Halldór Blöndal: ræður


Ræður

Ávarp forseta

þingsetning

Kosning varaforseta skv. 3. mgr. 3. gr. þingskapa, sbr. 5. mgr. 68. gr.

kosningar

Stefnuræða forsætisráðherra og umræða um hana (útvarpsumræður)

Iðgjaldahækkanir tryggingafélaganna

beiðni um skýrslu

Tilkynning um dagskrá

tilkynningar forseta

Varamenn taka sæti

varamenn taka þingsæti

Ummæli formanns þingflokks Sjálfstæðisflokksins

athugasemdir um störf þingsins

Framlagning stjórnarfrumvarpa

athugasemdir um störf þingsins

Tilkynning um dagskrá

tilkynningar forseta

Tilkynning um dagskrá

tilkynningar forseta

Starfsskýrsla Ríkisendurskoðunar 1999

munnleg skýrsla þingmanns

Skýrslur umboðsmanns Alþingis 1998 og 1999

munnleg skýrsla þingmanns

Leiðrétting við ræðu

um fundarstjórn

Kísilgúrvinnsla úr Mývatni

fyrirspurn

Varúðarregla, 15. regla Ríó-yfirlýsingarinnar

fyrirspurn

Áhrif hrefnustofnsins á viðgang þorskstofnsins

fyrirspurn

Varamenn taka sæti

varamenn taka þingsæti

Sameining Landsbanka og Búnaðarbanka

umræður utan dagskrár

Jólakveðjur

Framhaldsfundir Alþingis

framhaldsfundir Alþingis

Minning Björns Fr. Björnssonar

Varamenn taka sæti

varamenn taka þingsæti

Framlagning frumvarps um málefni öryrkja

um fundarstjórn

Meðferð opinberra mála

(opinber rannsókn)
lagafrumvarp

Almannatryggingar

(tekjutrygging örorkulífeyrisþega)
lagafrumvarp

Bréfaskipti forsætisnefndar og forseta Hæstaréttar

tilkynningar forseta

Fundarhlé

um fundarstjórn

Almannatryggingar

(tekjutrygging örorkulífeyrisþega)
lagafrumvarp

Þingfrestun

Framhaldsfundir Alþingis

framhaldsfundir Alþingis

Varamenn taka sæti

varamenn taka þingsæti

Bréf forsætisnefndar til Hæstaréttar

athugasemdir um störf þingsins

Þingmennskuafsal Sighvats Björgvinssonar

tilkynningar forseta

Breyting á starfsáætlun þingsins

tilkynningar forseta

Húsnæði þingnefnda

tilkynningar forseta

Tilkynning um dagskrá

tilkynningar forseta

Breyting á stjórn þingflokks Samfylkingarinnar

athugasemdir um störf þingsins

Lokun pósthúsa á landsbyggðinni

fyrirspurnir til ráðherra skv. 7. mgr. 49. gr. þingskapa

Útboð á kennslu grunnskólabarna

umræður utan dagskrár

Lax- og silungsveiði

(rekstrarleyfi, gjaldtaka, fiskeldisnefnd o.fl)
lagafrumvarp

Hvalveiðar

fyrirspurn

Lagaráð

lagafrumvarp

Umfjöllun menntmn. um túlkun 53. gr. grunnskólalaga

athugasemdir um störf þingsins

Ummæli forseta

um fundarstjórn

Stjórnarskipunarlög

(þjóðaratkvæðagreiðslur)
lagafrumvarp

Hlutafélög

(réttur alþingismanna til upplýsinga)
lagafrumvarp

Tilkynning um dagskrá

tilkynningar forseta

Kísilgúrverksmiðja við Mývatn

(sala á eignarhlut ríkisins)
lagafrumvarp

Eftirlitsskylda þingmanna með framkvæmd laga

athugasemdir um störf þingsins

Tilkynning um formennsku í stjórnarskrárnefnd

tilkynningar forseta

Tilkynning um dagskrá

tilkynningar forseta

Umræða í sjávarútvegsnefnd um brottkast

athugasemdir um störf þingsins

Kynningarstarf Flugmálastjórnar

fyrirspurn

Mannabreytingar í nefndum

tilkynningar forseta

Tilkynning um dagskrá

tilkynningar forseta

Árnaðaróskir til forsætisráðherra

tilkynningar forseta

Tilhögun þingfundar

tilkynningar forseta

Heimsókn forseta danska þingsins

tilkynningar forseta

Afbrigði

afbrigði um dagskrármál

Utandagskrárumræða um gengisþróun

um fundarstjórn

Sala ríkissjóðs á hlutafé í Landssíma Íslands hf.

lagafrumvarp

Utandagskrárumræða um gengisþróun

um fundarstjórn

Tilkynning um breytingu á embættum fastanefnda

tilkynningar forseta

Tilkynning um dagskrá

tilkynningar forseta

Náttúrurannsóknastöðin við Mývatn

fyrirspurn

Tilkynning um breytingu á embættum fastanefnda

tilkynningar forseta

Tilkynning um dagskrá

tilkynningar forseta

Vinnubrögð við fundarboðun

um fundarstjórn

Tilkynning forseta um útbýtingu þingskjala

tilkynningar forseta

Vinnubrögð við fundarboð

athugasemdir um störf þingsins

Kjaramál fiskimanna og fleira

(breyting ýmissa laga)
lagafrumvarp

Varamenn taka sæti

varamenn taka þingsæti

Frumvarp um kjaramál fiskimanna

athugasemdir um störf þingsins

Beiðni um fundarhlé

um fundarstjórn

Frumvarp um kjaramál fiskimanna

athugasemdir um störf þingsins

Orð sjávarútvegsráðherra

um fundarstjórn

Kjaramál fiskimanna og fleira

(breyting ýmissa laga)
lagafrumvarp

Almennar stjórnmálaumræður (útvarpsumræður)

Sala ríkissjóðs á hlutafé í Landssíma Íslands hf.

lagafrumvarp

Málefni smábáta og starfsáætlun þingsins

athugasemdir um störf þingsins

Skýrsla um stjórnunar- og eignatengsl í íslensku atvinnulífi

um fundarstjórn

Orð forseta um Samkeppnisstofnun

athugasemdir um störf þingsins

Sala ríkissjóðs á hlutafé í Landssíma Íslands hf.

lagafrumvarp

Tilkynning um dagskrá

tilkynningar forseta

Veiðar smábáta

umræður utan dagskrár

Þingfrestun

Yfirlit yfir ræðutíma og fjölda

Ræðutegund Fjöldi Mínútur
Ræða 134 210,4
Andsvar 46 64,57
Flutningsræða 3 11,8
Samtals 183 286,77
4,8 klst.