Halldór Blöndal: ræður


Ræður

Ávarp forseta

þingsetning

Kosning varaforseta skv. 3. mgr. 3. gr. þingskapa, sbr. 5. mgr. 68. gr.

kosningar

Kosning í fastanefndir skv. 13. gr. þingskapa:

kosningar

Stefnuræða forsætisráðherra og umræða um hana

Tilkynning um kosningu embættismanna fastanefnda

tilkynningar forseta

Framlagning ríkisreiknings fyrir árið 1998

tilkynningar forseta

Fjárlög 2000

lagafrumvarp

Tilkynning um kosningu embættismanna fastanefnda

tilkynningar forseta

Tilkynning um dagskrá

tilkynningar forseta

Tilkynning um stjórnir þingflokka

tilkynningar forseta

Tilkynning um kosningu embættismanna fastanefnda

tilkynningar forseta

Tilkynning um dagskrá

tilkynningar forseta

Viðvera ráðherra í óundirbúnum fyrirspurnatíma

athugasemdir um störf þingsins

Tilkynning um dagskrá

tilkynningar forseta

Framlagning frv. til lokafjárlaga

athugasemdir um störf þingsins

Skýrsla umboðsmanns Alþingis 1997

munnleg skýrsla þingmanns

Starfsskýrsla Ríkisendurskoðunar 1998

munnleg skýrsla þingmanns

Minning Auðar Auðuns

Samkeppnislög

(bannregla, markaðsráðandi staða, frestir o.fl.)
lagafrumvarp

Varamenn taka sæti

varamenn taka þingsæti

Fyrirspurnir til ráðherra skv. 7. mgr. 49. gr. þingskapa

Frumvörp um fjarskiptamál

athugasemdir um störf þingsins

Tilkynning um dagskrá

tilkynningar forseta

Fjarskipti

(heildarlög)
lagafrumvarp

Tilkynning um dagskrá

tilkynningar forseta

Einkavæðing ríkisfyrirtækja og dreifð eignaraðild

umræður utan dagskrár

Framhald framkvæmda við Fljótsdalsvirkjun

þingsályktunartillaga

Tillaga Samfylkingarinnar um opna nefndarfundi

athugasemdir um störf þingsins

Beiðni um fund forsætisnefndar

um fundarstjórn

Varamenn taka sæti

varamenn taka þingsæti

Vinna umhvn. við skýrslu Landsvirkjunar og yfirlýsing Norsk Hydro

athugasemdir um störf þingsins

Umfjöllun um hagræðingu í heilbrigðiskerfinu í skýrslu OECD

fyrirspurnir til ráðherra skv. 7. mgr. 49. gr. þingskapa

Tilkynning um dagskrá

tilkynningar forseta

Varamenn taka sæti

varamenn taka þingsæti

Fjárlög 2000

lagafrumvarp

Tilkynning um dagskrá

tilkynningar forseta

Um atkvæðagreiðslu

um fundarstjórn

Tilkynning um dagskrá

tilkynningar forseta

Framhald framkvæmda við Fljótsdalsvirkjun

þingsályktunartillaga

Atkvæðagreiðsla um Fljótsdalsvirkjun

um fundarstjórn

Jólakveðjur

tilkynningar forseta

Framhaldsfundir Alþingis

framhaldsfundir Alþingis

Afsal þingmennsku

tilkynningar forseta

Varamenn taka sæti

varamenn taka þingsæti

Aðalmenn taka sæti á ný

tilkynningar forseta

Mannabreytingar í nefndum

tilkynningar forseta

Tilkynning frá sjávarútvegsráðherra

tilkynningar forseta

Tilkynning um dagskrá

tilkynningar forseta

Vatneyrardómurinn og viðbrögð stjórnvalda

umræður utan dagskrár

Utandagskrárumræður og viðvera stjórnarþingmanna

athugasemdir um störf þingsins

Afnotaréttur nytjastofna á Íslandsmiðum

þingsályktunartillaga

Rannsókn kjörbréfs

Varamenn taka sæti

varamenn taka þingsæti

Tilkynning um breytingar í embættum fastanefnda

tilkynningar forseta

Varamenn taka sæti

varamenn taka þingsæti

Rannsókn kjörbréfs

Mat á umhverfisáhrifum

(undanþáguákvæði)
lagafrumvarp

Notkun íslenskra veðurhugtaka hjá Veðurstofu Íslands

þingsályktunartillaga

Tilkynning um dagskrá

tilkynningar forseta

Atkvæðagreiðsla um skýrslubeiðni

um fundarstjórn

Vegáætlun fyrir árin 2000 - 2004

þingsályktunartillaga

Tilkynning um dagskrá

tilkynningar forseta

Varamenn taka sæti

varamenn taka þingsæti

Tilkynning um dagskrá

tilkynningar forseta

Rannsókn kjörbréfs

Starfsemi og fjárreiður stjórnmálasamtaka

lagafrumvarp

Svar við fyrirspurn

athugasemdir um störf þingsins

Stofnun hlutafélags um rekstur Póst- og símamálastofnunar

(fyrirsvar eignarhluta ríkisins)
lagafrumvarp

Stjórn fiskveiða

(aflaheimildir Byggðastofnunar)
lagafrumvarp

Afturköllun þingmála

tilkynningar forseta

Flugsamgöngur við landsbyggðina

umræður utan dagskrár

Varamenn taka sæti

varamenn taka þingsæti

Tilkynning um dagskrá

tilkynningar forseta

Frumvörp landbúnaðarráðherra

um fundarstjórn

Lífsýnasöfn

lagafrumvarp

Notkun íslenskra veðurhugtaka hjá Veðurstofu Íslands

þingsályktunartillaga

Tilkynning um útgáfu Kristni á Íslandi

tilkynningar forseta

Notkun íslenskra veðurhugtaka hjá Veðurstofu Íslands

þingsályktunartillaga

Tilhögun þingfundar

tilkynningar forseta

Utandagskrárumræða og fjarvera sjávarútvegsráðherra

athugasemdir um störf þingsins

Tilkynning um dagskrá

tilkynningar forseta

Bréfasendingar alþingismanna

athugasemdir um störf þingsins

Stjórn fiskveiða

(veiðar umfram aflamark)
lagafrumvarp

Frv. um starfsréttindi tannsmiða

um fundarstjórn

Tilkynning um dagskrá

tilkynningar forseta

Atvinnuréttindi skipstjórnarmanna

lagafrumvarp

Notkun íslenskra veðurhugtaka

fyrirspurn

Almennar stjórnmálaumræður (útvarpsumræður)

Lyfjalög og almannatryggingar

(Lyfjamálastofnun o.fl.)
lagafrumvarp

Þingmannamál til umræðu

um fundarstjórn

Lögleiðing ólympískra hnefaleika

lagafrumvarp

Framhald þingfundar

um fundarstjórn

Vegáætlun fyrir árin 2000 - 2004

þingsályktunartillaga

Þingfrestun

Framhaldsfundir Alþingis

framhaldsfundir Alþingis

Tilkynning um fund Alþingis á Þingvöllum

tilkynningar forseta

Ávarp forseta Alþingis

þingsetning

Yfirlit yfir ræðutíma og fjölda

Ræðutegund Fjöldi Mínútur
Ræða 120 178,97
Andsvar 34 41,82
Flutningsræða 1 4,27
Um fundarstjórn 5 2,67
Grein fyrir atkvæði 2 1,5
Samtals 162 229,23
3,8 klst.