Halldór Blöndal: ræður


Ræður

Reykjavíkurflugvöllur

fyrirspurnir til ráðherra skv. 7. mgr. 49. gr. þingskapa

Endurskoðun vegáætlunar

fyrirspurnir til ráðherra skv. 7. mgr. 49. gr. þingskapa

Áhrif lýsingar við Reykjanesbraut á slysatíðni

fyrirspurn

Utandagskrárumræða um gjaldskrárbreytingar Pósts og síma

athugasemdir um störf þingsins

Utandagskrárumræða um gjaldskrárbreytingar Pósts og síma

athugasemdir um störf þingsins

Gjaldskrárbreytingar Pósts og síma hf.

umræður utan dagskrár

Loftferðir

(heildarlög)
lagafrumvarp

Flugmálaáætlun 1998-2001

þingsályktunartillaga

Nafn þingmanns

athugasemdir um störf þingsins

Kjör stjórnenda Pósts og síma hf.

fyrirspurn

Ljósleiðari

fyrirspurn

Hvíldar- og þjónustustaðir fyrir ökumenn flutningabifreiða

fyrirspurn

Reiðvegir fyrir hestafólk

fyrirspurn

Starfsstöð Vegagerðarinnar í Rangárvallasýslu

fyrirspurn

Sala á Pósti og síma hf.

fyrirspurnir til ráðherra skv. 7. mgr. 49. gr. þingskapa

Póstburðargjöld

fyrirspurn

Breiðband Pósts og síma hf.

umræður utan dagskrár

Lögskráning sjómanna

(öryggisfræðsla)
lagafrumvarp

Eldsneytisgjald á Keflavíkurflugvelli

fyrirspurnir til ráðherra skv. 7. mgr. 49. gr. þingskapa

Markaðshlutdeild fyrirtækja

(áætlunarflug)
fyrirspurn

Markaðshlutdeild fyrirtækja

(sjóflutningar)
fyrirspurn

Starfsleyfi atvinnubifreiðastjóra

fyrirspurn

Vegáætlun 1998-2002

þingsályktunartillaga

Úrskurður umboðsmanns um ólögmæta hótelstyrki

umræður utan dagskrár

Samgöngur á Vestfjörðum

fyrirspurn

Aðstaða landsmanna til að nýta sér ljósleiðarann

fyrirspurn

Flugmálaáætlun og fjáröflun til flugmála

(gjald af flugvélabensíni)
lagafrumvarp

Póstþjónusta

(einkaréttur ríkisins)
lagafrumvarp

Leigubifreiðar

(vöru- og sendibílar)
lagafrumvarp

Skipulag ferðamála

(ferðaskrifstofur)
lagafrumvarp

Ríkisstyrktar kaupskipaútgerðir á Norðurlöndum

fyrirspurn

Stjórnsýsluákvarðanir við lagningu Borgarfjarðarbrautar

umræður utan dagskrár

Loftferðir

(heildarlög)
lagafrumvarp

Eftirlit með skipum

(farþegaflutningar)
lagafrumvarp

Siglingalög

(björgun)
lagafrumvarp

Loftferðir

(heildarlög)
lagafrumvarp

Flugmálaáætlun 1998-2001

þingsályktunartillaga

Köfun niður að Æsu ÍS 87

fyrirspurn

Rannsóknarnefnd sjóslysa

fyrirspurn

Menntun leigubifreiðastjóra með tilliti til ferðaþjónustu

fyrirspurn

Stöðugleiki og öryggisbúnaður skipa

fyrirspurn

Vegáætlun 1998-2002

þingsályktunartillaga

Flugmálaáætlun 1998-2001

þingsályktunartillaga

Gjöld af bifreiðum

lagafrumvarp

Yfirlit yfir ræðutíma og fjölda

Ræðutegund Fjöldi Mínútur
Svar 32 110,93
Andsvar 46 76,75
Flutningsræða 12 68,1
Ræða 23 41,95
Grein fyrir atkvæði 3 2,08
Samtals 116 299,81
5 klst.