Halldór Blöndal: ræður


Ræður

Ávarp forseta

þingsetning

Kosning varaforseta skv. 3. mgr. 3. gr. þingskapa, sbr. 5. mgr. 68. gr.

kosningar

Afbrigði

afbrigði um dagskrármál

Stefnuræða forsætisráðherra og umræða um hana

Fjárlög 2005

lagafrumvarp

Tilkynning um dagskrá

tilkynningar forseta

Afturköllun þingmáls

tilkynningar forseta

Tilkynning um kjör embættismanna alþjóðanefnda

tilkynningar forseta

Túlkun fyrir heyrnarlausa

umræður utan dagskrár

Virðisaukaskattur

(matvörur)
lagafrumvarp

Afturköllun þingmáls

tilkynningar forseta

Tilkynning um dagskrá

tilkynningar forseta

Tilkynning um dagskrá

tilkynningar forseta

Opinber verkefni og þjónusta á landsbyggðinni

fyrirspurn

Kaup Landssímans í Skjá einum

umræður utan dagskrár

Fyrirkomulag utandagskrárumræðu

um fundarstjórn

Dagskrá fundarins

um fundarstjórn

Veggjald í Hvalfjarðargöng

þingsályktunartillaga

Varamenn taka sæti

varamenn taka þingsæti

Tekjuskattur og eignarskattur

(skatthlutfall, afnám eignarskatts o.fl.)
lagafrumvarp

Tilhögun þingfundar

tilkynningar forseta

Varamenn taka sæti

varamenn taka þingsæti

Tilkynning um dagskrá

tilkynningar forseta

Varamenn taka sæti

varamenn taka þingsæti

Bifreiðagjald

(hækkun gjalds)
lagafrumvarp

Tilkynning um dagskrá

tilkynningar forseta

Rannsóknir og nýting á jarðrænum auðlindum

lagafrumvarp

Hrun veiðistofna skelfisks og innfjarðarrækju

umræður utan dagskrár

Lokun Kísiliðjunnar

umræður utan dagskrár

Háskóli Íslands

(skrásetningargjald)
lagafrumvarp

Fyrirvari í nefndaráliti

tilkynningar forseta

Varamenn taka sæti

varamenn taka þingsæti

Tilhögun þingfundar

tilkynningar forseta

Varamenn taka sæti

varamenn taka þingsæti

Jólakveðjur

tilkynningar forseta

Framhaldsfundir Alþingis

framhaldsfundir Alþingis

Nýr skrifstofustjóri Alþingis

tilkynningar forseta

Varamenn taka sæti

varamenn taka þingsæti

Afturköllun þingmáls

tilkynningar forseta

Skýrsla umboðsmanns Alþingis 2003

munnleg skýrsla þingmanns

Starfsskýrsla Ríkisendurskoðunar 2003

munnleg skýrsla þingmanns

Varamenn taka sæti

varamenn taka þingsæti

Fjárhagslegur aðskilnaður í rekstri útgerðar og fiskvinnslu

þingsályktunartillaga

Niðurröðun fyrirspurna til ráðherra

um fundarstjórn

Vernd, friðun og veiðar á villtum fuglum og villtum spendýrum

(rjúpnaveiðar, sölubann og takmörkun veiða)
lagafrumvarp

Staða útflutnings- og samkeppnisgreina

umræður utan dagskrár

Varamenn taka sæti

varamenn taka þingsæti

Tilkynning um dagskrá

tilkynningar forseta

Afnám laga um Tækniháskóla Íslands

lagafrumvarp

Varamenn taka sæti

varamenn taka þingsæti

Tilkynning um dagskrá

tilkynningar forseta

Breyting á embættum fastanefnda

tilkynningar forseta

Tilkynning um dagskrá

tilkynningar forseta

Stofnun einkahlutafélags um Orkuveitu Húsavíkur

lagafrumvarp

Afnám laga um Tækniháskóla Íslands

