Halldór Blöndal: ræður


Ræður

Efnahagsaðgerðir

(staðfesting bráðabirgðalaga)
lagafrumvarp

Frumvarp um efnahagsaðgerðir

um fundarstjórn

Efnahagsaðgerðir

(staðfesting bráðabirgðalaga)
lagafrumvarp

Stefnuræða forsætisráðherra

Endurskoðun á varnarsamningi Íslands og Bandaríkjanna

þingsályktunartillaga

Þjóðarátak til byggingar þjóðarbókhlöðu

(undanþága öryrkja frá skatti)
lagafrumvarp

Afgreiðsla bráðabirgðalaga ríkisstjórnarinnar um

umræður utan dagskrár

Lánsfjárlög 1989

lagafrumvarp

Gjalddagi söluskatts

fyrirspurn

Ummæli viðskiptaráðherra um gróðurvernd

umræður utan dagskrár

Hvalveiðistefna Íslendinga

þingsályktunartillaga

Endurskoðun lánskjaravísitölu

þingsályktunartillaga

Grunnskóli

(skólaskylda, samfelldur skóladagur o.fl.)
lagafrumvarp

Samstarf við stjórnarandstöðu

um fundarstjórn

Grunnskóli

(skólanefndir)
lagafrumvarp

Jöfnun á námskostnaði

(heildarlög)
lagafrumvarp

Aðgerðir í efnahagsmálum

(staðfesting bráðabirgðalaga frá 20. maí 1988)
lagafrumvarp

Afgreiðsla þingmála

um fundarstjórn

Framhaldsskólar

(gildistaka)
lagafrumvarp

Aðgerðir í efnahagsmálum

(staðfesting bráðabirgðalaga frá 20. maí 1988)
lagafrumvarp

Efnahagsaðgerðir

(staðfesting bráðabirgðalaga)
lagafrumvarp

Virðisaukaskattur

(gildistaka)
lagafrumvarp

Efnahagsaðgerðir

(staðfesting bráðabirgðalaga)
lagafrumvarp

Aðgerðir í efnahagsmálum

(staðfesting bráðabirgðalaga frá 20. maí 1988)
lagafrumvarp

Efnahagsaðgerðir

(staðfesting bráðabirgðalaga)
lagafrumvarp

Skýrsla OECD um efnahagsástandið á Íslandi

fyrirspurn

Vestmannaeyjaferja

fyrirspurn

Eindagi söluskatts

fyrirspurn

Skipasmíðaiðnaðurinn

fyrirspurn

Fyrirspurn til forsætisráðherra um þjóðargjaldþrot

um fundarstjórn

Fyrirspurn um þjóðargjaldþrot

um fundarstjórn

Bætt samkeppnisstaða innlends skipaiðnaðar

þingsályktunartillaga

Fjárlög 1989

lagafrumvarp

Þinghald milli jóla og nýárs o.fl.

um fundarstjórn

Ráðstafanir í ríkisfjármálum 1988

(gjald af erlendum lánum)
lagafrumvarp

Framhaldsskólar

(gildistaka)
lagafrumvarp

Ráðstafanir í ríkisfjármálum 1988

(gjald af erlendum lánum)
lagafrumvarp

Framhaldsskólar

(gildistaka)
lagafrumvarp

Fyrirspurn um þjóðargjaldþrot o.fl.

um fundarstjórn

Bætt samkeppnisstaða innlends skipaiðnaðar

þingsályktunartillaga

Framhaldsskólar

(gildistaka)
lagafrumvarp

Húsnæðisstofnun ríkisins

(sala eignarhluta í kaupleiguíbúð)
lagafrumvarp

Vinnubrögð í fjárhags- og viðskiptanefnd Ed. o.fl.

