Halldór Blöndal: ræður


Ræður

Húsnæðismál

(störf milliþinganefndar)
fyrirspurn

Stjórn fiskveiða

(aukið afla- og sóknarmark)
lagafrumvarp

Húsnæðissparnaðarreikningar

(túlkun laganna)
fyrirspurn

Verðlag, samkeppnishömlur og órettmætir viðskiptahættir

(verðbreytingar)
lagafrumvarp

Lögtök og fjárnám

(úrskurðir og innheimtukostnaður)
lagafrumvarp

Aðför

(kostnaður vegna gerðar o.fl.)
lagafrumvarp

Skattadómur og rannsókn skattsvikamála

lagafrumvarp

Fiskveiðasjóður Íslands

(lán til nýrra fiskiskipa)
lagafrumvarp

Ákvörðun um fullvirðisrétt

umræður utan dagskrár

Aðstoð við hitaveitur

þingsályktunartillaga

Tekjuskattur og eignarskattur

(skattstigi og frádráttarliðir)
lagafrumvarp

Stefnumótun í umhverfismálum

þingsályktunartillaga

Varaflugvöllur á Akureyri

þingsályktunartillaga

Alþingiskosningar og þinghald

fyrirspurn

Leiguhúsnæði

þingsályktunartillaga

Kjaradómur

lagafrumvarp

Kaupleiguíbúðir

þingsályktunartillaga

Fjárlög 1987

lagafrumvarp

Tekjuskattur og eignarskattur

(skattstigi og frádráttarliðir)
lagafrumvarp

Listamannalaun

lagafrumvarp

Tekjuskattur og eignarskattur

(skattstigi og frádráttarliðir)
lagafrumvarp

Fjárlög 1987

lagafrumvarp

Brottvikning fræðslustjóra í Norðurlandsumd. e.

umræður utan dagskrár

Húsnæðisstofnun ríkisins

(lánsréttur o.fl.)
lagafrumvarp

Deilur menntamálaráðuneytisins og fræðsluyfirvalda í Norðurlandsumdæmi eystra

lagafrumvarp

Álit milliþinganefndar um húsnæðismál

skýrsla

Húsnæðisstofnun ríkisins

(lánsréttur o.fl.)
lagafrumvarp

Vaxtalög

lagafrumvarp

Uppboðsmarkaður fyrir sjávarafla

lagafrumvarp

Kennaraháskóli Íslands

(rannsóknastofnun uppeldismála)
lagafrumvarp

Veiting prestakalla

(heildarlög)
lagafrumvarp

Þjóðarátak til byggingar þjóðarbókhlöðu

(skattvísitala)
lagafrumvarp

Listmunauppboð

lagafrumvarp

Sjómannadagur

lagafrumvarp

Umferðarlög

(heildarlög)
lagafrumvarp

Húsnæðisstofnun ríkisins

(lánsréttur o.fl.)
lagafrumvarp

Vegáætlun 1987-1990

þingsályktunartillaga

Eftirlit með skipum

(heildarlög)
lagafrumvarp