Halldór Blöndal: ræður


Ræður

Stefnumörkun ríkisstjórnarinnar vegna átaks í sameiningu sveitarfélaga

fyrirspurn

Reglur um þjálfun, skírteini og vaktstöður sjómanna

fyrirspurn

Virðisaukaskattur á flugfargjöld innan lands og ferðaþjónustu

fyrirspurnir til ráðherra skv. 7. mgr. 49. gr. þingskapa

Vegalög

(heildarlög)
lagafrumvarp

Árangur viðræðna við EB um landbúnaðarmál

fyrirspurn

Vegalög

(heildarlög)
lagafrumvarp

Hafnalög

(heildarlög)
lagafrumvarp

Lögskráning sjómanna

(öryggisfræðsla og nýliðanám)
lagafrumvarp

Áburðarverksmiðja ríkisins

lagafrumvarp

Eftirlit með innfluttu fóðri

fyrirspurnir til ráðherra skv. 7. mgr. 49. gr. þingskapa

Landbúnaðarþáttur GATT-samningsins

umræður utan dagskrár

Snjómokstur

fyrirspurn

Framkvæmdir og rekstur á Egilsstaðaflugvelli

fyrirspurn

Útboð í landpóstaþjónustu

fyrirspurn

Landgræðslustörf bænda

fyrirspurn

Skattamál

(breyting ýmissa laga)
lagafrumvarp

Breyting á búvörulögum

fyrirspurnir til ráðherra skv. 7. mgr. 49. gr. þingskapa

Ráðstafanir í ríkisfjármálum 1994

(breyting ýmissa laga)
lagafrumvarp

Landbúnaðarþáttur GATT-samkomulagsins

umræður utan dagskrár

Framleiðsla og sala á búvörum

(verðmiðlun mjólkurafurða)
lagafrumvarp

Staðan í atvinnumálum á Akureyri og viðbrögð ríkisstjórnarinnar við henni

umræður utan dagskrár

Framleiðsla og sala á búvörum

(innflutningur landbúnaðarvara og verðmiðlunargjöld)
lagafrumvarp

Samkeppnisstaða innlendrar garðyrkju

umræður utan dagskrár

Forræði á innflutningi búvara

umræður utan dagskrár

Bráðabirgðalög á verkfall fiskimanna, framlagning frumvarps um breytingu á búvörulögum o.fl.

athugasemdir um störf þingsins

Jöfnun á rekstraraðstöðu mjólkursamlaga

fyrirspurn

Innflutningur á landbúnaðarvörum

athugasemdir um störf þingsins

Hafnalög

(heildarlög)
lagafrumvarp

Framleiðsla og sala á búvörum

(innflutningur búvara, tollskrárviðauki)
lagafrumvarp

Flutningastarfsemi á grundvelli EES-samningsins

fyrirspurn

Hafnalög

(heildarlög)
lagafrumvarp

Afréttamálefni, fjallskil o.fl.

(sameining sveitarfélaga)
lagafrumvarp

Eftirlit með fóðri, áburði og sáðvöru

(heildarlög)
lagafrumvarp

Bætur til bænda vegna harðinda

fyrirspurn

Innheimta þungaskatts

fyrirspurn

Fyrirspurn um skráningu notaðra skipa

um fundarstjórn

Starfsemi Landgræðslu ríkisins

fyrirspurn

Skráning notaðra skipa

fyrirspurn

Sjálfvirkur sleppibúnaður um borð í skipum

fyrirspurn

Bætur vegna samninga um riðuveiki

fyrirspurn

Aukin verkefni í pósthúsum

fyrirspurn

Rekstur lóranstöðvarinnar að Gufuskálum

fyrirspurn

Héraðsskógar

fyrirspurn

Alferðir

lagafrumvarp

Skipulag á fólksflutningum með langferðabifreiðum

(skipulagsnefnd fólksflutninga)
lagafrumvarp

Hafnalög

(heildarlög)
lagafrumvarp

Jarðalög

(EES-reglur o.fl.)
lagafrumvarp

Hafnalög

(heildarlög)
lagafrumvarp

Framleiðsla og sala á búvörum

(innflutningur búvara, tollskrárviðauki)
lagafrumvarp

Jöfnun á símkostnaði

fyrirspurn

Snjómokstur

fyrirspurn

Framleiðsla og sala á búvörum

(innflutningur búvara, tollskrárviðauki)
lagafrumvarp

Framhald umræðu um búvörulög

um fundarstjórn

Framleiðsla og sala á búvörum

(innflutningur búvara, tollskrárviðauki)
lagafrumvarp

Veiting dýralæknisembætta

fyrirspurnir til ráðherra skv. 7. mgr. 49. gr. þingskapa

Stjórnarfrumvarp um Héraðsskóga

fyrirspurnir til ráðherra skv. 7. mgr. 49. gr. þingskapa

Framleiðsla og sala á búvörum

(innflutningur búvara, tollskrárviðauki)
lagafrumvarp

Héraðsskógar

(skógrækt á eyðijörðum)
lagafrumvarp

Lax- og silungsveiði

lagafrumvarp

Flugmálaáætlun 1994--1997

þingsályktunartillaga

Ljósleiðarar

fyrirspurn

Embætti héraðsdýralækna

fyrirspurn

Framleiðsla og sala á búvörum

(innflutningur búvara, tollskrárviðauki)
lagafrumvarp

Kaup á slökkvibílum fyrir Flugmálastjórn

fyrirspurn

Ágangur sjávar og hefting sandfoks við Vík í Mýrdal

fyrirspurn

Aðstoð við bændur vegna harðinda á síðasta ári

fyrirspurn

Útflutningur hrossa

(heildarlög)
lagafrumvarp

Framleiðsla og sala á búvörum

(greiðslumark sauðfjárafurða)
lagafrumvarp

Vegtenging um utanverðan Hvalfjörð

þingsályktunartillaga

Heimild til að selja Seltjarnarneskaupstað eyjuna Gróttu

lagafrumvarp

Vöruflutningar á landi

(EES-reglur)
lagafrumvarp

Skipulag ferðamála

(skipun ferðamálaráðs, rekstrarleyfi ferðaskrifstofu o.fl.)
lagafrumvarp

Leigubifreiðar

(aðild að stéttarfélagi, umsjónarnefndir sendi- og vörubifreiða)
lagafrumvarp

Samfélagsþjónusta

lagafrumvarp

Áburðarverksmiðja ríkisins

lagafrumvarp

Niðurgreiðslur á ull

fyrirspurn

Vegalög

(heildarlög)
lagafrumvarp

Afgreiðsla mála í iðnaðarnefnd, svar landbrh. við fyrirspurn

athugasemdir um störf þingsins

Sala ríkisins á SR-mjöli

beiðni um skýrslu

Áburðarverksmiðja ríkisins

lagafrumvarp

Yfirlit yfir ræðutíma og fjölda

Ræðutegund Fjöldi Mínútur
Ræða 38 259,73
Andsvar 131 195,27
Flutningsræða 21 160,83
Svar 45 109,57
Um fundarstjórn 10 11,58
Grein fyrir atkvæði 1 0,63
Málsh. um fundarstjórn 1 0,18
Samtals 247 737,79
12,3 klst.