Halldór Blöndal: ræður


Ræður

Afstaða samgönguráðherra til jarðgangagerðar á Austurlandi

umræður utan dagskrár

Reglugerð um jöfnunargjöld á útfluttar landbúnaðarvörur

fyrirspurnir til ráðherra skv. 7. mgr. 49. gr. þingskapa

Fréttaflutningur ríkissjónvarpsins af verðmun á landbúnaðarvörum

umræður utan dagskrár

Tilraunastöð í jarðrækt á Reykhólum

lagafrumvarp

Staða garðyrkju- og kartöflubænda

umræður utan dagskrár

Dreifing pósts og skeyta á landsbyggðinni

fyrirspurn

Málefni dýralækna á Vestfjörðum og afgreiðsla dýralyfja

fyrirspurnir til ráðherra skv. 7. mgr. 49. gr. þingskapa

Setning laga og reglugerða um lífræna búvöru

fyrirspurnir til ráðherra skv. 7. mgr. 49. gr. þingskapa

Tilraunastöð í jarðrækt á Reykhólum

lagafrumvarp

Forfallaþjónusta í sveitum

lagafrumvarp

Loftferðir

(heildarlög)
lagafrumvarp

Jarðalög

(EES-reglur o.fl.)
lagafrumvarp

Olíumengun á sjó

fyrirspurn

Framkvæmdir í samgöngumálum í kjölfar sameiningar sveitarfélaga

fyrirspurn

Innflutningur garðávaxta

fyrirspurn

Vegaframkvæmdir á Austurlandi

þingsályktunartillaga

Framtíð Kísiliðjunnar við Mývatn

umræður utan dagskrár

Náttúruvernd

(stjórn náttúruverndarmála o.fl.)
lagafrumvarp

Sameining Búnaðarfélags Íslands og Stéttarsambands bænda

lagafrumvarp

Framleiðsla og sala á búvörum

(skipan Framleiðsluráðs)
lagafrumvarp

Útflutningur hrossa

(heildarlög)
lagafrumvarp

Málefni Atlanta-flugfélagsins

umræður utan dagskrár

Störf landpósta

umræður utan dagskrár

Veðurathugunarstöð á Þverfjalli

fyrirspurn

Vegaframkvæmdir á Austurlandi

þingsályktunartillaga

Þingsályktunartillaga um framkvæmdaáætlun í umferðaröryggismálum

athugasemdir um störf þingsins

Reykjavíkurflugvöllur

fyrirspurn

Samningur um stofnun Alþjóðaviðskiptastofnunar

þingsályktunartillaga

Tengsl ferðaþjónustu við íslenska sögu

fyrirspurn

Séríslenskir bókstafir í Inmarsat C fjarskiptakerfinu

fyrirspurn

Bygging kjötmjölsverksmiðju

fyrirspurn

Þróunarsjóður sjávarútvegsins

(innflutningur úreltra skipa)
lagafrumvarp

Framleiðsla og sala á búvörum

(skipan Framleiðsluráðs)
lagafrumvarp

Samsettir flutningar o.fl. vegna EES

lagafrumvarp

Varaflugvöllur á Egilsstöðum

fyrirspurn

Flugsamgöngur til Sauðárkróks og Siglufjarðar

umræður utan dagskrár

Fyrirkomulag utandagskrárumræðu

um fundarstjórn

Lífræn landbúnaðarframleiðsla

lagafrumvarp

Útflutningur hrossa

(heildarlög)
lagafrumvarp

Fjáraukalög 1994

lagafrumvarp

Fjárlög 1995

lagafrumvarp

Lánsfjárlög 1995

lagafrumvarp

Samningur um stofnun Alþjóðaviðskiptastofnunar

þingsályktunartillaga

Tekjuskattur og eignarskattur

(eignarskattur, sérstakur tekjuskattur, lífeyrisgreiðslur o.fl.)
lagafrumvarp

Mat á sláturafurðum

(eftirlitsgjald)
lagafrumvarp

Skipulag ferðamála

(lán ferðamálasjóðs)
lagafrumvarp

Vitamál

(lög um vitamál og lögskráningu sjómanna)
lagafrumvarp

Köfun

(heildarlög)
lagafrumvarp

Skráning skipa

(skráning útlendra skipa)
lagafrumvarp

Vegalög

(stofn- og viðhaldskostnaður girðinga)
lagafrumvarp

Atvinnuréttindi vélfræðinga

(STCW-reglur o.fl.)
lagafrumvarp

Atvinnuréttindi skipstjórnarmanna

(STCW-reglur o.fl.)
lagafrumvarp

Áhafnir íslenskra kaupskipa

lagafrumvarp

Vegáætlun 1995--1998

þingsályktunartillaga

Ráðstafanir vegna erfiðleika loðdýrabænda

fyrirspurn

Hækkun áburðarverðs

umræður utan dagskrár

Framkvæmd búvörusamningsins

beiðni um skýrslu

Landgræðsla

(innfluttar plöntutegundir o.fl.)
lagafrumvarp

Leigubifreiðar

(heildarlög)
lagafrumvarp

Fólksflutningar með langferðabifreiðum

(aldurshámark bifreiðastjóra)
lagafrumvarp

Vöruflutningar á landi

(aldurshámark bifreiðastjóra)
lagafrumvarp

Öryggi í samgöngumálum Vestfjarða

umræður utan dagskrár

Ferðaþjónusta

fyrirspurn

Alferðir

fyrirspurn

Vegtenging milli Siglufjarðar og Ólafsfjarðar

fyrirspurn

Áhættumat fyrir Reykjavíkurflugvöll

fyrirspurn

Flugmálaáætlun 1994--1997

(lækkun framkvæmdafjár)
þingsályktunartillaga

Vegtenging um utanverðan Hvalfjörð

(breyting á samningi)
þingsályktunartillaga

Almennar stjórnmálaumræður (útvarpsumr.)

Vegáætlun 1995--1998

þingsályktunartillaga

Yfirlit yfir ræðutíma og fjölda

Ræðutegund Fjöldi Mínútur
Andsvar 106 152,17
Flutningsræða 25 150,35
Ræða 36 117,02
Svar 29 80,68
Um fundarstjórn 9 12,63
Grein fyrir atkvæði 3 2,22
Ber af sér sakir 1 0,67
Samtals 209 515,74
8,6 klst.