Halldór Blöndal: ræður


Ræður

Stefnumörkun í ferðaþjónustu

fyrirspurnir til ráðherra skv. 7. mgr. 49. gr. þingskapa

Langtímaáætlun í vegamálum

fyrirspurnir til ráðherra skv. 7. mgr. 49. gr. þingskapa

Einbreiðar brýr

fyrirspurnir til ráðherra skv. 7. mgr. 49. gr. þingskapa

Endurskoðun siglingalaga

fyrirspurn

Símatorg

fyrirspurn

Takmarkanir á aðgangi að Símatorgi

fyrirspurn

Samkeppnisstarfsemi á vegum Póst- og símamálastofnunar

fyrirspurn

Póst- og fjarskiptastofnun

lagafrumvarp

Fjarskipti

(heildarlög)
lagafrumvarp

Póstþjónusta

(heildarlög)
lagafrumvarp

Fjárstyrkur til heilsárshótela á landsbyggðinni 1995

umræður utan dagskrár

Flugskóli Íslands hf.

lagafrumvarp

Sleppibúnaður gúmmíbáta

fyrirspurnir til ráðherra skv. 7. mgr. 49. gr. þingskapa

Lokun póststöðva

umræður utan dagskrár

Lögskráning sjómanna

(öryggisfræðsla)
lagafrumvarp

Reglur um tæki sem senda rafsegulbylgjur

fyrirspurn

Póst- og fjarskiptastofnun

lagafrumvarp

Fjárlög 1997

lagafrumvarp

Afsláttarkjör á póstdreifingu Pósts og síma

fyrirspurn

Hækkun á gjaldskrá Pósts og síma

fyrirspurnir til ráðherra skv. 7. mgr. 49. gr. þingskapa

Vegáætlun 1997 og 1998

þingsályktunartillaga

Flugmálaáætlun 1997

þingsályktunartillaga

Skráning skipa

(eignarhlutur útlendinga)
lagafrumvarp

Póstminjasafn Íslands

lagafrumvarp

Lýsing á Suðurlandsvegi um Hellisheiði

fyrirspurn

Almenningssamgöngur á landsbyggðinni

fyrirspurn

Fjárveitingar til rannsóknarnefndar sjóslysa

umræður utan dagskrár

Öryggismál fiskiskipa og stöðugleikamælingar

umræður utan dagskrár

Strand flutningaskipsins Víkartinds

umræður utan dagskrár

Svör við fyrirspurn

athugasemdir um störf þingsins

Atvinnuréttindi skipstjórnarmanna

(nám skv. eldri lögum)
lagafrumvarp

Slysabætur sjómanna

fyrirspurn

Réttur alþingismanna til upplýsinga um fyrirtæki og stofnanir í ríkiseigu

umræður utan dagskrár

Hafnaáætlun 1997--2000

þingsályktunartillaga

Atvinnuréttindi vélfræðinga

(réttindanámskeið)
lagafrumvarp

Póstþjónusta

(einkaréttur ríkisins)
lagafrumvarp

Úrbætur í öryggismálum sjómanna

fyrirspurn

Hæfniskröfur skipahönnuða og skipasmiða

fyrirspurn

Lögræðislög

(heildarlög)
lagafrumvarp

Ferðir Baldurs yfir Breiðafjörð

fyrirspurn

Almennar stjórnmálaumræður (útvarpsumræður)

Vegáætlun 1997 og 1998

þingsályktunartillaga

Yfirlit yfir ræðutíma og fjölda

Ræðutegund Fjöldi Mínútur
Ræða 30 90,78
Flutningsræða 14 79,18
Andsvar 36 61,92
Svar 18 50,33
Grein fyrir atkvæði 2 1,72
Um fundarstjórn 3 0,95
Samtals 103 284,88
4,7 klst.