Halldór Blöndal: ræður


Ræður

Ávarp forseta

þingsetning

Birting efnis úr stefnuræðu forsætisráðherra

tilkynningar forseta

Kosning varaforseta skv. 3. mgr. 3. gr. þingskapa, sbr. 5. mgr. 68. gr.

kosningar

Kosning í alþjóðanefndir skv. 35. gr. þingskapa, sbr. reglur forsætisnefndar frá 17. maí 1999, með síðari breytingum

kosningar

Afbrigði

afbrigði um dagskrármál

Birting efnis úr stefnuræðu forsætisráðherra

tilkynningar forseta

Stefnuræða forsætisráðherra og umræða um hana

Hundrað ár frá undirskrift laga um heimastjórn

tilkynningar forseta

Tilkynning um kosningu embættismanna fastanefnda

tilkynningar forseta

Fjárlög 2004

lagafrumvarp

Tilkynning um kosningu embættismanna fastanefnda

tilkynningar forseta

Tilkynning um dagskrá

tilkynningar forseta

Kjör og aðbúnaður starfsmanna við Kárahnjúka

umræður utan dagskrár

Tilkynning um dagskrá

tilkynningar forseta

Tilkynning um dagskrá

tilkynningar forseta

Tilhögun þingfundar

tilkynningar forseta

Tryggingagjald

(viðbótarlífeyrissparnaður)
lagafrumvarp

Tekjuskattur og eignarskattur

(sérstakur tekjuskattur, viðmiðunarfjárhæðir o.fl.)
lagafrumvarp

Staða hinna minni sjávarbyggða

umræður utan dagskrár

Tilhögun þingfundar

tilkynningar forseta

Svar við fyrirspurn

athugasemdir um störf þingsins

Viðbrögð ríkisstjórnarinnar við dómi Hæstaréttar í öryrkjamálinu

umræður utan dagskrár

Tekjuskattur og eignarskattur

(ferðakostnaður)
lagafrumvarp

Starfsskýrsla Ríkisendurskoðunar 2002

munnleg skýrsla þingmanns

Skýrsla umboðsmanns Alþingis 2002

munnleg skýrsla þingmanns

Tilkynning um afturköllun þingmáls

tilkynningar forseta

Tilkynning um dagskrá

tilkynningar forseta

Varamenn taka sæti

varamenn taka þingsæti

Friðlýsing Jökulsár á Fjöllum

þingsályktunartillaga

Tilkynning um dagskrá

tilkynningar forseta

Bréf forsætisráðuneytis til Alþingis

athugasemdir um störf þingsins

Umræða um bréf forsætisráðuneytis til Alþingis

um fundarstjórn

Mat á umhverfisáhrifum

(matsferli, málskotsréttur o.fl.)
lagafrumvarp

Umræða um dagskrármál

um fundarstjórn

Mannabreytingar í fastanefndum

tilkynningar forseta

Tilkynning um þinghaldið

tilkynningar forseta

Tilkynning um dagskrá

tilkynningar forseta

Samþjöppun á fjölmiðlamarkaði

fyrirspurn

Varamenn taka sæti

varamenn taka þingsæti

Uppsagnir hjá varnarliðinu

umræður utan dagskrár

Þingfararkaup alþingismanna og þingfararkostnaður

(breytt kjördæmaskipan o.fl.)
lagafrumvarp

Varamenn taka sæti

varamenn taka þingsæti

Tilhögun þingfundar

tilkynningar forseta

Frestun þingfundar

athugasemdir um störf þingsins

Tilkynning um dagskrá

tilkynningar forseta

Lögfræðiálit frá Lagastofnun HÍ

athugasemdir um störf þingsins

Beiðni um fund í efnahags- og viðskiptanefnd

um fundarstjórn

Lyfjaverð og fákeppni á lyfjamarkaði

umræður utan dagskrár

Tilkynning um dagskrá

tilkynningar forseta

Veggjald í Hvalfjarðargöngum

umræður utan dagskrár

Kosning umboðsmanns Alþingis skv. 1. gr. laga nr. 85 1997, um umboðsmann Alþingis, til fjögurra ára, frá 1. janúar 2004 til 31. des. 2007.

