Halldór Blöndal: ræður


Ræður

Varnir gegn mengun frá fiskeldi

þingsályktunartillaga

Meðferð ríkisfjármála án heimildar Alþingis

umræður utan dagskrár

Greiðslur afurðaverðs til sauðfjárbænda

umræður utan dagskrár

Greiðslur samkvæmt jarðræktar- og búfjárræktarlögu

fyrirspurn

Erfiðleikar í loðdýrarækt

fyrirspurn

Fjárlög 1990

lagafrumvarp

Lánsfjárlög 1990

lagafrumvarp

Lánsfjárlög 1989

(lántökuheimild ríkissjóðs)
lagafrumvarp

Kynningarrit í bókmenntum

fyrirspurn

Staða íslensks skipaiðnaðar

umræður utan dagskrár

Ástandið í atvinnumálum

umræður utan dagskrár

Lánsfjárlög 1990

lagafrumvarp

Gjald af erlendum lánum vegna skipasmíða

lagafrumvarp

Frestun virðisaukaskatts

umræður utan dagskrár

Viðskiptasamningar við Sovétríkin

umræður utan dagskrár

Lánsfjárlög 1989

(lántökuheimild ríkissjóðs)
lagafrumvarp

Vinnubrögð við undirbúning virðisaukaskatts

umræður utan dagskrár

Fiskveiðasjóður Íslands

(þróunardeild og Fiskimálasjóður)
lagafrumvarp

Könnunarviðræður EFTA-ríkjanna við Evrópubandalagið

skýrsla

Vantraust á ríkisstjórnina

vantraust

Afstaða Sjálfstæðisflokksins til virðisaukaskatts

um fundarstjórn

Skuldbreytingar vegna loðdýraræktar

(ábyrgð á lánum)
lagafrumvarp

Virðisaukaskattur

(skatthlutfall o.fl.)
lagafrumvarp

Valddreifing og flutningur stofnana út í héruð

fyrirspurn

Tryggingasjóður fiskeldis

fyrirspurn

Byggðastofnun

(stimpilgjöld af lánsskjölum)
lagafrumvarp

Fjárlög 1990

lagafrumvarp

Nefndastörf

um fundarstjórn

Lífeyrissjóður bænda

(fjármögnun útgjalda og verðbætur)
lagafrumvarp

Álver við Eyjafjörð

fyrirspurn

Endurgreiðsla á sérstöku gjaldi af erlendum lántökum

fyrirspurn

Virðisaukaskattur

(skatthlutfall o.fl.)
lagafrumvarp

Skattur á verslunar- og skrifstofuhúsnæði

lagafrumvarp

Launaskattur

(gjalddagi)
lagafrumvarp

Tekjustofnar sveitarfélaga

(fasteignagjöld og aðstöðugjald)
lagafrumvarp

Fréttaviðtal við forseta sameinaðs þings

um fundarstjórn

Skattur á verslunar- og skrifstofuhúsnæði

lagafrumvarp

Lánsfjárlög 1990

lagafrumvarp

Fjáraukalög 1989

lagafrumvarp

Endurgreiðsla á sérstöku gjaldi af erlendum lántökum

fyrirspurn

Veiðieftirlitsgjald

lagafrumvarp

Virðisaukaskattur

(skatthlutfall o.fl.)
lagafrumvarp

Bifreiðagjald

(gjalddagi)
lagafrumvarp

Jólakveðjur

Fjárlög 1990

lagafrumvarp

Flugmálaáætlun 1990--1993

þingsályktunartillaga

Röð mála

um fundarstjórn

Skattskylda orkufyrirtækja

lagafrumvarp

Þjóðarbókhlaða og endurbætur menningarbygginga

(skattskyld mörk eigna)
lagafrumvarp

Orkuskattur og kjarasamningar

um fundarstjórn

Fyrirspurn um kennsluefni í íslenskum bókmenntum

um fundarstjórn

Mengunvarnir á Gunnólfsvíkurfjalli

fyrirspurn

Skýrsla um kaup hlutabréfa í Samvinnubanka.