lagafrumvarp

Varamenn taka sæti

varamenn taka þingsæti

Tilkynning um dagskrá

tilkynningar forseta

Framtíð Reykjavíkurflugvallar

umræður utan dagskrár

Vernd, friðun og veiðar á villtum fuglum og villtum spendýrum

(rjúpnaveiðar, sölubann og takmörkun veiða)
lagafrumvarp

Varamenn taka sæti

varamenn taka þingsæti

Tilkynning um dagskrá

tilkynningar forseta

Framhaldsskóli við utanverðan Eyjafjörð

þingsályktunartillaga

Staða íslensks skipasmíðaiðnaðar

umræður utan dagskrár

Tilkynning um dagskrá

tilkynningar forseta

Mælendaskrá og umræðuefni í fyrirspurnum

um fundarstjórn

Varamenn taka sæti

varamenn taka þingsæti

Fundur forseta með formönnum þingflokka -- skuldastaða heimilanna

athugasemdir um störf þingsins

Atvinnubrestur á Stöðvarfirði

fyrirspurn

Varamenn taka sæti

varamenn taka þingsæti

Tilkynning um dagskrá

tilkynningar forseta

Helgidagafriður

(afgreiðslutími matvöruverslana)
lagafrumvarp

Ráðning fréttastjóra Ríkisútvarpsins

athugasemdir um störf þingsins

Umræða um málefni Ríkisútvarpsins

um fundarstjórn

Tilhögun þingfundar

tilkynningar forseta

Sala Símans, munnleg skýrsla forsætisráðherra

skýrsla ráðherra

Þróunarsjóður sjávarútvegsins

(gildistími laganna)
lagafrumvarp

Heimasala afurða bænda

fyrirspurn

Þróunarsjóður sjávarútvegsins

(gildistími laganna)
lagafrumvarp

Varamenn taka sæti

varamenn taka þingsæti

Niðurstaða fjölmiðlanefndar, munnleg skýrsla menntamálaráðherra

skýrsla ráðherra

Ríkisútvarpið sf.

(heildarlög)
lagafrumvarp

Synjun fyrirspurnar

athugasemdir um störf þingsins

Beiðni um skýrslu

um fundarstjórn

Samgönguáætlun fyrir árin 2005--2008

þingsályktunartillaga

Umræða um störf einkavæðingarnefndar

athugasemdir um störf þingsins

Þingvíti

um fundarstjórn

Tilkynning um dagskrá

tilkynningar forseta

Stíflustæðið við Kárahnjúka og nýtt áhættumat

umræður utan dagskrár

Rannsókn kjörbréfs

Breyting á starfsáætlun Alþingis

tilkynningar forseta

Afgreiðsla mála fyrir þinghlé

athugasemdir um störf þingsins

Varamenn taka sæti

varamenn taka þingsæti

Varamenn taka sæti

varamenn taka þingsæti

Tilhögun þingfundar

tilkynningar forseta

Skattskylda orkufyrirtækja

lagafrumvarp

Vernd, friðun og veiðar á villtum fuglum og villtum spendýrum

(rjúpnaveiðar, sölubann og takmörkun veiða)
lagafrumvarp

Tilhögun þingfundar

tilkynningar forseta

Afgreiðsla mála fyrir þinghlé

athugasemdir um störf þingsins

Almennar stjórnmálaumræður

Frumvarp um afnám fyrningarfrests í kynferðisbrotamálum

athugasemdir um störf þingsins

Samgönguáætlun fyrir árin 2005--2008

þingsályktunartillaga

Afturköllun þingmáls

tilkynningar forseta

Þingfrestun

Yfirlit yfir ræðutíma og fjölda

Ræðutegund Fjöldi Mínútur
Ræða 128 241,77
Andsvar 73 97,6
Flutningsræða 4 26,83
Um atkvæðagreiðslu 1 3
Grein fyrir atkvæði 1 1,02
Samtals 207 370,22
6,2 klst.