kosningar

Varamenn taka sæti

varamenn taka þingsæti

Umferðarlög

(yfirstjórn málaflokksins)
lagafrumvarp

Beint millilandaflug frá Akureyri

fyrirspurn

Almannatryggingar

(aldurstengd örorkuuppbót)
lagafrumvarp

Eftirlaun forseta Íslands, ráðherra, alþingismanna og hæstaréttardómara

lagafrumvarp

Tilkynning um afturköllun þingmáls

tilkynningar forseta

Tilkynning um dagskrá

tilkynningar forseta

Tilkynning um afturköllun þingmáls

tilkynningar forseta

Eftirlaun forseta Íslands, ráðherra, alþingismanna og hæstaréttardómara

lagafrumvarp

Jólakveðjur

Framhaldsfundir Alþingis

framhaldsfundir Alþingis

Minnst látins fyrrverandi alþingismanns

minning

Þingmennskuafsal Tómasar Inga Olrichs

tilkynningar forseta

Mannabreytingar í nefndum

tilkynningar forseta

Breyting á stjórn þingflokks Samfylkingarinnar

tilkynningar forseta

Tilkynning um dagskrá

tilkynningar forseta

Vatnajökulsþjóðgarður

fyrirspurn

Tilhögun þingfundar

tilkynningar forseta

Störf þingnefnda

athugasemdir um störf þingsins

Aldarafmæli þingræðis og heimastjórnar

tilkynningar forseta

Tilkynning um dagskrá

tilkynningar forseta

Breytingar á eignarhaldi í sjávarútvegi

umræður utan dagskrár

Boðun til ríkisráðsfundar

athugasemdir um störf þingsins

Náttúruverndaráætlun 2004--2008

þingsályktunartillaga

Mannabreytingar í nefndum

tilkynningar forseta

Fjármálafyrirtæki

(stofnfjárhlutur í sparisjóði, stjórn sjálfseignarstofnunar o.fl.)
lagafrumvarp

Tilkynning um kosningu embættismanns fastanefndar

tilkynningar forseta

Loðnurannsóknir og loðnuveiðar

umræður utan dagskrár

Svar við fyrirspurn

athugasemdir um störf þingsins

Fjarvera þingmanna

um fundarstjórn

Búvöruframleiðslan og stuðningur við byggð í sveitum

þingsályktunartillaga

Siglingavernd

lagafrumvarp

Tilkynning um dagskrá

tilkynningar forseta

Málefni Palestínumanna

umræður utan dagskrár

Umræða utan dagskrár um málefni Palestínumanna og þingsályktunartillaga um aðskilnaðarmúrinn í Palestínu

um fundarstjórn

Vernd, friðun og veiðar á villtum fuglum og spendýrum

(ernir, hreindýr, stjórnsýsla o.fl.)
lagafrumvarp

Minnst látins fyrrverandi alþingismanns

minning

Varamenn taka sæti

varamenn taka þingsæti

Tilkynning um dagskrá

tilkynningar forseta

Tilhögun þingfundar

tilkynningar forseta

Verndun Mývatns og Laxár í Suður-Þingeyjarsýslu

(heildarlög)
lagafrumvarp

Úthald hafrannsóknarskipa og hafrannsóknir

umræður utan dagskrár

Verndun Mývatns og Laxár í Suður-Þingeyjarsýslu

(heildarlög)
lagafrumvarp

Yfirlýsing ríkisstjórnarinnar vegna kjarasamninga á almennum vinnumarkaði

tilkynning frá ríkisstjórninni

Launaþróun starfsmanna nokkurra heilbrigðisstofnana 2000--2002, munnleg skýrsla heilbrigðisráðherra

skýrsla ráðherra

Kosning aðalmanns í útvarpsráð í stað Sigurðar Inga Jónssonar til fyrsta þings eftir næstu almennar alþingiskosningar, skv. 7. gr. laga um Ríkisútvarpið nr. 122 30. júní 2000

Afgreiðsla frumvarps um verndun Mývatns og Laxár í Suður-Þingeyjarsýslu

athugasemdir um störf þingsins

Varamenn taka sæti

varamenn taka þingsæti

Minnst látins fyrrverandi alþingismanns

minning

Varamenn taka sæti

varamenn taka þingsæti

Tilhögun þingfundar

tilkynningar forseta

Afleiðingar hermdarverkanna í Madríd

umræður utan dagskrár

Tilkynning um dagskrá

tilkynningar forseta

Hugbúnaðarkerfi ríkisins

umræður utan dagskrár

Horfur í atvinnu- og byggðamálum á Djúpavogi

umræður utan dagskrár

Olíugjald og kílómetragjald o.fl.

