Halldór Blöndal: ræður


Ræður

Kosning forseta og skrifara

þingsetning

Bygging og rekstur álvers

umræður utan dagskrár

Stefnuræða forsætisráðherra og umræða um hana

Endurgreiðsla á gjaldi af erlendum lánum

lagafrumvarp

Húsnæðisstofnun ríkisins

(húsbréf)
lagafrumvarp

Ábyrgðadeild fiskeldislána

(staðfesting bráðabirgðalaga)
lagafrumvarp

Jarðgöng milli Ólafsfjarðar og Siglufjarðar

þingsályktunartillaga

Sérprentun á húsnæðislögunum

um fundarstjórn

Fjáraukalög 1990

(ýmsar heimildir)
lagafrumvarp

Stjórn fiskveiða

umræður utan dagskrár

Sementsverksmiðja ríkisins

(stofnun hlutafélags)
lagafrumvarp

Skipan prestakalla og prófastsdæma

(Kirkjuhvolsprestakall)
lagafrumvarp

Virðisaukaskattur

(hjálparbúnaður fyrir sjónskerta)
lagafrumvarp

Öflun gagna um veiðiheimildir smábáta

um fundarstjórn

Stjórn fiskveiða

umræður utan dagskrár

Öflun gagna um veiðiheimildir smábáta

um fundarstjórn

Öflun gagna um veiðiheimildir smábáta

um fundarstjórn

Ráðstafanir vegna kjarasamninga

(staðfesting bráðabirgðalaga)
lagafrumvarp

Fundarsókn þingmanna

um fundarstjórn

Húsnæðisstofnun ríkisins

(húsbréf)
lagafrumvarp

Lánsfjárlög 1990

(lánsheimild ríkissjóðs innana landa o.fl.)
lagafrumvarp

Lögfræðilegt álit á bráðabirgðalögunum

fyrirspurn

Fjárlög 1991

lagafrumvarp

Veiðiheimildir smábáta

umræður utan dagskrár

Húsnæðisstofnun ríkisins

(stimpilgjald)
lagafrumvarp

Skattur á verslunar- og skrifstofuhúsnæði

lagafrumvarp

Húsnæðisstofnun ríkisins

(stimpilgjald)
lagafrumvarp

Launamál

(staðfesting bráðabirgðalaga)
lagafrumvarp

Lánsfjárlög 1991

lagafrumvarp

Lánsfjárlög 1990

(lánsheimild ríkissjóðs innana landa o.fl.)
lagafrumvarp

Ráðstafanir vegna kjarasamninga

(staðfesting bráðabirgðalaga)
lagafrumvarp

Húsnæðisstofnun ríkisins

(stimpilgjald)
lagafrumvarp

Endurgreiðsla á gjaldi af erlendum lánum

lagafrumvarp

Húsnæðisstofnun ríkisins

(stimpilgjald)
lagafrumvarp

Launamál

(staðfesting bráðabirgðalaga)
lagafrumvarp

Kjördagur

um fundarstjórn

Endurgreiðsla á gjaldi af erlendum lánum

lagafrumvarp

Framhald utandagskrárumræðu

um fundarstjórn

Skýrsla um úthlutun fiskveiðiheimilda

um fundarstjórn

Áfengislög

(aðgangur ungmenna að skemmtunum)
lagafrumvarp

Fundarsókn fjmrh.

um fundarstjórn

Endurgreiðsla á gjaldi af erlendum lánum

lagafrumvarp

Vandamál atvinnulífs á Seyðisfirði

fyrirspurn

Endurgreiðsla á gjaldi af erlendum lánum

lagafrumvarp

Frv. um ráðstafanir vegna aflabrests í loðnuveiðum

um fundarstjórn

Ráðstafanir vegna aflabrests í loðnuveiðum

lagafrumvarp

Langtímaáætlun í vegagerð

þingsályktunartillaga

Vegáætlun 1991-1994

þingsályktunartillaga

Ráðstafanir vegna aflabrests í loðnuveiðum

lagafrumvarp

Opinberar framkvæmdir umfram fjárlög

umræður utan dagskrár

Afgreiðsla lánsfjárlaga

um fundarstjórn

Frv. um skipan prestakalla og prófastsdæma

um fundarstjórn

Virðisaukaskattur

(hjálparbúnaður fyrir sjónskerta)
lagafrumvarp

Byggðastofnun

(byggðaáætlun o.fl.)
lagafrumvarp

Ferðaþjónusta

lagafrumvarp

Seinkun á utandagskrárumræðum

um fundarstjórn

Efndir við loðdýrabændur

umræður utan dagskrár

Útflutningsráð Íslands

(álagning og innheimta gjalda)
lagafrumvarp

Efnahagsaðgerðir

(hlutafjárdeild við Byggðastofnun)
lagafrumvarp

Ferðaþjónusta

lagafrumvarp

Samvinnufélög

(heildarlög)
lagafrumvarp

Mannanöfn

lagafrumvarp

Stjórn þingstarfa

um fundarstjórn

Afgreiðsla dagskrármála

um fundarstjórn

Grunnskóli

(heildarlög)
lagafrumvarp

Sjóðshappdrætti til stuðnings kaupum á björgunarþyrlu

lagafrumvarp

Almennar stjórnmálaumræður (útvarpsumr.)

Kosningar til Alþingis

(kjörskrá, framboðsfrestur)
lagafrumvarp

Listamannalaun

(heildarlög)
lagafrumvarp

Efnahagsaðgerðir

(hlutafjárdeild við Byggðastofnun)
lagafrumvarp

Húsnæðisstofnun ríkisins

(lánveitingar Byggingasjóðs ríkisins)
lagafrumvarp

Ákvæði um leikskóla

um fundarstjórn

Tekjuskattur og eignarskattur

(skattlagning hlutafélaga, hlutabréfaviðskipti o.fl.)
lagafrumvarp

Félagsþjónusta sveitarfélaga

lagafrumvarp

Tekjuskattur og eignarskattur

(skattlagning hlutafélaga, hlutabréfaviðskipti o.fl.)
lagafrumvarp

Félagsþjónusta sveitarfélaga

lagafrumvarp

Frv. um fæðingarorlofsgreiðslur

um fundarstjórn

Ársreikningar og endurskoðun lífeyrissjóða

lagafrumvarp

Almannatryggingar

(fæðingarorlofsgreiðslur)
lagafrumvarp

Kosning í stjórnir og ráð

um fundarstjórn

Þinglausnir

um fundarstjórn