Halldór Blöndal: ræður


Ræður

Ávarp forseta

þingsetning

Kosning varaforseta skv. 3. mgr. 3. gr. þingskapa, sbr. 5. mgr. 68. gr.

kosningar

Utanríkismálanefnd, 9 manna og 9 varamanna

kosningar

Stefnuræða forsætisráðherra og umræða um hana (útvarpsumræður)

Tilkynning um kosningu embættismanna fastanefnda

tilkynningar forseta

Hryðjuverkin í Bandaríkjunum og viðbrögð við þeim, skýrsla utanríkisráðherra

skýrsla ráðherra

Fjárlög 2002

lagafrumvarp

Tilkynning um kosningu embættismanna fastanefnda

tilkynningar forseta

Varamenn taka sæti

varamenn taka þingsæti

Kjaramál sjúkraliða

umræður utan dagskrár

Fjáraukalög 2001

lagafrumvarp

Átak til að treysta byggð og atvinnulíf á landsbyggðinni

þingsályktunartillaga

Stjórn fiskveiða

(úthlutun aflahlutdeilda o.fl.)
lagafrumvarp

Tilhögun fundaviku

tilkynningar forseta

Varamenn taka sæti

varamenn taka þingsæti

Ráðstefna um loftslagsbreytingar

athugasemdir um störf þingsins

Rekstur Ríkisútvarpsins

þingsályktunartillaga

Náttúruvernd

(Náttúruverndarráð o.fl.)
lagafrumvarp

Ummæli sjávarútvegsráðherra á aðalfundi LÍÚ

athugasemdir um störf þingsins

Ummæli sjávarútvegsráðherra á aðalfundi LÍÚ, ræðutími o.fl.

um fundarstjórn

Stjórn fiskveiða

(krókaaflamarksbátar)
lagafrumvarp

Varamenn taka sæti

varamenn taka þingsæti

Tilhögun þingfundar

tilkynningar forseta

Verklag við afgreiðslu fjárlaga

athugasemdir um störf þingsins

Tilhögun þingfundar

tilkynningar forseta

Alþjóðlegur dagur fatlaðra

athugasemdir um störf þingsins

Aðgangur fjárlaganefndar að upplýsingum

athugasemdir um störf þingsins

Úrskurður forseta

um fundarstjórn

Skýrsla umboðsmanns Alþingis 2000

munnleg skýrsla þingmanns

Starfsskýrsla Ríkisendurskoðunar 2000

munnleg skýrsla þingmanns

Tekjuskattur og eignarskattur o.fl.

(skatthlutföll, verðbólguleiðréttingar, einstaklingar í atvinnurekstri o.fl.)
lagafrumvarp

