Halldór Blöndal: ræður


Ræður

Lagaákvæði er varða samgöngumál

lagafrumvarp

Umræða um lagaákvæði er varða samgöngumál

um fundarstjórn

Eftirlit með framleiðslu á fóðurvörum

(EES-reglur)
lagafrumvarp

Embætti dýralæknis á sunnanverðum Vestfjörðum

fyrirspurn

Flugmálaáætlun og fjáröflun í flugmálum

(gjald á flugvélaeldsneyti)
lagafrumvarp

Fjarskipti

(EES-reglur, Fjarskiptaeftirlit o.fl.)
lagafrumvarp

Hækkun farmgjalda skipafélaganna

umræður utan dagskrár

Reiðvegaáætlun

fyrirspurn

Landbúnaðarstefna

fyrirspurn

Vegáætlun 1992

þingsályktunartillaga

Hafnalög

(heildarlög)
lagafrumvarp

Eftirlit með skipum

(heildarlög)
lagafrumvarp

Leiðsaga skipa

(heildarlög)
lagafrumvarp

Innheimta Pósts og síma

fyrirspurn

Jarðgangagerð á Austurlandi

fyrirspurn

Staða loðdýrabænda

fyrirspurn

Ljósleiðarar

fyrirspurn

Viðskipti Stofnlánadeildar og loðdýrabænda

fyrirspurn

Samkeppnislög

lagafrumvarp

Vegáætlun 1992

þingsályktunartillaga

Framleiðsla og sala á búvörum

(stjórn mjólkurframleiðslu)
lagafrumvarp

Fjárlög 1993

lagafrumvarp

Skattamál

(breyting ýmissa laga)
lagafrumvarp

Kolbeinsey

fyrirspurn

Strandferðir

fyrirspurn

Vistfræðileg þróun landbúnaðar á Íslandi

fyrirspurn

Innflutningur á gröfupramma

lagafrumvarp

Útflutningur hrossa

(kostnaður við skoðun)
lagafrumvarp

Dýrasjúkdómar

(heildarlög)
lagafrumvarp

Búnaðarfræðsla

(skráningargjöld)
lagafrumvarp

Vegáætlun 1993--1996

þingsályktunartillaga

Greiðslur vegna þinga ýmissa starfsstétta

fyrirspurn

Álögur á ferðaþjónustu

fyrirspurn

Herjólfsdeilan

umræður utan dagskrár

Flutningar á járnbrautum

lagafrumvarp

Vegalög

(heildarlög)
lagafrumvarp

Áburðarverksmiðja ríkisins

lagafrumvarp

Atvinnumál farmanna

þingsályktunartillaga

Bann við verkfalli og verkbanni á ms. Herjólfi

lagafrumvarp

Rannsóknir á innfluttum matvælum

fyrirspurn

Endurskoðun laga um ferðamál

fyrirspurn

Starfsskilyrði ferðaþjónustunnar

fyrirspurn

Söluskattur af mannvirkjum loðdýrabúa

fyrirspurn

Vegaframkvæmdir í Vestur-Barðastrandarsýslu

fyrirspurn

Sementsverksmiðja ríkisins

lagafrumvarp

Framleiðsla og sala á búvörum

(innflutningur á búvörum)
lagafrumvarp

Ráðning framkvæmdastjóra ríkissjónvarpsins

umræður utan dagskrár

Framleiðsla og sala á búvörum

(fráviksmörk greiðslumarks)
lagafrumvarp

Eftirlit með fóðri, áburði og sáðvöru

(heildarlög)
lagafrumvarp

Framleiðsla og sala á búvörum

(fráviksmörk greiðslumarks)
lagafrumvarp

Sala m/s Heklu

fyrirspurnir til ráðherra skv. 7. mgr. 49. gr. þingskapa

Jöfnunargjald á innfluttar landbúnaðarafurðir

fyrirspurnir til ráðherra skv. 7. mgr. 49. gr. þingskapa

Útboð á rekstri Fríhafnarinnar í Keflavík

umræður utan dagskrár

Lögskráning sjómanna

(öryggisfræðsla og nýliðanám)
lagafrumvarp

Vegalög

(ferjur og flóabátar)
lagafrumvarp

Lagaákvæði er varða samgöngumál

lagafrumvarp

Sandfok á Mývatnssvæðinu

fyrirspurn

Vatnsborð og búsvæði bleikju í Þingvallavatni

fyrirspurn

Vörugjaldskrá hafna

fyrirspurn

Yfirlit yfir ræðutíma og fjölda

Ræðutegund Fjöldi Mínútur
Flutningsræða 23 165,87
Ræða 29 124,87
Andsvar 57 87,72
Svar 36 86,8
Um fundarstjórn 11 8,75
Grein fyrir atkvæði 2 3,47
Ber af sér sakir 1 1,88
Um atkvæðagreiðslu 1 0,57
Samtals 160 479,93
8 klst.