um fundarstjórn

Skattskylda orkufyrirtækja

lagafrumvarp

Álver á Grundartanga

fyrirspurn

Skuldbreytingar vegna loðdýraræktar

(setning reglugerðar)
fyrirspurn

Forkönnun Mannvirkjasjóðs Atlantshafsbandalagsins

þingsályktunartillaga

Skólamáltíðir

þingsályktunartillaga

Frumvarp um skattskyldu orkufyrirtækja

um fundarstjórn

Stjórnarráð Íslands

(umhverfisráðuneyti)
lagafrumvarp

Skattskylda orkufyrirtækja

lagafrumvarp

Dómsvald í héraði

(staðfesting bráðabirgðalaga)
lagafrumvarp

Uppskurður og hagræðing í ríkiskerfinu

þingsályktunartillaga

Málefni Slippstöðvarinnar á Akureyri

umræður utan dagskrár

Stjórn fiskveiða

(heildarlög)
lagafrumvarp

Boðun kvöldfundar

um fundarstjórn

Stjórnarráð Íslands

(umhverfisráðuneyti)
lagafrumvarp

Tilhögun þingfunda

um fundarstjórn

Viðvera samgönguráðherra

um fundarstjórn

Kynning á sérstöðu Alþýðubandalagsins gagnvart viðræðum EFTA og EB

fyrirspurn

Forkönnun á hagkvæmni varaflugvallar

fyrirspurn

Ráðstafanir til að lækka verðbólgu og vexti

fyrirspurn

Ráðstafanir vegna kjarasamninga

(breyting ýmissa laga)
lagafrumvarp

Frumvarp um stjórn fiskveiða

um fundarstjórn

Bifreiðagjald

(frestun gjalddaga til 1.apríl)
lagafrumvarp

Stjórnarráð Íslands

(umhverfisráðuneyti)
lagafrumvarp

Þingfundarstörf í efri deild

um fundarstjórn

Húsnæðisstofnun ríkisins

(félagslegar íbúðir)
lagafrumvarp

Fundir í nefndum og deild

um fundarstjórn

Útvarpslög

(heildarlög)
lagafrumvarp

Bifreiðagjald

(upphæð gjalds)
lagafrumvarp

Ábyrgðadeild fiskeldislána

lagafrumvarp

Bifreiðagjald

(upphæð gjalds)
lagafrumvarp

Ábyrgðadeild fiskeldislána

lagafrumvarp

Rannsóknir og vísindastarfsemi

fyrirspurn

Breyting á fundartíma o.fl.

um fundarstjórn

Lánasýsla ríkisins

(heildarlög)
lagafrumvarp

Þróunarsjóður lagmetisiðnaðarins

lagafrumvarp

Húsnæðisstofnun ríkisins

(félagslegar íbúðir)
lagafrumvarp

Fundarlok

um fundarstjórn

Háskóli Íslands

(stjórnsýsla)
lagafrumvarp

Húsnæðisstofnun ríkisins

(félagslegar íbúðir)
lagafrumvarp

Afgreiðsla þingmála

um fundarstjórn

Tilraunastöð Háskólans í meinafræði

lagafrumvarp

Ferðamál

(ferðamálanefndir)
lagafrumvarp

Raforkuver

(stækkun Búrfellsvirkjunar)
lagafrumvarp

Lánasýsla ríkisins

(heildarlög)
lagafrumvarp

Sementsverksmiðja ríkisins

(stofnun hlutafélags)
lagafrumvarp

Frumvarp um stjórn fiskveiða

um fundarstjórn

Málefni LÍN

fyrirspurn

Samkomulag um afgreiðslu kvótafrumvarpsins

umræður utan dagskrár

Stóriðjuver á landsbyggðinni

þingsályktunartillaga

Frelsi í gjaldeyrismálum

þingsályktunartillaga

Stóriðjuver á landsbyggðinni

þingsályktunartillaga

Öryggi á vinnustöðum

(vinna barna og ungmenna)
lagafrumvarp

Gjald af erlendum lánum vegna skipasmíða

lagafrumvarp

Launasjóður stórmeistara í skák

(heildarlög)
lagafrumvarp

Gjald af erlendum lánum vegna skipasmíða

lagafrumvarp

Stjórn fiskveiða

(heildarlög)
lagafrumvarp

Hagræðingarsjóður sjávarútvegsins

lagafrumvarp

Stjórn fiskveiða

(heildarlög)
lagafrumvarp

Tekjuskattur og eignarskattur

(persónuafsláttur og eignarskattur eftirlifandi maka)
lagafrumvarp

Jöfn staða og jafn réttur kvenna og karla

(heildarlög)
lagafrumvarp

Verðjöfnunarsjóður sjávarútvegsins

(heildarlög)
lagafrumvarp

Húsnæðisstofnun ríkisins

(félagslegar íbúðir)
lagafrumvarp

Starfslok efri deildar

kveðjur