(heildarlög)
lagafrumvarp

Varamenn taka sæti

varamenn taka þingsæti

Álit kærunefndar jafnréttismála um skipan hæstaréttardómara og viðbrögð dómsmálaráðherra

umræður utan dagskrár

Varamenn taka sæti

varamenn taka þingsæti

Afgreiðsla þingmannamála

athugasemdir um störf þingsins

Menntun fótaaðgerðafræðinga

fyrirspurn

Eignarhald á fjölmiðlum á Íslandi, munnleg skýrsla menntamálaráðherra

skýrsla ráðherra

Varamenn taka sæti

varamenn taka þingsæti

Siglingavernd

lagafrumvarp

Innköllun varamanna

um fundarstjórn

Varamenn taka sæti

varamenn taka þingsæti

Skýrsla um fjárframlög til stjórnmálaflokka

athugasemdir um störf þingsins

Afgreiðsla mála úr nefndum

um fundarstjórn

Afbrigði

afbrigði um dagskrármál

Útvarpslög og samkeppnislög

(eignarhald á fjölmiðlum)
lagafrumvarp

Varamenn taka sæti

varamenn taka þingsæti

Tilkynning um dagskrá

tilkynningar forseta

Útvarpslög og samkeppnislög

(eignarhald á fjölmiðlum)
lagafrumvarp

Lokun Kísiliðjunnar við Mývatn og framtíðarhorfur

umræður utan dagskrár

Heimsókn forseta Eistlands

tilkynningar forseta

Þinghaldið og afgreiðsla fjölmiðlafrumvarps úr nefnd

athugasemdir um störf þingsins

Dagskrá næsta þingfundar

um fundarstjórn

Tilkynning um dagskrá

tilkynningar forseta

Varamenn taka sæti

varamenn taka þingsæti

Heimsókn forseta ungverska þingsins

tilkynningar forseta

Afgreiðsla fjölmiðlafrumvarps

athugasemdir um störf þingsins

Útvarpslög og samkeppnislög

(eignarhald á fjölmiðlum)
lagafrumvarp

Afgreiðsla fjölmiðlafrumvarps

athugasemdir um störf þingsins

Afgreiðsla fjölmiðlafrumvarps

um fundarstjórn

Útvarpslög og samkeppnislög

(eignarhald á fjölmiðlum)
lagafrumvarp

Framhald umræðu um fjölmiðlafrumvarp

um fundarstjórn

Varamenn taka sæti

varamenn taka þingsæti

Fréttir af samskiptum forsætisráðherra og umboðsmanns Alþingis, viðvera ráðherra á þingfundum o.fl.

athugasemdir um störf þingsins

Framleiðsla, verðlagning og sala á búvörum

(verðsamráð í mjólkuriðnaði)
lagafrumvarp

Útvarpslög og samkeppnislög

(eignarhald á fjölmiðlum)
lagafrumvarp

Almennar stjórnmálaumræður

Framhaldsfundir Alþingis

framhaldsfundir Alþingis

Afmæliskveðjur

tilkynningar forseta

Þinghaldið fram undan

tilkynningar forseta

Varamenn taka sæti

varamenn taka þingsæti

Úrskurður forseta um frumvarp um fjölmiðlalög

tilkynningar forseta

Tilhögun þingfundar

tilkynningar forseta

Úrskurður forseta um frumvarp um fjölmiðlalög

athugasemdir um störf þingsins

Veikindi forsætisráðherra

tilkynningar forseta

Varamenn taka sæti

varamenn taka þingsæti

Útvarpslög og samkeppnislög

(eignarhald á fjölmiðlum, brottfall eldri laga o.fl.)
lagafrumvarp

Þingfrestun

Yfirlit yfir ræðutíma og fjölda

Ræðutegund Fjöldi Mínútur
Ræða 200 302,4
Andsvar 55 72,18
Flutningsræða 3 38,47
Um fundarstjórn 2 4,42
Grein fyrir atkvæði 2 0,7
Samtals 262 418,17
7 klst.