndar um húsnæðismál

fyrirspurn

Fiskveiðasjóður Íslands

lagafrumvarp

Kaupleiguíbúðir

þingsályktunartillaga

Tollskrá o.fl.

lagafrumvarp

Verðbréfamiðlun

lagafrumvarp

Alþjóðahugverkastofnunin

þingsályktunartillaga

Um þingsköp

um fundarstjórn

Útvarpslög

lagafrumvarp

Lögverndun á starfsheiti kennara og skólastjóra

lagafrumvarp

Húsnæðisstofnun ríkisins

lagafrumvarp

Samningsgerð, umboð og ógildir löggerningar

lagafrumvarp

Húsnæðisstofnun ríkisins

lagafrumvarp

Húsnæðissparnaðarreikningar

lagafrumvarp

Úthlutun raðsmíðaskipa

umræður utan dagskrár

Skiptaverðmæti og greiðslumiðlun innan sjávarútvegsins

lagafrumvarp

Forgangsréttur kandídata til embætta

lagafrumvarp

Viðey í Kollafirði

lagafrumvarp