um fundarstjórn

Ráðstafanir í ríkisfjármálum 1988

(gjald af erlendum lánum)
lagafrumvarp

Skattur á verslunar- og skrifstofuhúsnæði

lagafrumvarp

Ráðstafanir í ríkisfjármálum 1988

(gjald af erlendum lánum)
lagafrumvarp

Tekjuskattur og eignarskattur

(skatthlutföll, persónuafsláttur o.fl.)
lagafrumvarp

Þjóðargjaldþrot

fyrirspurn

Skattskylda innlánsstofnana

(fjárfestingarlánasjóðir)
lagafrumvarp

Vörugjald

(gjaldflokkar og gjaldstofn)
lagafrumvarp

Tekjuskattur og eignarskattur

(skatthlutföll, persónuafsláttur o.fl.)
lagafrumvarp

Vörugjald

(gjaldflokkar og gjaldstofn)
lagafrumvarp

Fjárlög 1989

lagafrumvarp

Stofnlánadeild landbúnaðarins

(fiskeldislán)
lagafrumvarp

Efnahagsráðstafanir í kjölfar fyrstu aðgerða ríkisstjórnarinnar

tilkynning frá ríkisstjórninni

Vinnubrögð í Seðlabanka Íslands

fyrirspurn

Fyrirspurn um vinnubrögð í Seðlabanka Íslands

um fundarstjórn

Fjölskylduráðgjöf

lagafrumvarp

Háskóli Íslands

(dómnefndir og veiting embætta)
lagafrumvarp

Vinnubrögð í Seðlabanka Íslands

umræður utan dagskrár

Seðlabanki Íslands

(vaxtaákvarðanir o.fl.)
lagafrumvarp

Rækjuveiðar og vinnsla

fyrirspurn

Takmörkun rækjuveiða á næsta ári

fyrirspurn

Vegaframkvæmdir á Vesturlandi

þingsályktunartillaga

Alþjóðaflugvöllur á Egilsstöðum

þingsályktunartillaga

Bætt samkeppnisstaða innlends skipaiðnaðar

þingsályktunartillaga

Seðlabanki Íslands

(vaxtaákvarðanir o.fl.)
lagafrumvarp

Lánsfjárlög 1989

lagafrumvarp

Gögn um aðgerðir í þágu útflutningsgreina

um fundarstjórn

Verðlag, samkeppnishömlur og óréttmætir viðskiptahættir

(Verðlagsráð, skýrslur og verðlagning orku)
lagafrumvarp

Frestun þingfundar

um fundarstjórn

Lánsfjárlög 1989

lagafrumvarp

Varaflugvöllur

umræður utan dagskrár

Efnahagsráðstafanir í kjölfar fyrstu aðgerða ríkisstjórnarinnar

tilkynning frá ríkisstjórninni

Efnahagsaðgerðir

(staðfesting bráðabirgðalaga)
lagafrumvarp

Endurskoðun útvarpslaga

fyrirspurn

Fyrirspurn um varaflugvöll

um fundarstjórn

Varaflugvöllur

fyrirspurn

Efnahagsráðstafanir í kjölfar fyrstu aðgerða ríkisstjórnarinnar

tilkynning frá ríkisstjórninni

Tryggingasjóður fiskeldislána

fyrirspurn

Virðisaukaskattur

(undirbúningur)
fyrirspurn

Seðlabanki Íslands

(vaxtaákvarðanir o.fl.)
lagafrumvarp

Viðskiptabankar

(bankaráð, hagsmunaárekstrar o.fl.)
lagafrumvarp

Sparisjóðir

(stjórn, hagsmunaárekstrar o.fl.)
lagafrumvarp

Háskóli Íslands

(dómnefndir og veiting embætta)
lagafrumvarp

Afgreiðsla frumvarps til lánsfjárlaga

um fundarstjórn

Lánsfjárlög 1989

lagafrumvarp

Lögbókandagerðir

lagafrumvarp

Söluskattur

(skattþrep)
lagafrumvarp

Heræfingar varnarliðsins

umræður utan dagskrár

Frestun utandagskrárumræðu

um fundarstjórn

Staðan í kjaramálum

umræður utan dagskrár

Verkaskipting ríkis og sveitarfélaga

(breyting ýmissa laga)
lagafrumvarp

Ríkisábyrgðir

(ábyrgðargjald)
lagafrumvarp

Járnblendiverksmiðja í Hvalfirði

(fjárfestingar í öðrum atvinnurekstri)
lagafrumvarp

Umferðarlög

(gildistími ökuskírteina o.fl.)
lagafrumvarp

Framlagning stjórnarfrumvarpa fyrir eindaga, fundahald o.fl.

um fundarstjórn

Varamenn taka sæti

varamenn taka þingsæti

Frv. til laga um breytingar á umferðarlögum

um fundarstjórn

Vöruhappdrætti Sambands íslenskra berklasjúklinga

(gildistími rekstrarheimildar)
lagafrumvarp

Umferðarlög

(gildistími ökuskírteina o.fl.)
lagafrumvarp

Framhaldsskólar

(rekstrarkostnaður, skólanefndir o.fl.)
lagafrumvarp

Söluskattur

(skattþrep)
lagafrumvarp

Ástandið í efnahags- og kjaramálum

umræður utan dagskrár

Úrskurður forseta um takmörkun umræðna

um fundarstjórn

Fiskeldisfyrirtæki

fyrirspurn

Mistök í fundarstjórn, þinghald til þinglausna

um fundarstjórn

Viðskiptabankar

(bankaráð, hagsmunaárekstrar o.fl.)
lagafrumvarp

Undirritun gerðabókar

um fundarstjórn

Undirritun gerðabókar, fyrirsögn dagskrár

um fundarstjórn

Söluátak spariskírteina

fyrirspurn

Sigló hf.

fyrirspurn

Ástandið í framhaldsskólunum

umræður utan dagskrár

Fundarboð í nefndum

um fundarstjórn

Ráðstafanir vegna kjarasamninga

(breyting ýmissa laga)
lagafrumvarp

Tekjuskattur og eignarskattur

(húsnæðisbætur)
lagafrumvarp

Ráðstafanir vegna kjarasamninga

(breyting ýmissa laga)
lagafrumvarp

Framhaldsskólar

(rekstrarkostnaður, skólanefndir o.fl.)
lagafrumvarp

Þjóðarbókhlaða og endurbætur menningarbygginga

lagafrumvarp

Framhaldsskólar

(rekstrarkostnaður, skólanefndir o.fl.)
lagafrumvarp

Svör ráðherra um þinghaldið

um fundarstjórn

Kjaradeila BHMR og ríkisins

umræður utan dagskrár

Framhaldsskólar

(rekstrarkostnaður, skólanefndir o.fl.)
lagafrumvarp

Húsnæðisstofnun ríkisins

(húsbréfaviðskipti)
lagafrumvarp

Launavísitala

lagafrumvarp

Afgreiðsla mála úr nefndum

um fundarstjórn

Afgreiðsla mála úr nefndum

um fundarstjórn

Framvinda þingfundar

um fundarstjórn

Ráðstafanir vegna kjarasamninga

(breyting ýmissa laga)
lagafrumvarp