Halldór Blöndal: ræður


Ræður

Kosning tveggja aðalmanna í útvarpsráð í stað Ingu Jónu Þórðardóttur viðskiptafræðings og Magnúsar Erlendssonar fulltrúa og eins varamanns í stað Friðriks Friðrikssonar framkvæmdastjóra, til fyrsta þings eftir næstu almennar alþingiskosningar

Stofnun hlutafélags um Skipaútgerð ríkisins

lagafrumvarp

Ummæli forsætisráðherra um byggðamál

umræður utan dagskrár

Ráðning erlendra sjómanna á íslensk kaupskip

fyrirspurn

Ríkisjarðir

fyrirspurn

Stefna ríkisstjórnarinnar varðandi ríkisjarðir

fyrirspurn

Móttökuskilyrði útvarps og sjónvarps

fyrirspurn

Jarðgangaframkvæmdir á Austurlandi

fyrirspurn

Umferð á Reykjanesbraut

fyrirspurn

Málefni flugfélaga á landsbyggðinni

fyrirspurn

Samgöngumál á Austurlandi

umræður utan dagskrár

Jöfnun atkvæðisréttar

fyrirspurn

Hópferðir erlendra aðila

fyrirspurn

Vegar- og brúargerð yfir Gilsfjörð

fyrirspurn

Afnot Ríkisútvarpsins af ljósleiðara

fyrirspurn

Vegrið

fyrirspurn

Leyfisveitingar til leiguflugs

fyrirspurnir til ráðherra skv. 7. mgr. 49. gr. þingskapa

Framkvæmd búvörusamnings

fyrirspurnir til ráðherra skv. 7. mgr. 49. gr. þingskapa

Ráðstafanir í ríkisfjármálum 1992

(breyting ýmissa laga)
lagafrumvarp

Fjárlög 1992

lagafrumvarp

Skattskylda innlánsstofnana

(fjárfestingarlánasjóðir)
lagafrumvarp

Ráðstafanir í ríkisfjármálum 1992

(breyting ýmissa laga)
lagafrumvarp

Fjárlög 1992

lagafrumvarp

Staða íslensks landbúnaðar með tilliti til þróunar viðræðna um nýjan GATT-samning o.fl.

umræður utan dagskrár

Samþykkt ríkisstjórnarinnar um GATT

umræður utan dagskrár

Lánsfjárlög 1992

lagafrumvarp

Sala Skipaútgerðar ríkisins og þjónusta við landsbyggðina

umræður utan dagskrár

Ráðstafanir í ríkisfjármálum 1992

(breyting ýmissa laga)
lagafrumvarp

Skýrsla samgönguráðherra um málefni Skipaútgerðar ríkisins

skýrsla ráðherra

Framleiðsla og sala á búvörum

(breytingar vegna búvörusamnings)
lagafrumvarp

Lokun fæðingardeilda

fyrirspurnir til ráðherra skv. 7. mgr. 49. gr. þingskapa

Eftirlit með skipum

(heildarlög)
lagafrumvarp

Leiðsaga skipa

(heildarlög)
lagafrumvarp

Innflutningur dýra

(sóttvarnardýralæknir)
lagafrumvarp

Vegáætlun 1991--1994

þingsályktunartillaga

Aðgerðir í fiskeldi

fyrirspurn

Staða leiguliða á bújörðum

fyrirspurn

Framleiðsla og sala á búvörum

(breytingar vegna búvörusamnings)
lagafrumvarp

Vegáætlun 1991--1994

þingsályktunartillaga

Flugmálaáætlun 1992--1995

þingsályktunartillaga

Ferðaþjónusta

fyrirspurn

Fjarskipti og sjónvarpsútsendingar á Vestfjarðamið

fyrirspurn

Milliliðakostnaður í sölu landbúnaðarafurða

fyrirspurn

Fjarskiptaeftirlitið

fyrirspurn

Samningur um leigugjald fyrir notkun ljósleiðara

fyrirspurnir til ráðherra skv. 7. mgr. 49. gr. þingskapa

Fjöldi leiguliða og fullvirðisréttur

fyrirspurn

Forfallaþjónusta í sveitum

(heildarlög)
lagafrumvarp

Dýrasjúkdómar

(heildarlög)
lagafrumvarp

Jarðasjóður

(heildarlög)
lagafrumvarp

Lax- og silungsveiði

(Fiskræktarsjóður)
lagafrumvarp

Framkvæmd búvörusamnings

fyrirspurn

Lóranstöðin á Gufuskálum

fyrirspurn

Skipulag ferðamála

(skipunartími Ferðamálaráðs)
lagafrumvarp

Ferðamiðlun

lagafrumvarp

Veitinga- og gististaðir

(heildarlög)
lagafrumvarp

Lóranstöðin á Gufuskálum

fyrirspurn

Sjálfvirkt tilkynningarkerfi fyrir skip

fyrirspurn

Staðfesting á samkomulagi um sölu á nautgripakjöti

fyrirspurn

Brottfall laga nr. 2/1917

(bann við sölu og leigu skipa úr landi)
lagafrumvarp

Skipaútgerð ríkisins

lagafrumvarp

Röð mála á dagskrá og viðvera ráðherra og stjórnarþingmanna

um fundarstjórn

Hafnalög

(heildarlög)
lagafrumvarp

Fjárframlög til vegagerðar

fyrirspurnir til ráðherra skv. 7. mgr. 49. gr. þingskapa

Vegarlagning og jarðgöng milli Ólafsfjarðar og Siglufjarðar

fyrirspurnir til ráðherra skv. 7. mgr. 49. gr. þingskapa

Hagsmunir íslensks landbúnaðar og EES-samningurinn

fyrirspurnir til ráðherra skv. 7. mgr. 49. gr. þingskapa

Leiga á ökutækjum án ökumanns

fyrirspurn

Skipaútgerð ríkisins

lagafrumvarp

Flugmálaáætlun 1992--1995

þingsályktunartillaga

Öryggismál sjómanna

fyrirspurn

Endurbætur á Árnanesflugvelli í Hornafirði

fyrirspurn

Skipaútgerð ríkisins

lagafrumvarp

Afkoma landbúnaðarins

umræður utan dagskrár

Skipaútgerð ríkisins

lagafrumvarp

Áhrif samnings um Evrópska efnahagssvæðið á innflutning búvara

umræður utan dagskrár

Skattskylda innlánsstofnana

(fjárfestingarlánasjóðir)
lagafrumvarp

Flugmálaáætlun 1992--1995

þingsályktunartillaga

Yfirlit yfir ræðutíma og fjölda

Ræðutegund Fjöldi Mínútur
Ræða 53 332,38
Flutningsræða 17 119,07
Svar 44 111,13
Andsvar 42 52,73
Um fundarstjórn 5 11,62
Ber af sér sakir 2 1,93
Grein fyrir atkvæði 2 1,35
Um atkvæðagreiðslu 1 1
Samtals 166 631,21
10,5 klst.