Halldór Blöndal: ræður


Ræður

Ávarp forseta

þingsetning

Kosning varaforseta skv. 3. mgr. 3. gr. þingskapa, sbr. 5. mgr. 68. gr.

kosningar

Utanríkismálanefnd, 9 manna og 9 varamanna

kosningar

Hlutað um sæti þingmanna skv. 4. mgr. 3. gr. þingskapa

þingsetning

Tilkynning um kosningu embættismanna fastanefnda

tilkynningar forseta

Tilkynning um dagskrá

tilkynningar forseta

Krafa um dreifða eignaraðild við sölu á hlut ríkisins í ríkisbönkunum

umræður utan dagskrár

Athugasemd um ummæli þingmanns

tilkynningar forseta

Matvælaverð á Íslandi

þingsályktunartillaga

Varamenn taka sæti

varamenn taka þingsæti

Tilkynning um kosningu embættismanna fastanefnda

tilkynningar forseta

Fjárlög 2003

lagafrumvarp

Tilkynning um kosningu embættismanna fastanefnda

tilkynningar forseta

Rannsókn kjörbréfs

Varamenn taka sæti

varamenn taka þingsæti

Tilkynning um kosningu embættismanna alþjóðanefnda

tilkynningar forseta

Tilkynning um dagskrá

tilkynningar forseta

Samkeppnislög

athugasemdir um störf þingsins

Tilkynning um dagskrá

tilkynningar forseta

Viðskiptahættir á matvælamarkaði

fyrirspurn

Ummæli ráðherra

um fundarstjórn

Skýrsla umboðsmanns Alþingis 2001

skýrsla ráðherra

Starfsskýrsla Ríkisendurskoðunar 2001

munnleg skýrsla þingmanns

Utandagskrárumræða um kræklingarækt

athugasemdir um störf þingsins

Varamenn taka sæti

varamenn taka þingsæti

Samkeppnisstaða atvinnufyrirtækja á landsbyggðinni

þingsályktunartillaga

Heimsþing Sameinuðu þjóðanna um sjálfbæra þróun

athugasemdir um störf þingsins

Fjáraukalög 2002

lagafrumvarp

Tilhögun þingfundar

tilkynningar forseta

Heimsókn forsætisráðherra Rúmeníu

tilkynningar forseta

Fjárlög 2003

lagafrumvarp

Tilkynning um dagskrá

tilkynningar forseta

Tekjuskattur og eignarskattur

(sérstakur tekjuskattur, rekstrartap, vextir o.fl.)
lagafrumvarp

Staðan í samningaviðræðum um Kárahnjúkavirkjun

umræður utan dagskrár

Stofnun hlutafélags um Norðurorku

lagafrumvarp

Jólakveðjur

Framhaldsfundir Alþingis

framhaldsfundir Alþingis

Þingmennskuafsal Vilhjálms Egilssonar

tilkynningar forseta

Varamenn taka sæti

varamenn taka þingsæti

Mannaskipti í nefndum

tilkynningar forseta

Mótvægisaðgerðir vegna stóriðjuframkvæmda á Austurlandi

umræður utan dagskrár

Vísinda- og tækniráð

lagafrumvarp

Stjórn fiskveiða í Norður-Atlantshafi

athugasemdir um störf þingsins

Varamenn taka sæti

varamenn taka þingsæti

Tilkynning um dagskrá

tilkynningar forseta

Launamunur kynjanna hjá hinu opinbera

umræður utan dagskrár

Tilhögun þingfundar

tilkynningar forseta

Álverksmiðja í Reyðarfirði

lagafrumvarp

Varamenn taka sæti

varamenn taka þingsæti

Tilkynning um dagskrá

tilkynningar forseta

Afgreiðsla forsætisnefndar á beiðni um skýrslu

tilkynningar forseta

Afgreiðsla forsætisnefndar á beiðni um skýrslu

athugasemdir um störf þingsins

Afgreiðsla forsætisnefndar á beiðni um skýrslu

athugasemdir um störf þingsins

Samgönguáætlun fyrir árin 2003--2006

þingsályktunartillaga

Samkeppnisstaða atvinnufyrirtækja á landsbyggðinni

þingsályktunartillaga

Þjónustugjald á fjölsóttum náttúruverndarsvæðum

þingsályktunartillaga

Milliliðalaust lýðræði

þingsályktunartillaga

Stjórnarskipunarlög

(landið eitt kjördæmi)
lagafrumvarp

Geðheilbrigðisþjónusta fyrir börn og unglinga

athugasemdir um störf þingsins

Heimsókn forseta norrænu þjóðþinganna

tilkynningar forseta

Tilkynning um úrsögn úr þingflokki

tilkynningar forseta

Álverksmiðja í Reyðarfirði

lagafrumvarp

Svar við fyrirspurn

athugasemdir um störf þingsins

Álverksmiðja í Reyðarfirði

lagafrumvarp

Tilhögun þingfundar

tilkynningar forseta

Samgönguáætlun fyrir árin 2003--2014

þingsályktunartillaga

Heilbrigðisþjónusta

(stofnkostnaður, stjórnir stofnana o.fl.)
lagafrumvarp

Samgönguáætlun fyrir árin 2003--2014

þingsályktunartillaga

Fjármögnun sjóðs til að auka verðmæti íslenskra sjávarafurða

þingsályktunartillaga

Almennar stjórnmálaumræður (útvarpsumræður)

Fyrirspurn um starfslokasamninga hjá Byggðastofnun

athugasemdir um störf þingsins

Stjórn fiskveiða

(meðafli)
lagafrumvarp

Hafnalög

(heildarlög)
lagafrumvarp

Þingfrestun

Yfirlit yfir ræðutíma og fjölda

Ræðutegund Fjöldi Mínútur
Ræða 96 226,72
Andsvar 62 87,92
Flutningsræða 4 25,67
Um fundarstjórn 5 2,47
Grein fyrir atkvæði 1 1,05
Samtals 168 343,83
5,7 klst.