Ráðstafanir í ríkisfjármálum 2002

(breyting ýmissa laga)
lagafrumvarp

Umræða um frv. um ráðstafanir í ríkisfjármálum

um fundarstjórn

Tilhögun þingfundar

tilkynningar forseta

Jólakveðjur

Framhaldsfundir Alþingis

framhaldsfundir Alþingis

Varamenn taka sæti

varamenn taka þingsæti

Tilkynning um kosningu í útvarpsréttarnefnd

tilkynningar forseta

Horfur í efnahagsmálum

umræður utan dagskrár

Varamenn taka sæti

varamenn taka þingsæti

Svör um sölu ríkisjarða

athugasemdir um störf þingsins

Opnun Þjóðminjasafnsins

fyrirspurnir til ráðherra skv. 7. mgr. 49. gr. þingskapa

Ræðutími í munnlegum fyrirspurnatíma

tilkynningar forseta

Tilkynning um dagskrá

tilkynningar forseta

Aukaþing Alþingis um byggðamál

þingsályktunartillaga

Málefni flugfélagsins Go-fly

umræður utan dagskrár

Málefni Go-fly -- spurningar til samgönguráðherra

um fundarstjórn

Þjóðaratkvæðagreiðsla um framtíð hálendisins norðan Vatnajökuls

þingsályktunartillaga

Framhald umræðu um 389. mál

um fundarstjórn

Varamenn taka sæti

varamenn taka þingsæti

Verslun með áfengi og tóbak

(smásöluverslun með áfengi)
lagafrumvarp

Tilhögun þingfundar

tilkynningar forseta

Þjóðaratkvæðagreiðsla um framtíð hálendisins norðan Vatnajökuls

þingsályktunartillaga

Afturköllun þingmáls

tilkynningar forseta

Framhald umræðu um skýrslu um byggðamál

athugasemdir um störf þingsins

Kynning á málstað Íslands í hvalveiðimálum

fyrirspurn

Þingsályktunartillaga um stefnu í byggðamálum 2002--2005

athugasemdir um störf þingsins

Endurskoðun EES-samningsins

fyrirspurnir til ráðherra skv. 7. mgr. 49. gr. þingskapa

Tilhögun þingfundar

tilkynningar forseta

Virkjun Jökulsár á Brú og Jökulsár í Fljótsdal

lagafrumvarp

Tilkynning um dagskrá

tilkynningar forseta

Umræða um einkavæðingarnefnd og sölu Landssímans

athugasemdir um störf þingsins

Lífeyrissjóður starfsmanna ríkisins

(lögreglumenn)
lagafrumvarp

Tilkynning um dagskrá

tilkynningar forseta

Svar við fyrirspurn

athugasemdir um störf þingsins

Tilkynning um dagskrá

tilkynningar forseta

Tilhögun þingfundar

tilkynningar forseta

Breyting í ríkisstjórn

tilkynningar forseta

Varamenn taka sæti

varamenn taka þingsæti

Stjórn fiskveiða

(veiðigjald o.fl.)
lagafrumvarp

Skipun rannsóknarnefndar í málefnum Landssímans og einkavæðingarnefndar

þingsályktunartillaga

Stjórnarfrumvörp á dagskrá

um fundarstjórn

Stofnun hlutafélags um Rafmagnsveitur ríkisins

lagafrumvarp

Tilkynning um dagskrá

tilkynningar forseta

Flutningur fjarvinnsluverkefna og starfa út á land

fyrirspurn

Varamenn taka sæti

varamenn taka þingsæti

Afgreiðsla iðnaðarnefndar á virkjanafrumvarpi

athugasemdir um störf þingsins

Samgönguáætlun

lagafrumvarp

Norsk Hydro og framkvæmdir við álver

athugasemdir um störf þingsins

Pistill á heimasíðu viðskiptaráðherra

athugasemdir um störf þingsins

Umræðuefni og störf þingsins

um fundarstjórn

Virkjun Jökulsár á Brú og Jökulsár í Fljótsdal

lagafrumvarp

Sjálfstæði Palestínu

þingsályktunartillaga

Skýrsla um ófrjósemisaðgerðir 1938--1975

athugasemdir um störf þingsins

Virkjun Jökulsár á Brú og Jökulsár í Fljótsdal

lagafrumvarp

Vörugjald af ökutækjum, eldsneyti o.fl.

(bensín)
lagafrumvarp

Tilkynning um dagskrá

tilkynningar forseta

Virkjun Jökulsár á Brú og Jökulsár í Fljótsdal

lagafrumvarp

Kosningar til sveitarstjórna

(erlendir ríkisborgarar o.fl.)
lagafrumvarp

Heimsókn fulltrúa sænska þjóðþingsins

tilkynningar forseta

Tilkynning um dagskrá

tilkynningar forseta

Dagskrá fundarins

athugasemdir um störf þingsins

Afbrigði

afbrigði um dagskrármál

Framhald þingfundar

um fundarstjórn

Umhverfisstofnun

lagafrumvarp

Þingsályktun um verkaskiptingu hins opinbera og einkaaðila

athugasemdir um störf þingsins

Þróun matvælaverðs á Íslandi í samanburði við önnur Norðurlönd

umræður utan dagskrár

Virðisaukaskattur

(viðauki, niðurfelling gjalda, endurgreiðslur o.fl.)
lagafrumvarp

Þjóðhagsstofnun o.fl.

lagafrumvarp

Varamenn taka sæti

varamenn taka þingsæti

Framhald þingfundar

um fundarstjórn

Framhald þingfundar

um fundarstjórn

Uppsagnir hjá Landssímanum á Akureyri

athugasemdir um störf þingsins

Stjórn fiskveiða

(veiðigjald o.fl.)
lagafrumvarp

Tilhögun þingfundar

tilkynningar forseta

Stjórn fiskveiða

(veiðigjald o.fl.)
lagafrumvarp

Tilhögun þingfundar

tilkynningar forseta

Almennar stjórnmálaumræður (útvarpsumræður)

Afgreiðsla mála fyrir þinghlé

athugasemdir um störf þingsins

Afturköllun þingmáls

tilkynningar forseta

Ummæli þingflokksformanna stjórnarflokkanna

athugasemdir um störf þingsins

Húsnæðismál

(félagslegar íbúðir)
lagafrumvarp

Athugasemdir um atkvæðagreiðslu

um fundarstjórn

Breyting á frumvarpi um vinnuvernd

athugasemdir um störf þingsins

Tilhögun þingfundar

tilkynningar forseta

Upplýsingar um þingmál

athugasemdir um störf þingsins

Heimsókn sendinefndar rússnesku Dúmunnar

tilkynningar forseta

Þingfrestun

Yfirlit yfir ræðutíma og fjölda

Ræðutegund Fjöldi Mínútur
Ræða 157 282,58
Andsvar 112 150,92
Um fundarstjórn 6 4,83
Ber af sér sakir 3 3,08
Grein fyrir atkvæði 3 2,33
Samtals 281 443,74
7,4 klst.